Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 65 36 17 81 Πράξεις 13.083 Αξία € 25,70 εκ
Με πράξεις 118 Όγκος 19.596.469 Χρημ/κή αξία € 56,95 δις
Τιμή € 0,470
Διαφορά 17,50%
Τιμή € 0,018
Διαφορά 12,50%
Τιμή € 0,440
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 1,68
Διαφορά 9,80%
Τιμή € 0,386
Διαφορά 9,66%
Τιμή € 0,925
Διαφορά 9,47%
Τιμή € 0,230
Διαφορά 8,49%
Τιμή € 0,464
Διαφορά 7,91%
Τιμή € 1,37
Διαφορά 5,38%
Τιμή € 0,276
Διαφορά 5,34%
Τιμή € 0,874
Διαφορά 5,30%
Τιμή € 0,296
Διαφορά 4,96%
Τιμή € 0,730
Διαφορά 4,29%
Τιμή € 2,52
Διαφορά 4,13%
Τιμή € 0,635
Διαφορά 4,10%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 3,53%
Τιμή € 15,90
Διαφορά 3,38%
Τιμή € 0,995
Διαφορά 3,11%
Τιμή € 17,05
Διαφορά 3,02%
Τιμή € 0,720
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 1,46
Διαφορά 2,82%
Τιμή € 0,750
Διαφορά 2,74%
Τιμή € 1,15
Διαφορά 2,68%
Τιμή € 0,900
Διαφορά 2,51%
Τιμή € 0,854
Διαφορά 2,15%
Τιμή € 11,69
Διαφορά 2,10%
Τιμή € 1,57
Διαφορά 1,95%
Τιμή € 0,160
Διαφορά 1,91%
Τιμή € 0,430
Διαφορά 1,90%
Τιμή € 0,162
Διαφορά 1,89%
Τιμή € 2,28
Διαφορά 1,79%
Τιμή € 1,77
Διαφορά 1,72%
Τιμή € 6,00
Διαφορά 1,69%
Τιμή € 1,53
Διαφορά 1,66%
Τιμή € 18,60
Διαφορά 1,64%
Τιμή € 1,24
Διαφορά 1,64%
Τιμή € 1,95
Διαφορά 1,56%
Τιμή € 10,55
Διαφορά 1,44%
Τιμή € 1,55
Διαφορά 1,44%
Τιμή € 0,071
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 4,54
Διαφορά 1,34%
Τιμή € 0,782
Διαφορά 1,30%
Τιμή € 0,800
Διαφορά 1,27%
Τιμή € 2,49
Διαφορά 1,22%
Τιμή € 1,28
Διαφορά 1,11%
Τιμή € 4,93
Διαφορά 1,02%
Τιμή € 0,843
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 16,90
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 0,595
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 4,99
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 2,00
Διαφορά 0,76%
Τιμή € 0,850
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 10,93
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 1,84
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 8,68
Διαφορά 0,46%
Τιμή € 23,25
Διαφορά 0,43%
Τιμή € 0,233
Διαφορά 0,43%
Τιμή € 4,87
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 5,66
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 0,284
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 0,690
Διαφορά 0,29%
Τιμή € 5,58
Διαφορά 0,18%
Τιμή € 0,892
Διαφορά 0,17%
Τιμή € 9,49
Διαφορά 0,11%
Τιμή € 1,94
Διαφορά 0,10%
Τιμή € 24,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,78
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,34
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,13
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,745
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,250
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,84
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 26,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 19,90
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 17,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,226
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,34
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,70
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,340
Διαφορά -0,12%
Τιμή € 9,69
Διαφορά -0,41%
Τιμή € 2,00
Διαφορά -0,50%
Τιμή € 7,05
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 1,74
Διαφορά -0,57%
Τιμή € 0,163
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 3,22
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 18,88
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 0,419
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 26,91
Διαφορά -0,74%
Τιμή € 2,60
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 3,75
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 14,10
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 1,60
Διαφορά -1,23%
Τιμή € 3,62
Διαφορά -1,25%
Τιμή € 0,283
Διαφορά -1,39%
Τιμή € 6,25
Διαφορά -1,57%
Τιμή € 3,60
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 3,56
Διαφορά -1,66%
Τιμή € 6,43
Διαφορά -1,68%
Τιμή € 0,145
Διαφορά -2,02%
Τιμή € 4,25
Διαφορά -2,07%
Τιμή € 0,608
Διαφορά -2,09%
Τιμή € 0,452
Διαφορά -2,16%
Τιμή € 1,12
Διαφορά -2,61%
Τιμή € 2,86
Διαφορά -3,05%
Τιμή € 0,305
Διαφορά -3,17%
Τιμή € 0,186
Διαφορά -3,63%
Τιμή € 0,036
Διαφορά -3,95%
Τιμή € 0,212
Διαφορά -4,50%
Τιμή € 0,350
Διαφορά -4,89%
Τιμή € 0,065
Διαφορά -7,14%
Τιμή € 0,037
Διαφορά -7,50%
Τιμή € 1,60
Διαφορά -8,05%
Τιμή € 0,134
Διαφορά -9,46%
Τιμή € 0,064
Διαφορά -11,81%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων