Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 198 32 67 12 87 Πράξεις 16.457 Αξία € 32,68 εκ
Με πράξεις 111 Όγκος 13.257.792 Χρημ/κή αξία € 46,01 δις
Τιμή € 1,6
Διαφορά 28,00%
Τιμή € 0,012
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 18,95
Διαφορά 13,13%
Τιμή € 0,13
Διαφορά 13,04%
Τιμή € 1,39
Διαφορά 11,20%
Τιμή € 0,162
Διαφορά 9,46%
Τιμή € 0,065
Διαφορά 8,33%
Τιμή € 0,1
Διαφορά 4,71%
Τιμή € 3,58
Διαφορά 3,47%
Τιμή € 6,2
Διαφορά 3,33%
Τιμή € 0,17
Διαφορά 3,03%
Τιμή € 19,92
Διαφορά 2,68%
Τιμή € 0,39
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 12,55
Διαφορά 2,45%
Τιμή € 1,298
Διαφορά 2,37%
Τιμή € 1,04
Διαφορά 1,96%
Τιμή € 18,2
Διαφορά 1,68%
Τιμή € 1,25
Διαφορά 1,63%
Τιμή € 0,2
Διαφορά 1,01%
Τιμή € 0,51
Διαφορά 0,99%
Τιμή € 6,96
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 6,1
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 0,131
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 1,59
Διαφορά 0,76%
Τιμή € 3,43
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 0,804
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 9,7
Διαφορά 0,43%
Τιμή € 14,05
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 15,76
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 40,6
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 4,48
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 8,54
Διαφορά 0,12%
Τιμή € 5,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,077
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,82
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,825
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 23,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,01
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,208
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,46
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,725
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,695
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,215
Διαφορά -0,16%
Τιμή € 9,6
Διαφορά -0,21%
Τιμή € 4,24
Διαφορά -0,24%
Τιμή € 7,94
Διαφορά -0,25%
Τιμή € 3,74
Διαφορά -0,27%
Τιμή € 0,349
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 6,56
Διαφορά -0,30%
Τιμή € 12,66
Διαφορά -0,32%
Τιμή € 27,1
Διαφορά -0,55%
Τιμή € 0,16
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 0,4972
Διαφορά -0,66%
Τιμή € 6,26
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 0,876
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 250
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 1,225
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 1,735
Διαφορά -0,86%
Τιμή € 1,98
Διαφορά -1,00%
Τιμή € 0,552
Διαφορά -1,08%
Τιμή € 0,494
Διαφορά -1,20%
Τιμή € 0,0701
Διαφορά -1,27%
Τιμή € 7,75
Διαφορά -1,27%
Τιμή € 3,76
Διαφορά -1,57%
Τιμή € 5,99
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 0,1095
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 4,37
Διαφορά -1,80%
Τιμή € 0,206
Διαφορά -1,90%
Τιμή € 6,65
Διαφορά -1,92%
Τιμή € 0,955
Διαφορά -2,05%
Τιμή € 1,19
Διαφορά -2,06%
Τιμή € 4,7
Διαφορά -2,08%
Τιμή € 4,11
Διαφορά -2,14%
Τιμή € 1,12
Διαφορά -2,18%
Τιμή € 4,59
Διαφορά -2,24%
Τιμή € 1,429
Διαφορά -2,32%
Τιμή € 6,64
Διαφορά -2,35%
Τιμή € 1,23
Διαφορά -2,38%
Τιμή € 0,36
Διαφορά -2,70%
Τιμή € 21,4
Διαφορά -2,73%
Τιμή € 4,96
Διαφορά -2,75%
Τιμή € 1,06
Διαφορά -2,75%
Τιμή € 1,04
Διαφορά -2,80%
Τιμή € 0,69
Διαφορά -2,82%
Τιμή € 0,1346
Διαφορά -3,17%
Τιμή € 5,4
Διαφορά -3,23%
Τιμή € 1,4
Διαφορά -3,45%
Τιμή € 1,93
Διαφορά -3,50%
Τιμή € 0,63
Διαφορά -3,67%
Τιμή € 0,0572
Διαφορά -3,70%
Τιμή € 0,846
Διαφορά -3,86%
Τιμή € 21,15
Διαφορά -3,86%
Τιμή € 0,226
Διαφορά -4,24%
Τιμή € 0,79
Διαφορά -4,24%
Τιμή € 1,12
Διαφορά -4,27%
Τιμή € 0,1435
Διαφορά -4,33%
Τιμή € 0,662
Διαφορά -4,34%
Τιμή € 0,496
Διαφορά -4,62%
Τιμή € 2,535
Διαφορά -4,70%
Τιμή € 1,11
Διαφορά -4,97%
Τιμή € 12,2
Διαφορά -5,43%
Τιμή € 1,03
Διαφορά -5,94%
Τιμή € 3,02
Διαφορά -7,36%
Τιμή € 1,22
Διαφορά -7,58%
Τιμή € 0,111
Διαφορά -8,26%
Τιμή € 0,575
Διαφορά -9,45%
Τιμή € 0,089
Διαφορά -11,00%
Τιμή € 0,226
Διαφορά -18,70%
Τιμή € 0,072
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων