Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
20 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
7 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
4 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
1 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
31 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
30 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
29 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
25 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
24 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
23 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
10 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Μαϊ 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων