Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δραστηριότητα Διενέργεια όλων των τραπεζικών εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51
Ταχ Κωδ:CY-1599
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο (0035722)-121883
Telefax (0035722)-336258
Ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com
Email investors@bankofcyprus.com
Διοικητικό Συμβούλιο ACKERMANN JOSEF (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ROSS WILBUR (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
GOLDMAN MAKSIM (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ)
BERGGEN ARNE (ΜΕΛΟΣ)
IVANOV ALEXEY (ΜΕΛΟΣ)
HOURICAN JOHN PATRICK (ΜΕΛΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
HEGER MICHAEL (ΜΕΛΟΣ)
GROBLER LYN (ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας 3671
Προσωπικό Ομίλου 4229
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κωνσταντίνος Πιττάλης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ρώσσου Μαρίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Νοε 2000
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων