Αποφάσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ' εφαρμογή του Κανονισμού

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 1

 

 

Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών.

06/12/2017

Απόφαση 2
 

 

Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.

06/12/2017

Απόφαση 3
 

Επαγγελματική επάρκεια Μελών

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

13/11/2014

Απόφαση 4

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014.

   

Απόφαση 5
Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014
 
   

Απόφαση 6
Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014.
   

Απόφαση 7
Περιπτώσεις άμεσης επιβολής μέτρων κατά των Μελών του Χ.Α. και αρμόδια όργανα για την επιβολή τους
29/1/2009

Απόφαση 8

Συνδυασμοί Εντολών (Combinations) 08/10/2018

Απόφαση 9
Έκτακτες Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης
29/1/2009

Απόφαση 10
 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap

08/10/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων