Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γνωστοποιείται από τη LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η Εταιρεία), ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως:

 

 1. Αναστάσιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 2. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 3. Οδυσσεύς Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος
 5. Δημήτριος Αφεντούλης, μη εκτελεστικό μέλος
 6. Ευτύχιος Βασιλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Ιωάννης Καραγιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
 9. Χαρίτων Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Οδυσσεύς Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Ευγενία Παΐζη, μη εκτελεστικό μέλος

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων