Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 47 58 27 67 Πράξεις 21.065 Αξία € 56,76 εκ
Με πράξεις 132 Όγκος 62.256.707 Χρημ/κή αξία € 55,07 δις
Τιμή € 0,151
Διαφορά 19,84%
Τιμή € 0,076
Διαφορά 19,68%
Τιμή € 0,89
Διαφορά 19,46%
Τιμή € 0,264
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,02
Διαφορά 8,11%
Τιμή € 0,58
Διαφορά 5,45%
Τιμή € 1,12
Διαφορά 4,67%
Τιμή € 0,366
Διαφορά 4,57%
Τιμή € 0,875
Διαφορά 4,54%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 4,48%
Τιμή € 2,78
Διαφορά 4,43%
Τιμή € 0,57
Διαφορά 3,64%
Τιμή € 1,76
Διαφορά 3,53%
Τιμή € 3,36
Διαφορά 3,38%
Τιμή € 1,03
Διαφορά 3,00%
Τιμή € 13,8
Διαφορά 2,99%
Τιμή € 2,16
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 0,412
Διαφορά 2,49%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 1,93%
Τιμή € 0,218
Διαφορά 1,87%
Τιμή € 0,165
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 11,44
Διαφορά 1,78%
Τιμή € 0,78
Διαφορά 1,30%
Τιμή € 3,16
Διαφορά 1,28%
Τιμή € 3,84
Διαφορά 1,05%
Τιμή € 0,838
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 1,68
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 6,25
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 0,268
Διαφορά 0,75%
Τιμή € 6,85
Διαφορά 0,74%
Τιμή € 1,5
Διαφορά 0,67%
Τιμή € 0,161
Διαφορά 0,62%
Τιμή € 0,87
Διαφορά 0,58%
Τιμή € 3,49
Διαφορά 0,58%
Τιμή € 15,46
Διαφορά 0,52%
Τιμή € 0,201
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 0,414
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 0,432
Διαφορά 0,47%
Τιμή € 4,37
Διαφορά 0,46%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 1,245
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 9,98
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 28,3
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 5,19
Διαφορά 0,19%
Τιμή € 0,2805
Διαφορά 0,18%
Τιμή € 7,91
Διαφορά 0,13%
Τιμή € 0,386
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,665
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,45
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,798
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,045
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 16,6
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,49
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,27
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,28
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,07
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,74
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,0605
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,825
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,56
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,36
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 11,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,75
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,88
Διαφορά -0,34%
Τιμή € 14,35
Διαφορά -0,35%
Τιμή € 17,58
Διαφορά -0,45%
Τιμή € 6,57
Διαφορά -0,45%
Τιμή € 0,925
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 0,36
Διαφορά -0,55%
Τιμή € 0,0318
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 14,9
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 25
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 6,15
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 0,486
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 0,726
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 1,8
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 0,819
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 0,664
Διαφορά -0,90%
Τιμή € 8,81
Διαφορά -0,90%
Τιμή € 5,35
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 20,5
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 1,2
Διαφορά -0,99%
Τιμή € 0,99
Διαφορά -1,00%
Τιμή € 1,902
Διαφορά -1,04%
Τιμή € 9,53
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 27,88
Διαφορά -1,17%
Τιμή € 16,8
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 1,67
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 1,214
Διαφορά -1,30%
Τιμή € 4,63
Διαφορά -1,49%
Τιμή € 0,802
Διαφορά -1,60%
Τιμή € 0,72
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 4,6
Διαφορά -1,71%
Τιμή € 0,16
Διαφορά -1,84%
Τιμή € 4,81
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 1,67
Διαφορά -2,34%
Τιμή € 3,66
Διαφορά -2,66%
Τιμή € 5,79
Διαφορά -2,69%
Τιμή € 18,8
Διαφορά -2,69%
Τιμή € 1,4
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 1,86
Διαφορά -2,87%
Τιμή € 1,455
Διαφορά -3,00%
Τιμή € 0,905
Διαφορά -3,21%
Τιμή € 0,09
Διαφορά -3,23%
Τιμή € 0,168
Διαφορά -3,45%
Τιμή € 1,52
Διαφορά -3,80%
Τιμή € 0,232
Διαφορά -4,13%
Τιμή € 0,17
Διαφορά -5,56%
Τιμή € 0,32
Διαφορά -5,88%
Τιμή € 0,525
Διαφορά -7,89%
Τιμή € 2,71
Διαφορά -8,45%
Τιμή € 0,52
Διαφορά -8,77%
Τιμή € 0,61
Διαφορά -9,63%
Τιμή € 0,595
Διαφορά -9,85%
Τιμή € 2
Διαφορά -9,91%
Τιμή € 0,232
Διαφορά -10,77%
Τιμή € 0,075
Διαφορά -15,25%
Τιμή € 0,0285
Διαφορά -19,72%
Τιμή € 0,244
Διαφορά -19,74%
Τιμή € 0,162
Διαφορά -19,80%
Τιμή € 0,04
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων