Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE19G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Ιουλ 2019 2.108 -1,26 3.124 2.145,75 2.084,25 400 2.116,25 14.843
12 Ιουλ 2019 2.135 -0,84 1.542 2.158,5 2.105 392 2.153,25 15.732
11 Ιουλ 2019 2.153 -0,83 1.430 2.196 2.148,5 335 2.170,75 16.279
10 Ιουλ 2019 2.171 1,94 1.610 2.182,5 2.115 397 2.173,75 16.575
9 Ιουλ 2019 2.129,75 -4,54 2.704 2.228 2.125 683 2.134,25 16.464
8 Ιουλ 2019 2.231 -1,28 2.515 2.284 2.223 519 2.231,75 16.225
5 Ιουλ 2019 2.260 -0,32 1.316 2.275,75 2.251,25 363 2.262,5 16.248
4 Ιουλ 2019 2.267,25 1,06 882 2.269 2.230,25 284 2.263 15.959
3 Ιουλ 2019 2.243,5 1,42 975 2.250 2.214 239 2.248 15.835
2 Ιουλ 2019 2.212 -0,49 386 2.215,5 2.205 133 2.208,5 16.051
1 Ιουλ 2019 2.223 1,32 1.440 2.230 2.200 274 2.194,75 15.936
28 Ιουν 2019 2.194 0,65 917 2.197 2.175 223 2.193,25 15.741
27 Ιουν 2019 2.179,75 1,18 2.054 2.184 2.146 489 2.156,75 15.625
26 Ιουν 2019 2.154,25 2,34 1.342 2.164 2.095 350 2.146 14.959
25 Ιουν 2019 2.105 -1,12 2.176 2.145 2.088 445 2.102,25 14.699
24 Ιουν 2019 2.128,75 0,83 562 2.129,5 2.111 117 2.127 15.044
21 Ιουν 2019 2.111,25 0,91 2.891 2.111,5 2.060,75 310 2.099 14.855
20 Ιουν 2019 2.092,25 -0,94 3.878 2.119 2.080,25 338 2.099 13.804
19 Ιουν 2019 2.112 -1,03 2.002 2.150 2.093,5 245 2.097 11.221
18 Ιουν 2019 2.134 1,26 8.562 2.135,75 2.075 492 2.120,25 9.863
14 Ιουν 2019 2.107,5 -0,73 527 2.121 2.090,5 77 2.103,75 3.186
13 Ιουν 2019 2.123 0,62 1.483 2.130 2.087,5 232 2.123 3.015
12 Ιουν 2019 2.110 -0,33 618 2.114,75 2.094 92 2.102 2.274
11 Ιουν 2019 2.117 0,38 1.610 2.140 2.088 218 2.112,5 1.924
10 Ιουν 2019 2.109 2,88 836 2.123,5 2.072,5 121 2.100,75 1.854
7 Ιουν 2019 2.050 0,86 509 2.057 2.031 66 2.054,5 1.574
6 Ιουν 2019 2.032,5 -1,33 164 2.068,25 2.032,5 35 2.045,5 1.475
5 Ιουν 2019 2.060 1,48 886 2.064,75 2.023 139 2.060,75 1.439
4 Ιουν 2019 2.030 -2,74 397 2.081,5 2.022 136 2.035 1.298
3 Ιουν 2019 2.087,25 1,57 410 2.090 2.047 88 2.084,25 1.297

FTSE19H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Ιουλ 2019 2.116 -1,06 2.012 2.152 2.088,25 278 2.122 2.368
12 Ιουλ 2019 2.138,75 -0,80 668 2.165 2.110,25 138 2.138 1.487
11 Ιουλ 2019 2.156 -1,10 635 2.206,5 2.151 171 2.180,25 1.173
10 Ιουλ 2019 2.180 2,25 615 2.188,75 2.121 126 2.181 792
9 Ιουλ 2019 2.132 -4,52 583 2.214 2.131 78 2.137 471
8 Ιουλ 2019 2.233 -1,62 531 2.269,25 2.230 55 2.235 477
5 Ιουλ 2019 2.269,75 -0,01 122 2.271 2.256,25 22 2.263,5 395
4 Ιουλ 2019 2.270 1,22 164 2.270 2.230 22 2.264,75 382
3 Ιουλ 2019 2.242,75 1,32 230 2.250 2.212,5 29 2.248 440
2 Ιουλ 2019 2.213,5 -0,51 60 2.214 2.206,5 18 2.209,75 498
1 Ιουλ 2019 2.224,75 1,13 262 2.228,5 2.203,25 27 2.220,25 472
28 Ιουν 2019 2.200 0,69 444 2.200 2.177 41 2.194,5 500
27 Ιουν 2019 2.185 0,92 380 2.185 2.146 40 2.157,25 381
26 Ιουν 2019 2.165 2,66 293 2.165 2.101,5 39 2.146 355
25 Ιουν 2019 2.109 -1,00 190 2.143 2.088,5 29 2.100,75 337
24 Ιουν 2019 2.130,25 0,96 249 2.130,75 2.112 30 2.131,75 355
21 Ιουν 2019 2.110 0,05 283 2.123 2.067,75 29 2.101 227
20 Ιουν 2019 2.109 0,20 312 2.120 2.091,25 23 2.100 83
19 Ιουν 2019 2.104,75 -0,93 109 2.120 2.104,75 11 2.096,75 101
18 Ιουν 2019 2.124,5 -2,09 233 2.125,75 2.095,75 15 2.119,5 126

FTSE19I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Ιουλ 2019 2.134 -1,02 116 2.148,25 2.101 11 2.121,25 103

FTSE19L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων