Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης

Ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), με στόχο την ενίσχυση των δεσμών του με τους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης, έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο συνεργασίας με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον Ελλαδικό χώρο.

Με τη δράση αυτή, ο Όμιλος αποσκοπεί αφενός μεν να φέρει σε επαφή τα αυριανά στελέχη της αγοράς, που σήμερα γνωρίζουμε ως φοιτητές, με την πρακτική και την ουσία της χρηματιστηριακής ιδέας που ο Όμιλος εκπροσωπεί, αφετέρου δε, να συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην ενίσχυση της δεδομένης προσπάθειας των καθηγητών να συνδέσουν το λειτούργημά τους ως δασκάλων, με την πρακτική και την εμπειρία του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μέχρι σήμερα συνεργασίες αποτυπώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  1. Διοργάνωση ημερίδων στο χώρο των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπου στελέχη της ΕΧΑΕ παρουσιάζουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος
  2. Διοργάνωση σεμιναρίων από την ΕΧΑΕ, με συμμετοχή στελεχών των Πανεπιστημίων οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα που έχουν απήχηση στο κοινό που μέχρι σήμερα τα παρακολουθεί
  3. Υποστήριξη κατά την εκπόνηση εργασιών-μελετών από φοιτητές, σε οποιοδήποτε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό κτλ), εφόσον η θεματολογία που προτείνεται είναι εντός του ενδιαφέροντος του Ομίλου
  4. Από κοινού διοργάνωση ομιλιών, παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων
  5. Επισκέψεις φοιτητών στα γραφεία της ΕΧΑΕ
  6. Συμμετοχή φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης στην ΕΧΑΕ.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης επιλέγοντας εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων