Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 179 40 66 15 58 Πράξεις 25.724 Αξία € 58,03 εκ
Με πράξεις 121 Όγκος 26.336.206 Χρημ/κή αξία € 55,29 δις
Τιμή € 0,158
Αλλαγή 19,70%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,189
Αλλαγή 9,88%
Τιμή € 0,476
Αλλαγή 9,68%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 7,48%
Τιμή € 3
Αλλαγή 7,14%
Τιμή € 0,296
Αλλαγή 6,47%
Τιμή € 0,0505
Αλλαγή 5,21%
Τιμή € 0,07
Αλλαγή 4,48%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή 3,48%
Τιμή € 1,295
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή 2,39%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή 2,25%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή 2,16%
Τιμή € 0,388
Αλλαγή 2,11%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 0,693
Αλλαγή 1,91%
Τιμή € 0,4785
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 5,08
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 1,966
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 1,736
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 7,78
Αλλαγή 1,04%
Τιμή € 19,7
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 1,341
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 5,6
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 0,84
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 2,01
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 0,432
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 1,948
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 3,43
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 4,78
Αλλαγή 0,21%
Τιμή € 29,57
Αλλαγή 0,17%
Τιμή € 9,635
Αλλαγή 0,10%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,187
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0595
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,382
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,218
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0595
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,02
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 13,78
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 6,56
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 28,8
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 1,036
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 0,434
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 4,87
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 3,18
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 8,4
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 23,8
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 5,95
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 0,928
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 4,29
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 1,332
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 2,422
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 2,03
Αλλαγή -1,46%
Τιμή € 4,02
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 22,1
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 0,125
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή -1,60%
Τιμή € 8,88
Αλλαγή -1,66%
Τιμή € 2,316
Αλλαγή -1,70%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή -1,71%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -1,88%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 0,639
Αλλαγή -1,99%
Τιμή € 0,389
Αλλαγή -2,02%
Τιμή € 3,78
Αλλαγή -2,07%
Τιμή € 20,4
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 11,9
Αλλαγή -2,46%
Τιμή € 9,31
Αλλαγή -2,51%
Τιμή € 0,872
Αλλαγή -2,57%
Τιμή € 3,575
Αλλαγή -2,59%
Τιμή € 2,625
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή -2,82%
Τιμή € 1,675
Αλλαγή -2,90%
Τιμή € 1,67
Αλλαγή -2,91%
Τιμή € 0,725
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή -3,77%
Τιμή € 0,048
Αλλαγή -4,00%
Τιμή € 14,98
Αλλαγή -4,10%
Τιμή € 0,214
Αλλαγή -4,46%
Τιμή € 54
Αλλαγή -4,93%
Τιμή € 1,055
Αλλαγή -4,96%
Τιμή € 5
Αλλαγή -5,12%
Τιμή € 0,379
Αλλαγή -5,25%
Τιμή € 4,4
Αλλαγή -5,58%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -5,98%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -6,31%
Τιμή € 0,81
Αλλαγή -8,47%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή -9,24%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -11,02%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -14,57%
Τιμή € 0,282
Αλλαγή -19,43%
Τιμή € 0,058
Αλλαγή -19,44%
Τιμή € 0,08
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων