Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 37 59 20 83 Πράξεις 22.763 Αξία € 76,38 εκ
Με πράξεις 116 Όγκος 53.497.910 Χρημ/κή αξία € 54,02 δις
Τιμή € 0,11
Διαφορά 12,24%
Τιμή € 0,49
Διαφορά 8,41%
Τιμή € 0,268
Διαφορά 7,20%
Τιμή € 3,18
Διαφορά 6,00%
Τιμή € 0,018
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 0,615
Διαφορά 2,50%
Τιμή € 8,91
Διαφορά 2,30%
Τιμή € 0,715
Διαφορά 2,14%
Τιμή € 0,704
Διαφορά 2,03%
Τιμή € 0,612
Διαφορά 2,00%
Τιμή € 30,58
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 11,9
Διαφορά 1,71%
Τιμή € 0,6
Διαφορά 1,69%
Τιμή € 1,108
Διαφορά 1,65%
Τιμή € 5,1
Διαφορά 1,19%
Τιμή € 1,872
Διαφορά 1,19%
Τιμή € 3,63
Διαφορά 1,11%
Τιμή € 0,194
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 2,09
Διαφορά 0,97%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 1,87
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 1,35
Διαφορά 0,75%
Τιμή € 1,44
Διαφορά 0,70%
Τιμή € 14,45
Διαφορά 0,70%
Τιμή € 1,45
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 0,874
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 1,545
Διαφορά 0,65%
Τιμή € 0,161
Διαφορά 0,62%
Τιμή € 0,875
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 17,7
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 18,8
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 4,1
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 0,838
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 7,45
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 0,842
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 1,758
Διαφορά 0,11%
Τιμή € 9,7
Διαφορά 0,10%
Τιμή € 0,236
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,139
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,67
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,78
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,034
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,14
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,41
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 26,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,188
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,698
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 7,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,49
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 16,52
Διαφορά -0,12%
Τιμή € 22,5
Διαφορά -0,22%
Τιμή € 0,314
Διαφορά -0,32%
Τιμή € 3,05
Διαφορά -0,33%
Τιμή € 0,1295
Διαφορά -0,38%
Τιμή € 8,89
Διαφορά -0,45%
Τιμή € 0,885
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 4,85
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 5,96
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 0,682
Διαφορά -0,73%
Τιμή € 0,266
Διαφορά -0,75%
Τιμή € 1,95
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 18,84
Διαφορά -0,84%
Τιμή € 0,228
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 0,55
Διαφορά -0,90%
Τιμή € 0,218
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 4,31
Διαφορά -0,92%
Τιμή € 4,98
Διαφορά -0,99%
Τιμή € 0,98
Διαφορά -1,01%
Τιμή € 4,685
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 3,46
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 2,22
Διαφορά -1,33%
Τιμή € 1,39
Διαφορά -1,42%
Τιμή € 5,75
Διαφορά -1,54%
Τιμή € 0,222
Διαφορά -1,77%
Τιμή € 1,926
Διαφορά -1,83%
Τιμή € 4,4
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 0,48
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 0,38
Διαφορά -2,06%
Τιμή € 7,5
Διαφορά -2,09%
Τιμή € 42
Διαφορά -2,10%
Τιμή € 0,0865
Διαφορά -2,26%
Τιμή € 12,9
Διαφορά -2,27%
Τιμή € 0,25
Διαφορά -2,34%
Τιμή € 0,575
Διαφορά -2,54%
Τιμή € 0,0765
Διαφορά -2,55%
Τιμή € 0,905
Διαφορά -2,69%
Τιμή € 0,253
Διαφορά -2,69%
Τιμή € 0,18
Διαφορά -2,70%
Τιμή € 4,05
Διαφορά -2,88%
Τιμή € 8,59
Διαφορά -2,94%
Τιμή € 10,1
Διαφορά -2,98%
Τιμή € 3,88
Διαφορά -3,00%
Τιμή € 0,096
Διαφορά -3,03%
Τιμή € 13,36
Διαφορά -3,19%
Τιμή € 0,1146
Διαφορά -3,21%
Τιμή € 0,9
Διαφορά -4,26%
Τιμή € 0,43
Διαφορά -4,44%
Τιμή € 6,3
Διαφορά -4,55%
Τιμή € 2,94
Διαφορά -4,85%
Τιμή € 6,05
Διαφορά -4,87%
Τιμή € 0,22
Διαφορά -5,17%
Τιμή € 0,246
Διαφορά -5,38%
Τιμή € 1,83
Διαφορά -6,15%
Τιμή € 0,1505
Διαφορά -6,52%
Τιμή € 0,2678
Διαφορά -7,01%
Τιμή € 0,926
Διαφορά -7,12%
Τιμή € 0,144
Διαφορά -16,28%
Τιμή € 0,412
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων