Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 6989000 / FAX – 210 6924900

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  1932/06/Β/86/99

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.  121913101000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 14ης Ιουνίου 2018, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος χρήσης 2017 ποσού 0,28 ¤ ανά μετοχή της εταιρείας .

Στο προς διανομή μέρισμα  0,28 ¤ ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος  μερισμάτων 15%, και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,238¤. 
Δικαιούχοι του μερίσματος  είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 20η Ιουνίου 2018 (Record Date*). 
Από την 19η Ιουνίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, 
μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) ως ακολούθως:            
1) Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες). 
2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. 
3) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

4) Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. 
Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα η οποία μπορεί να γίνει είτε απ΄ ευθείας από τον μέτοχο είτε από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, θα είναι αναγκαία η  προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και αντιγράφου με τα στοιχεία του στο Σ.Α.Τ.           (Κ.Α.Μ.Ε.) 
Μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμβρίου 2018  η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της εταιρείας μας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 43 – Αθήνα, 115 23, τηλ. 210 6989000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις    09.00-14.00. 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού       Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας «ΓΕΚΕ ΑΕ» στο τηλ. 210 6989000, FAX 210 6924968 & 210 6924900. 


Αθήνα,  14η Ιουνίου 2018

                                                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων