Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ιχθυοκαλλιέργεια, μεταποίηση νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων.
Έτος Ίδρυσης 1988
Διεύθυνση 1 ΧΛΜ Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ
Ταχ Κωδ:19400
ΚΟΡΩΠΙ
Τηλέφωνο (210)-6698224
Telefax (210)-6627404
Ιστοσελίδα http://www.nireus.gr
Email irodpt@nireus.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α ΛΗΤΩ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΜΟΝΔΟΥΡΟΣ Π ΜΑΡΚΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (32,51%)
ALPHA BANK Α.Ε. (20,65%)
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (15,64%)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (6,18%)
LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V. (5,55%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1205
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μελιώτη Κυριακή
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μελιώτη Κυριακή
Εισαγωγή στο Χ.Α. 29 Μαρ 1995
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΝΗΡΟ1
ΝΗΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 47.336.706,73

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων