Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE19D

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Μαρ 2019 1.855 -0,80 880 1.885 1.846 227 1.851 5.533
21 Μαρ 2019 1.870 0,05 830 1.882,5 1.858 182 1.868,25 5.856
20 Μαρ 2019 1.869 0,19 1.037 1.875 1.856 244 1.869 5.822
19 Μαρ 2019 1.865,5 -1,30 1.133 1.895,75 1.862,25 271 1.870,25 5.641
18 Μαρ 2019 1.890 0,48 349 1.905 1.885 104 1.888,25 5.724
15 Μαρ 2019 1.881 0,00 1.737 1.892 1.873,5 244 1.878,75 5.595
14 Μαρ 2019 1.881 1,39 2.694 1.887,25 1.847,25 293 1.885 4.473
13 Μαρ 2019 1.855,25 0,68 2.122 1.855,25 1.839 228 1.852 2.616
12 Μαρ 2019 1.842,75 1,26 1.351 1.843,25 1.825 159 1.841,25 1.573
8 Μαρ 2019 1.819,75 -1,05 298 1.820 1.803 86 1.816,75 708
7 Μαρ 2019 1.839 -0,16 142 1.855 1.825,25 45 1.832,75 605
6 Μαρ 2019 1.842 0,93 104 1.842,5 1.824 23 1.834,5 598
5 Μαρ 2019 1.825 -0,33 172 1.841,5 1.820,5 42 1.819,25 552
4 Μαρ 2019 1.831 -1,35 61 1.870 1.831 17 1.831 500
1 Μαρ 2019 1.856 0,87 350 1.859,5 1.831 56 1.859 487
28 Φεβ 2019 1.840 1,45 196 1.848 1.809,25 50 1.831 289
27 Φεβ 2019 1.813,75 -0,33 23 1.818,75 1.807,75 8 1.811,25 267
26 Φεβ 2019 1.819,75 0,41 98 1.819,75 1.745 17 1.817,5 264
25 Φεβ 2019 1.812,25 1,54 78 1.812,25 1.789,5 11 1.812,25 220
22 Φεβ 2019 1.784,75 0,01 28 1.784,75 1.774,25 9 1.779,75 180
21 Φεβ 2019 1.784,5 0,65 43 1.788 1.773 17 1.777 173
20 Φεβ 2019 1.773 0,34 70 1.773 1.757,75 14 1.768 153
19 Φεβ 2019 1.767 0,61 81 1.767 1.753,5 10 1.767,25 105
18 Φεβ 2019 1.756,25 2,44 19 1.756,25 1.724 7 1.755 72
15 Φεβ 2019 1.714,5 0,09 51 1.719 1.707 5 1.714,5 71
14 Φεβ 2019 1.713 -1,18 10 1.713 1.713 1 1.709,5 20
13 Φεβ 2019 1.733,5 0,12 0 0 0 0 1.732,25 10
12 Φεβ 2019 1.731,5 1,30 0 0 0 0 1.733 10
11 Φεβ 2019 1.709,25 -0,18 10 1.709,25 1.709,25 1 1.731 10

FTSE19E

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Μαρ 2019 1.850 -0,88 23 1.877,25 1.850 11 1.849 339
21 Μαρ 2019 1.866,5 0,21 44 1.876 1.855 21 1.864 343
20 Μαρ 2019 1.862,5 -0,45 104 1.870 1.853 22 1.867 361
19 Μαρ 2019 1.871 -0,95 14 1.886,75 1.869,75 12 1.868 330
18 Μαρ 2019 1.889 0,16 36 1.895 1.883,5 14 1.884,25 333
15 Μαρ 2019 1.886 0,59 199 1.894 1.870,25 31 1.875 311
14 Μαρ 2019 1.875 1,35 82 1.875 1.847,75 11 1.881 212
13 Μαρ 2019 1.850 1,31 121 1.850 1.838 8 1.850 141
12 Μαρ 2019 1.826 -0,87 36 1.837 1.826 4 1.841,75 36

FTSE19F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Μαρ 2019 1.876 0,13 0 0 0 0 1.850,75 2
21 Μαρ 2019 1.873,5 -0,08 0 0 0 0 1.868 2
20 Μαρ 2019 1.875 0,00 0 0 0 0 1.868,75 2
19 Μαρ 2019 1.875 -0,75 2 1.875 1.875 1 1.870 2

FTSE19I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων