Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Επανακαθορισμός των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου


Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 12.9.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Βιδάλης, από τις 14.9.2018,  δεν θα έχει πλέον την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και θα αποκτήσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.  Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στον επανακαθορισμό, από 14.9.2018, των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3016/2002, ως εξής: 

Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Νέλλος Κανελλόπουλος, Μιχαήλ Κολακίδης, Βασίλειος Ζαρκαλής, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου και Τάκης- Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Ηρώ Αθανασίου, Ευθύμιος Βιδάλης, Δώρος Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Μακρίδης, Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πλούταρχος Σακελλάρης και Πέτρος Σαμπατακάκης. 

​Επτά από τα ανωτέρω εννέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι  οι κ.κ. Ηρώ Αθανασίου, Δώρος Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη- Μπερνίτσα, Αλέξανδρος Μακρίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πλούταρχος Σακελλάρης και Πέτρος Σαμπατακάκης, έχουν ορισθεί ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, από τη Γενική Συνέλευση της 17.6.2016. 

 

14/9/2018


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων