Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
17 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
10 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
4 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
3 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
2 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
1 Οκτ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
28 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
27 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
26 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
25 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
24 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Σεπ 2018 95 0,00 646 95 95 614,38 1
10 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
7 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων