Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Οκτ 2018 4,16 -0,60 39.429 4,255 4,14 164.398,52 258 4,185
16 Οκτ 2018 4,185 -1,88 36.991 4,28 4,185 156.388,4 189 4,28
15 Οκτ 2018 4,265 1,31 17.627 4,265 4,15 74.732,58 105 4,15
12 Οκτ 2018 4,21 1,94 23.342 4,245 4,14 98.051,96 141 4,21
11 Οκτ 2018 4,13 0,00 58.482 4,245 4,05 240.804,88 330 4,1
10 Οκτ 2018 4,13 0,12 45.191 4,215 4,125 188.445,93 268 4,125
9 Οκτ 2018 4,125 -4,07 165.063 4,33 4,12 685.245,12 597 4,3
8 Οκτ 2018 4,3 -1,38 47.254 4,39 4,28 203.765,15 204 4,39
5 Οκτ 2018 4,36 -0,91 89.688 4,47 4,3 389.836,78 286 4,47
4 Οκτ 2018 4,4 -0,45 82.621 4,52 4,305 366.840,96 290 4,425
3 Οκτ 2018 4,42 0,45 71.721 4,43 4,3 312.798,12 308 4,42
2 Οκτ 2018 4,4 0,23 50.015 4,41 4,38 219.771,12 170 4,39
1 Οκτ 2018 4,39 0,46 126.339 4,52 4,325 565.903,04 226 4,37
28 Σεπ 2018 4,37 -1,13 82.504 4,445 4,34 360.555,17 346 4,38
27 Σεπ 2018 4,42 -0,90 13.925 4,49 4,405 61.903,49 146 4,49
26 Σεπ 2018 4,46 1,36 24.130 4,47 4,34 105.871,68 161 4,36
25 Σεπ 2018 4,4 0,80 15.688 4,46 4,37 69.158,14 119 4,405
24 Σεπ 2018 4,365 -0,68 16.209 4,43 4,35 70.776,95 79 4,43
21 Σεπ 2018 4,395 3,41 144.426 4,4 4,25 630.719,33 391 4,25
20 Σεπ 2018 4,25 -3,41 239.012 4,44 4,25 1.051.282,7 379 4,4
19 Σεπ 2018 4,4 3,04 56.968 4,445 4,255 249.262,84 315 4,3
18 Σεπ 2018 4,27 1,18 44.250 4,285 4,17 187.723,55 200 4,255
17 Σεπ 2018 4,22 -1,86 39.871 4,31 4,215 168.928,49 244 4,24
14 Σεπ 2018 4,3 2,14 30.644 4,305 4,22 130.870,11 160 4,26
13 Σεπ 2018 4,21 -1,52 48.690 4,37 4,21 207.599,15 318 4,26
12 Σεπ 2018 4,275 -0,12 30.927 4,4 4,23 132.950,61 290 4,255
11 Σεπ 2018 4,28 -1,38 23.457 4,42 4,28 101.803,24 177 4,37
10 Σεπ 2018 4,34 4,33 47.456 4,465 4,16 206.195,85 332 4,16

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων