Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση

Εκλογή Νέων Μελών του Δ.Σ.-Διορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου-

Ανασυγκρότηση σε Σώμα.

Η Διοίκηση της ανώνυμης  εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ν. 3016/2002,  όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του ΧΑ και σε συνέχεια της από 09.07.2018 ανακοίνωσής της, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 12.07.2018:

-Εξελέγησαν νέα Μέλη : ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης,  ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Τζιβέλη , ο κ. Μαρκ Ραχωβίδης  ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. , σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Μπόμπολα και η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη, στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εκλογή αυτή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα στις 25.7.2018.

-Διορίστηκαν ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ. και ο κ. Δημήτριος Κούτρας, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

-Διορίστηκαν οι κ.κ Χρήστος Γκλαβάνης και Παναγιώτα Ιπλιξιάν ως νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων (κ.κ. Ιωάννη Τζιβέλη και Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη).

Κατόπιν αυτού η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εφεξής έχει ως ακολούθως :

1. Χρήστος ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό),

2. Δημήτριος ΚΟΥΤΡΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος εκτελεστικό),

3. Λεωνίδας ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (μέλος εκτελεστικό),

4. Αναστάσιος ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

5. Δημήτριος ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

6. Μαρκ  ΡΑΧΩΒΙΔΗΣ, Σύμβουλος (μέλος  μη εκτελεστικό).

7. Άγγελος ΓΙΟΚΑΡΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

8. Εδουάρδος  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

9. Θεόδωρος ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), και

10. Παναγιώτα ΙΠΛΙΞΙΑΝ, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).

 

Κηφισιά, 12 Ιουλίου 2018

Ανακοινωση Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων