21 Μαρ 2018 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:04:10 2.807.678 0,2728 765.934,5584 20
ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 16:40:14 25.000 18,82 470.500 20
ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 12:30:35 54.000 5,6 302.400 20
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 12:27:59 2.537.464 0,735 1.865.036,04 20
ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 12:27:06 20.700 20,6 426.420 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:58:36 50.000 11,47 573.500 20
ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 11:55:14 62.550 18,8 1.175.940 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:52:41 3.000.000 0,2739 821.700 20
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 11:43:31 5.000.000 0,74 3.700.000 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:22:31 14.000.000 0,2745 3.843.000 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:16:18 5.000.000 0,2745 1.372.500 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:08:42 5.000.000 0,2746 1.373.000 20
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 10:59:24 4.500.000 0,739 3.325.500 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10:52:14 5.000.000 0,2717 1.358.500 20
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 10:50:00 3.500.000 0,739 2.586.500 20
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων