Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το Χρηματιστήριο Αθηνών χορηγεί: Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ) &  Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ).

Επίσης, για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Εκκαθαριστικών Μελών, η ΕΤ.ΕΚ. χορηγεί: Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΕΑ) & Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΕΠ).

Εκπαιδευτικά σεμινάρια


 


Πληροφορίες

Τρόπος Πληρωμής

Τα δίδακτρα κατατείθενται στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556. Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ATHEXacademy μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: ATHEXacademy@athexgroup.gr

Εκπτωτική Πολιτική

Σε στελέχη μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών εισηγμένων εταιρειών Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε στελέχη συνδέσμων ή φορέων, παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

  • 15% για συμμετοχή ενός ατόμου
  • 25% για περισσότερες συμμετοχές.

Σε προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • 15% για κάθε συμμετοχή

Επιδότηση ΟΑΕΔ

Τα σεμινάρια μπορούν να καλυφθούν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς για τα προγράμματα κατάρτισης & εκπαίδευσης από τον ΟΑΕΔ. Ενημερωθείτε για τη νέα εγκύκλιο ΛΑΕΚ και δείτε πως μπορείτε να ωφεληθείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.oaed.gr. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ.: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Παρεχόμενα σεμιναρίου

Με την διεξαγωγή του κάθε σεμιναρίου παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου
  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονικό αρχείο

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

 


Πιστοποιήσεις ATHEXGroup

Πιστοποιήσεις ATHEXClear

Πιστοποιήσεις Ε.Κ.

 

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων