Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 185 50 39 18 78 Πράξεις 8.977 Αξία € 11,91 εκ
Με πράξεις 107 Όγκος 7.942.622 Χρημ/κή αξία € 46,64 δις
Τιμή € 0,396
Αλλαγή 16,47%
Τιμή € 0,0448
Αλλαγή 12,56%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,176
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,216
Αλλαγή 8,54%
Τιμή € 1,365
Αλλαγή 6,89%
Τιμή € 4,03
Αλλαγή 5,77%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 5,69%
Τιμή € 1,286
Αλλαγή 5,41%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή 5,22%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 5,15%
Τιμή € 0,254
Αλλαγή 4,96%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 4,13%
Τιμή € 1,83
Αλλαγή 3,98%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή 3,85%
Τιμή € 0,201
Αλλαγή 3,08%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 2,94%
Τιμή € 24,9
Αλλαγή 2,89%
Τιμή € 7,89
Αλλαγή 2,87%
Τιμή € 0,144
Αλλαγή 2,49%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 4,3
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 0,706
Αλλαγή 2,32%
Τιμή € 4,18
Αλλαγή 2,20%
Τιμή € 7,56
Αλλαγή 2,16%
Τιμή € 2,54
Αλλαγή 2,01%
Τιμή € 1,335
Αλλαγή 1,91%
Τιμή € 22
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 1,84%
Τιμή € 5,83
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή 1,70%
Τιμή € 0,1108
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 250
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 1,16%
Τιμή € 13,75
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 0,13
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 1,496
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 3,84
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 8,39
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 0,458
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 4,82
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 19,85
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 0,802
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,176
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,818
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,84
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 28,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,075
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,37
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 10,68
Αλλαγή -0,19%
Τιμή € 8,18
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 20,25
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 7,16
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,0693
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 0,258
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 3,91
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 13,94
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή -1,17%
Τιμή € 0,355
Αλλαγή -1,39%
Τιμή € 0,483
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 0,9355
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 14,86
Αλλαγή -1,59%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή -1,60%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή -1,90%
Τιμή € 0,294
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 0,9285
Αλλαγή -2,26%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή -2,50%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή -2,62%
Τιμή € 0,875
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 0,632
Αλλαγή -3,66%
Τιμή € 0,052
Αλλαγή -4,59%
Τιμή € 0,1564
Αλλαγή -4,63%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 20,6
Αλλαγή -7,21%
Τιμή € 0,01
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,14
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,275
Αλλαγή -9,54%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,1
Αλλαγή -10,71%
Τιμή € 48
Αλλαγή -10,78%
Τιμή € 0,081
Αλλαγή -16,49%
Τιμή € 0,024
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων