Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE18A

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
16 Ιαν 2018 2.192 0,60 4.746 2.192 2.173 260 2.184 6.393
15 Ιαν 2018 2.179 -0,64 1.031 2.194 2.167,5 146 2.177,25 9.786
12 Ιαν 2018 2.193 0,71 1.773 2.197 2.161,25 367 2.184 9.976
11 Ιαν 2018 2.177,5 1,06 1.948 2.182 2.145,25 290 2.174,25 10.204
10 Ιαν 2018 2.154,75 -0,52 4.046 2.172,75 2.136 554 2.148,75 10.107
9 Ιαν 2018 2.166 0,07 793 2.167,75 2.148 169 2.159 9.214
8 Ιαν 2018 2.164,5 0,86 3.147 2.170 2.123 487 2.155,5 9.234
5 Ιαν 2018 2.146 0,52 2.546 2.149,25 2.125 409 2.143,25 8.135
4 Ιαν 2018 2.135 0,97 1.084 2.135 2.104,5 243 2.130,5 6.742
3 Ιαν 2018 2.114,5 -0,66 1.245 2.133,5 2.096,25 293 2.113,5 6.487
2 Ιαν 2018 2.128,5 1,90 1.676 2.130 2.082 307 2.122,25 6.470
29 Δεκ 2017 2.088,75 0,59 1.735 2.097,75 2.062 217 2.095,25 6.115
28 Δεκ 2017 2.076,5 -1,31 1.088 2.099 2.070,25 179 2.070 6.279
27 Δεκ 2017 2.104 0,48 1.221 2.107 2.080,25 261 2.095 6.056
22 Δεκ 2017 2.094 1,81 559 2.094 2.052,5 221 2.070 5.990
21 Δεκ 2017 2.056,75 0,38 530 2.060 2.042,75 138 2.057,25 6.120
20 Δεκ 2017 2.049 0,24 1.026 2.062 2.036,5 368 2.057,5 6.086
19 Δεκ 2017 2.044 0,20 1.335 2.045 2.016,5 376 2.037,5 5.691
18 Δεκ 2017 2.040 1,64 1.031 2.040 1.999 356 2.036,75 5.378
15 Δεκ 2017 2.007 -0,05 1.746 2.012,25 1.990 340 1.997,25 5.281
14 Δεκ 2017 2.008 2,40 1.300 2.009 1.955,25 339 2.003,75 4.862
13 Δεκ 2017 1.961 1,92 1.288 1.965 1.920,25 190 1.958,25 4.418
12 Δεκ 2017 1.924 -0,16 1.764 1.934 1.917,5 136 1.926 3.822
11 Δεκ 2017 1.927 0,51 1.550 1.932 1.911 126 1.906,75 2.606
8 Δεκ 2017 1.917,25 1,71 1.193 1.918,75 1.889,25 177 1.911,5 1.518
7 Δεκ 2017 1.885 -0,26 673 1.896,75 1.877 61 1.890 1.054
6 Δεκ 2017 1.890 -0,53 299 1.909,5 1.876 63 1.892 849
5 Δεκ 2017 1.900 -1,35 332 1.922 1.890 61 1.904,5 814
4 Δεκ 2017 1.926 -0,68 255 1.960,75 1.923,5 43 1.927,25 719
1 Δεκ 2017 1.939,25 2,07 280 1.942 1.910 27 1.917 681

FTSE18B

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
16 Ιαν 2018 2.197 0,78 4.832 2.199 2.172,25 266 2.190 5.189
15 Ιαν 2018 2.180 -0,37 444 2.190,25 2.170 52 2.181 1.096
12 Ιαν 2018 2.188 0,37 328 2.195 2.165 64 2.184,5 767
11 Ιαν 2018 2.180 1,30 347 2.180 2.146,25 51 2.174 623
10 Ιαν 2018 2.152 -0,60 241 2.174 2.138,5 50 2.149 493
9 Ιαν 2018 2.165 0,32 253 2.166 2.156 43 2.160,5 483
8 Ιαν 2018 2.158 0,75 341 2.166 2.120 38 2.156 406
5 Ιαν 2018 2.142 0,37 136 2.187 2.130 30 2.141,5 411
4 Ιαν 2018 2.134 1,04 50 2.134 2.107 21 2.129,75 376
3 Ιαν 2018 2.112 -0,85 18 2.133,5 2.099,5 15 2.114,25 361
2 Ιαν 2018 2.130 2,21 116 2.130 2.085 21 2.122,25 360
29 Δεκ 2017 2.084 0,39 302 2.095 2.072 23 2.095,5 268
28 Δεκ 2017 2.076 -5,21 96 2.092,5 2.073,5 17 2.069,5 163
27 Δεκ 2017 2.190 4,81 15 2.190 2.085 6 2.161,75 150
22 Δεκ 2017 2.089,5 1,54 81 2.089,5 2.052,5 8 2.070,25 148
21 Δεκ 2017 2.057,75 -0,01 37 2.079,5 2.049 4 2.057,75 90
20 Δεκ 2017 2.058 1,27 49 2.060 2.045,75 7 2.056,5 90
19 Δεκ 2017 2.032,25 0,11 67 2.032,25 2.019 7 2.036,75 90
18 Δεκ 2017 2.030 1,31 2 2.030 2.022 2 2.035,5 90
15 Δεκ 2017 2.003,75 0,49 22 2.008,5 1.988,25 3 1.991,5 89
14 Δεκ 2017 1.994 2,36 43 1.994 1.961,5 4 2.003,75 68
13 Δεκ 2017 1.948 0,98 63 1.948,75 1.922,25 6 1.960,75 45
12 Δεκ 2017 1.929 -0,05 24 1.929 1.929 1 1.925 64
11 Δεκ 2017 1.930 1,35 80 1.932,75 1.923 4 1.906,5 40

FTSE18C

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
16 Ιαν 2018 2.187,25 0,33 105 2.187,5 2.177,75 10 2.189,75 100
15 Ιαν 2018 2.180 -0,13 4 2.183,25 2.180 4 2.182,25 4

FTSE18F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων