«ΕΡΜΗΣ» (Hellenic Exchanges Remote Messaging Services)

Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S." ("Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services"), αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις Εισηγμένες εταιρίες, μέσω του διαδικτύου (Internet).

Βασικός σκοπός του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι η ταχύτερη απόκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών, με την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή ταχείας, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό.

Για σύνδεση με το Σύστημα HERMES επιλέξτε Εισηγμένες Εταιρίες.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων