Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 26ης Νοεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 330 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,48 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 158,40 ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Δεκεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 50 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,47 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23,50 ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 4ης Δεκεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 920 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4694 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 431,84 ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 5ης Δεκεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 320 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4979 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 159,33 ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 6ης Δεκεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 210 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,49 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 102,90 ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 7ης Δεκεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 50 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4974 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.850,00 ευρώ. 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων