Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Δεκ 2018 3,94 -3,90 14.707 4,085 3,94 58.625,45 125 4,015
7 Δεκ 2018 4,1 0,49 37.896 4,13 4,015 154.618,43 259 4,085
6 Δεκ 2018 4,08 -0,24 130.398 4,11 3,97 528.444,88 330 4,09
5 Δεκ 2018 4,09 -0,24 41.017 4,13 4 166.411,99 266 4,03
4 Δεκ 2018 4,1 1,36 77.015 4,13 4,005 315.981,96 346 4,005
3 Δεκ 2018 4,045 4,79 230.139 4,05 3,8 904.108,42 501 3,83
30 Νοε 2018 3,86 2,93 117.790 3,86 3,66 447.055,95 302 3,75
29 Νοε 2018 3,75 6,69 81.681 3,79 3,52 297.113,39 251 3,575
28 Νοε 2018 3,515 -1,54 37.847 3,575 3,51 133.830,18 180 3,545
27 Νοε 2018 3,57 -0,83 15.962 3,61 3,55 57.142,12 137 3,6
26 Νοε 2018 3,6 -0,28 42.675 3,72 3,59 155.334,38 265 3,65
23 Νοε 2018 3,61 -0,41 13.421 3,67 3,61 48.720,07 80 3,665
22 Νοε 2018 3,625 -0,68 19.249 3,66 3,625 70.038,18 121 3,65
21 Νοε 2018 3,65 -1,22 26.659 3,725 3,65 98.172,7 160 3,7
20 Νοε 2018 3,695 -1,99 120.158 3,795 3,695 446.782,72 197 3,795
19 Νοε 2018 3,77 -3,08 17.575 3,91 3,77 67.167,74 172 3,87
16 Νοε 2018 3,89 -0,13 68.083 3,89 3,78 260.148,76 233 3,88
15 Νοε 2018 3,895 -0,89 27.195 3,99 3,89 106.671,33 163 3,92
14 Νοε 2018 3,93 -1,75 22.683 3,97 3,9 89.181,78 163 3,92
13 Νοε 2018 4 3,09 123.997 4,01 3,83 487.241 372 3,85
12 Νοε 2018 3,88 0,00 28.473 3,925 3,835 110.477,02 193 3,87
9 Νοε 2018 3,88 -0,51 18.332 3,975 3,87 71.736,88 138 3,89
8 Νοε 2018 3,9 -0,89 37.478 4,03 3,885 148.260,34 250 3,935
7 Νοε 2018 3,935 2,47 80.328 4,035 3,865 318.180,31 274 3,865
6 Νοε 2018 3,84 3,92 61.452 3,855 3,72 234.107,61 212 3,78
5 Νοε 2018 3,695 -1,47 94.959 3,85 3,68 356.509,99 223 3,72
2 Νοε 2018 3,75 -1,32 60.213 3,825 3,74 227.069,03 329 3,82
1 Νοε 2018 3,8 -2,56 32.806 3,895 3,8 125.755,72 251 3,895
31 Οκτ 2018 3,9 0,00 31.051 3,98 3,895 121.584,59 130 3,98

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων