Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση Εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

 

Ανακοινώνεται ότι ο κ. Δημήτρης Χούνδρης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,  υπέβαλε την παραίτησή του. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 03.08.2018 ομοφώνως εξελέγη νέο μέλος Δ.Σ.  με εκτελεστικές αρμοδιότητες ο κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης.

Για την εκλογή αυτή  θα ενημερωθεί η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 03.08.2018 έως τη λήξη της πενταετής θητείας του, ήτοι μέχρι την 01.06.2023  , ως ακολούθως: 

Καραβασίλης Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικολάου Ελισσάβετ, Αντιπρόεδρος, Eκτελεστικό Μέλος

Τσαγκάρης Δημοφώντας, Eκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Σπανούδης, Εκτελεστικό Μέλος

Δόπουλος Γεώργιος, ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αργυρός Περικλής, ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παπαπετρόπουλος Θεόδωρος, ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων