Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE18I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
20 Αυγ 2018 1.887,5 0,67 832 1.912 1.882 170 1.886 7.182
17 Αυγ 2018 1.875 0,51 2.526 1.916,5 1.873,5 353 1.895,25 7.164
16 Αυγ 2018 1.865,5 -1,93 3.603 1.914,75 1.865,5 294 1.887,75 6.260
14 Αυγ 2018 1.902,25 0,07 1.852 1.942,75 1.900 191 1.917,5 3.519
13 Αυγ 2018 1.901 -3,45 1.629 2.035 1.900,25 206 1.920,25 2.258
10 Αυγ 2018 1.969 -1,50 927 1.998,25 1.968 143 1.975,25 1.203
9 Αυγ 2018 1.999 -0,84 469 2.013,25 1.997,5 47 2.007,25 669
8 Αυγ 2018 2.016 -0,43 510 2.022 2.010,5 38 2.011,75 454
7 Αυγ 2018 2.024,75 0,24 147 2.031,25 2.018,5 28 2.025,25 238
6 Αυγ 2018 2.020 0,00 97 2.021 2.011 17 2.018,5 210
3 Αυγ 2018 2.020 0,60 21 2.022 2.012 15 2.020,25 221
2 Αυγ 2018 2.008 0,00 58 2.011,5 2.000,25 11 2.000 217
1 Αυγ 2018 2.019,25 0,09 7 2.019,25 2.015,25 7 2.016,5 186
31 Ιουλ 2018 2.017,5 0,62 67 2.025 2.015 25 2.020,25 182
30 Ιουλ 2018 2.005 1,11 43 2.005 1.983,25 5 1.994,75 157
27 Ιουλ 2018 1.983 -0,68 67 2.005 1.983 16 1.989,25 195
26 Ιουλ 2018 1.996,5 -0,13 20 2.006,5 1.995,75 12 1.995,75 151
25 Ιουλ 2018 1.999 0,13 65 2.001,5 1.900 10 1.997,25 158
24 Ιουλ 2018 1.996,5 0,05 97 2.003,75 1.990,5 6 1.986,75 149
23 Ιουλ 2018 1.995,5 -0,23 53 2.009,75 1.995,5 6 2.002,25 148
20 Ιουλ 2018 2.000 -1,79 44 2.037,25 2.000 7 2.007,25 96
19 Ιουλ 2018 2.036,5 -0,54 58 2.042,25 2.036 8 2.039,5 70
18 Ιουλ 2018 2.047,5 0,71 2 2.047,5 2.042,5 2 2.048,75 25
17 Ιουλ 2018 2.033 0,09 23 2.033 2.033 1 2.039 23

FTSE18J

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
20 Αυγ 2018 1.888 0,41 238 1.909 1.885 15 1.886 136
17 Αυγ 2018 1.880,25 0,12 113 1.911,5 1.880,25 10 1.895,25 46
16 Αυγ 2018 1.878 -1,64 27 1.904 1.878 3 1.891,75 27

FTSE18L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων