213800FFWYE3BQ1CU978 2022-01-01 2022-12-31 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-12-31 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-12-31 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-01-01 2021-12-31 213800FFWYE3BQ1CU978 2020-12-31 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2020-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 213800FFWYE3BQ1CU978 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember iso4217:EUR iso4217:EUR xbrli:shares
doc1p1i0
 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
Από 1η Ιανουαρίου έως
 
31η Δεκεμβρίου 2022
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του
 
Ν. 3556/2007)
 
doc1p2i1
 
I.
III.
 
Ετήσια Ατομική
 
και Ενοποιημέν
 
η
 
Χρηματοοικονομική
 
Πληροφόρηση της
 
31 Δεκεμβρίου 2022
(περιλαμβάνεται και
 
η Έκθεση Ελέγχου
 
Ανεξάρτητων
 
Ορκωτών
 
Ελεγκτών)
IV.
 
Γνωστοποιήσεις
 
Ν.4374/2016
V.
Πίνακας
 
διάθεσης
 
αντληθέντων
 
κεφαλαίων
 
(περιλαμβάνεται
 
η
 
έκθεση
 
ευρημάτων
προσυμφωνημένων διαδικασιών
 
)
VI.
Η
 
Ετήσια
 
Οικονομική
 
Έκθεση
 
του
 
Ομίλου
 
της
 
Atticabank
 
είναι
 
αναρτημένη
 
στο
 
διαδίκτυο,
 
στη
διεύθυνση:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 
doc1p3i1
Βεβαιώνεται
 
και δηλώνεται ότι, εξ
 
 
όσων γνωρίζουμε:
-
 
Οι
 
ετήσιες
 
οικονομικές
 
καταστάσεις
 
της
 
ATTICA
 
BANK
 
ΑΝΩΝΥΜΗ
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
και
 
του
 
Ομίλου
της,
 
για
 
τη
 
χρήση
 
που
 
έληξε
 
την
 
31
η
 
Δεκεμβρίου
 
2022
 
καταρτίσθηκαν
 
σύμφωνα
 
με
 
τα
 
ισχύοντα
 
λογιστικά
πρότυπα,
 
απεικονίζουν
 
κατά
 
τρόπο
 
αληθή τα
 
στοιχεία
 
του
 
ενεργητικού
 
και
 
των
 
υποχρεώσεων,
 
την
 
καθαρή
θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο.
-
 
Η ετήσια έκθεση
 
του Διοικητικού
 
Συμβουλίου απεικονίζει
 
κατά τρόπο
 
αληθή, την εξέλιξη,
 
τις επιδόσεις
 
και τη
θέση της Τράπεζας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο,
 
συμπεριλαμβανομένης
 
της
 
περιγραφής
 
των
 
κυριότερων
 
κινδύνων
 
και
 
αβεβαιοτήτων
 
που
αντιμετωπίζουν.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2023
Για το Διοικητικό
 
Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
 
Δ.Σ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 
Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Γ.
ΜΑΚΕΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ Χ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ Π.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.
 
ΑΖ 148332
Α.Δ.Τ.
 
ΑΒ 515487
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
558746269
Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
3
 
από
290
ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)
Εισαγωγή
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε
 
για την κλειόμενη
 
χρήση από 1/1/2022
 
έως 31/12/2022 την
 
ετήσια έκθεση του
 
Διοικητικού
Συμβουλίου.
 
Στην
 
παρούσα
 
έκθεση
 
περιγράφονται
 
συνοπτικά
 
πληροφορίες
 
του
 
Ομίλου
 
και
 
της
 
Τράπεζας
ATTICA BANK
 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χρηματοοικονομικές
 
πληροφορίες που στοχεύουν
 
σε μία
γενική
 
ενημέρωση
 
των
 
μετόχων
 
και
 
του
 
επενδυτικού
 
κοινού
 
για
 
την
 
οικονομική
 
κατάσταση
 
και
 
τα
αποτελέσματα, τη συνολική
 
πορεία και τις μεταβολές
 
που επήλθαν κατά
 
τη διάρκεια της κλειόμενης
 
εταιρικής
χρήσης (1/1/2022-31/12/2022) καθώς και σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών
στις
 
οικονομικές
 
καταστάσεις
 
της
 
χρήσης.
 
Επίσης
 
γίνεται
 
περιγραφή
 
των
 
κυριότερων
 
κινδύνων
 
και
αβεβαιοτήτων
 
που
 
ενδέχεται
 
να
 
αντιμετωπίσει
 
ο
 
Όμιλος
 
και
 
η
 
Τράπεζα
 
στο
 
μέλλον
 
και
 
παρατίθενται
 
οι
σημαντικότερες
 
συναλλαγές
 
που
 
καταρτίσθηκαν
 
μεταξύ
 
της
 
Τράπεζας
 
και
 
των
 
συνδεδεμένων
 
με
 
αυτήν
προσώπων.
Για τη χρήση του 2022 το
 
οικονομικό περιβάλλον διαμορφώθηκε ως
 
ακολούθως:
Διεθνής
 
Οικονομία:
 
Επιβράδυνση
 
ανάπτυξης
 
το
 
2022,
 
καθώς
 
η
 
νομισματική
 
πολιτική
 
καθίσταται
σφιχτότερη
Η
 
παγκόσμια
 
οικονομία
 
συνεχίζει
 
να
 
αντιμετωπίζει
 
σημαντικές
 
προκλήσεις
 
καθώς
 
οι
 
ρυθμοί
 
ανάπτυξης
συρρικνώνονται,
 
ενώ
 
ο
 
πληθωρισμός,
 
αν
 
και
 
σταδιακά
 
υποχωρεί,
 
εξακολουθεί
 
να
 
παραμένει
 
σε
 
υψηλά
επίπεδα, ως συνέπεια
 
και της
 
εισβολής της
 
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η παγκόσμια
 
οικονομία εκτιμάται
 
ότι
αναπτύχθηκε
 
με
 
πραγματικό
 
ρυθμό
 
3,2%
 
το
 
2022,
 
έναντι
 
θετικού
 
ρυθμού
 
μεταβολής
 
6,2%
 
το
προηγούμενο έτος
. Οι
 
οικονομίες των
 
χωρών του
 
ΟΟΣΑ αναπτύχθηκαν
 
με ετήσιο
 
ρυθμό 1,4%
 
το τέταρτο
τρίμηνο του
 
2022, κατόπιν
 
αύξησης του
 
ΑΕΠ κατά
 
2,6%
 
στο προηγούμενο
 
τρίμηνο και
 
ανάπτυξης
 
5,3% το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Ο ετήσιος ρυθμός
 
μεταβολής του ΑΕΠ στις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες
 
(G7)
διαμορφώθηκε
 
σε
 
0,9%,
 
έναντι
 
ρυθμού
 
1,9%
 
στο
 
προηγούμενο
 
τρίμηνο
 
και
 
ανάπτυξης
 
4,8%
 
το
 
αντίστοιχο
τρίμηνο του 2021. Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες του ΟΟΣΑ αναπτύχθηκαν με ρυθμό 2,2% το τέταρτο τρίμηνο
του 2022, από 3,4% το προηγούμενο τρίμηνο,
 
και κατόπιν ανάπτυξης 4,7% το
 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Ευρωζώνη:
 
Xαμηλότερη
 
ανάπτυξη
 
και
 
υψηλός
 
πληθωρισμός
 
το
 
2022,
 
περαιτέρω
 
επιβράδυνση
οικονομικής δραστηριότητας
 
με σταδιακά ηπιότερο
 
πληθωρισμό το
 
2023.
Το ΑΕΠ στη ζώνη
 
του ευρώ αυξήθηκε κατά
 
3,5% το 2022, σύμφωνα με την πλέον
 
πρόσφατη εκτίμηση
της Eurostat
1
, κατόπιν
 
μεγαλύτερης ανάπτυξης
 
5,3% το
 
2021.
Στο καταληκτικό
 
τρίμηνο του
 
περασμένου
έτους
 
ο
 
ρυθμός
 
ανάπτυξής
 
του
 
ήταν
 
στην
 
περιοχή
 
του
 
1,8%.
Καίριο
 
πρόβλημα
 
παραμένει
 
ο
 
υψηλός
πληθωρισμός
 
στο
 
8,4% το
 
2022 από
 
2,6%
 
το
 
2021,
 
παρά
 
τα
 
σημάδια
 
σταδιακής
 
επιβράδυνσής
 
του
προς τα τέλη του 2022.
 
Σύμφωνα
 
με
 
πρόσφατες
 
αναλυτικές
 
εκτιμήσεις
 
της
 
Ευρωπαϊκής
 
Επιτροπής
2
,
 
η
 
ζήτηση
 
στην
 
Ευρωζώνη
συνέχισε να αποτελεί τον
 
κύριο θετικό παράγοντα ως προς
 
τη συνεισφορά στην ανάπτυξη
 
του ΑΕΠ, με σαφώς
θετική επίδραση (≈3,2%), μικρότερη συγκριτικά
 
με έναν χρόνο νωρίτερα (5,3 ποσοστιαίες
 
μονάδες του ΑΕΠ).
Με τη σειρά της, η
 
μείωση του ρυθμού ενίσχυσης της ζήτησης προήλθε κυρίως από
 
την μικρή μείωση από την
πλευρά
 
της
 
ιδιωτικής
 
κατανάλωσης
 
(περίπου
 
1,9
 
π.μ.
 
του
 
ΑΕΠ,
 
έναντι
 
2,0
 
π.μ.
 
ένα
 
χρόνο
 
πριν),
 
ενώ
 
οι
επενδύσεις ενίσχυσαν
 
το ΑΕΠ
 
σχεδόν κατά
 
0,6%, από
 
μεγαλύτερη
 
επίδραση 0,8%
 
πρόπερσι. Στην
 
αύξηση
του ΑΕΠ της Ευρωζώνης
 
συνέβαλαν οριακά και
 
οι καθαρές εξαγωγές,
 
που τόνωσαν το
 
ΑΕΠ κατά 0,2, έναντι
1,3% το 2021.
Η ενίσχυση της απασχόλησης εκτιμάται στην περιοχή του 2,2% το 2022, όταν το 2021 ήταν της
 
τάξεως
του
 
1,4%.
 
Η
 
ανεργία,
 
ως
 
ποσοστό
 
του
 
εργατικού
 
δυναμικού,
 
μειώθηκε
 
το
 
2022
 
στο
 
6,8%
 
από
 
7,7%
 
το
περασμένο έτος
 
με τη
 
συμβολή
 
της δημόσιας
 
κατανάλωσης
 
στο ΑΕΠ
 
να είναι
 
χαμηλότερη
 
από ότι
 
το 2021,
στην περιοχή
 
του
 
0,3%,
 
από
 
1,0%
 
την
 
προηγουμένη
 
χρονιά.
 
Το
 
μέσο
 
έλλειμμα
 
στο
ισοζύγιο
 
της Γενικής
Κυβέρνησης μελών της Ευρωζώνης
 
το 2022, ανήλθε στην περιοχή του 3,5%,
 
από 5,1% στο ΑΕΠ το 2021.
Για
 
το
 
μετριασμό
 
των
 
επιπτώσεων
 
της
 
υγειονομικής
 
κρίσης,
 
η
 
Ευρωπαϊκή
 
Επιτροπή
 
προχώρησε
 
από
 
την
1 Eurostat GDP estimation, 8 Μαρτίου 2023
2
European Economic Forecast, autumn 2022, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοέμβριος
 
2022
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
4
 
από
290
αρχή της
 
στην υλοποίηση
 
παρεμβάσεων
 
πολιτικής,
 
νομισματικού
 
και δημοσιονομικού
 
χαρακτήρα.
 
Οι πλέον
σημαντικές εξ’ αυτών είναι
 
το Ευρωπαϊκό
 
Ταμείο
 
Ανάκαμψης (NextGenerationEU),
 
με προϋπολογισμό
 
€1,85
τρισεκ. και ο ενισχυμένος προϋπολογισμός
 
της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, κοντά
 
στο €1,05 τρισεκ.
 
Η εισβολή της
 
Ρωσίας στην Ουκρανία,
 
οι οικονομικές
 
επιπτώσεις των
 
κυρώσεων στην
 
ενεργειακή επάρκεια,
τον
 
πληθωρισμό
 
και
 
την
 
ανάπτυξη,
 
αποτελούν
 
τις
 
πιο
 
σημαντικές
 
προκλήσεις
 
πολιτικής
 
στην
 
ΕΕ
 
και
συνεπώς
 
στην
 
Ευρωζώνη.
 
Ως
 
προς
 
το
πλαίσιο
 
νομισματικής
 
πολιτικής
,
 
τον
 
Μάρτιο
 
του
 
2023
 
η
 
ΕΚΤ
προχώρησε στην έκτη διαδοχική, μέσα σε οκτώ μήνες, αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων, δεδομένων των
προσδοκιών για την εξέλιξη του πληθωρισμού. Επιπλέον, αναμένεται μικρή περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων
με σκοπό
 
την
 
διασφάλιση
 
της έγκαιρης
 
επιστροφής του
 
πληθωρισμού
 
στον
 
μεσοπρόθεσμο
 
στόχο
 
της ΕΚΤ
(2,0%). Από
 
το Μάρτιο
 
του 2023,
 
το χαρτ
 
οφυλάκιο του
 
προγράμματος αγοράς
 
στοιχείων ενεργητικού
 
(asset
purchase programme – APP) έχει μειωθεί βαθμιδωτά,15 δισεκ. ευρώ σε μηνιαία βάση κατά μέσο όρο μέχρι το
τέλος
 
του
 
β΄τριμήνου
 
του
 
2023, και
 
δεν επανεπενδύονται
 
το
 
σύνολο
 
των
 
ποσών
 
από την
 
εξόφληση
 
τίτλων
κατά τη λήξη τους. Για το πρόγραμμα PEPP, η ΕΚΤ σκοπεύει να επανεπενδύει τα κεφάλαια από
 
την εξόφληση
τίτλων
 
κατά
 
τη
 
λήξη
 
τους
 
τουλάχιστον
 
μέχρι
 
και
 
το
 
2024.
 
Η
 
επερχόμενη
 
σταδιακή
 
μείωση
 
(roll-off)
 
του
χαρτοφυλακίου
 
PEPP θα
 
πραγματοποιηθεί
 
σύμφωνα με
 
τους επιδιώξεις
 
της νομισματικής
 
πολιτικής.
 
Τέλος,
το
 
μέσο
 
για
 
την
 
προστασία
 
της
 
μετάδοσης
 
(Transmission
 
Protection
 
Instrument
 
 
TPI)
 
σκοπεύει
 
στην
αντιστάθμιση των μεταβολών της
 
αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν
 
αρνητικά τη μετάδοση της
 
νομισματικής
πολιτικής στην ευρωζώνη.
ΗΠΑ: Σταδιακή υποχώρηση
 
πληθωριστικών
 
πιέσεων
 
Τ
ο πραγματικό ΑΕΠ
 
των ΗΠΑ αυξήθηκε
 
ετησίως κατά 0,9%
 
σε πραγματικούς όρους το
 
τέταρτο τρίμηνο
του 2022, από 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά το 2022 η αμερικανική οικονομία μεγεθύνθηκε
με
 
ρυθμό
 
2,1%
 
από
 
αύξηση
 
5,9%
 
το
 
προηγούμενο
 
έτος.
 
Η
 
αγορά
 
εργασίας
 
παραμένει
 
ισχυρή,
 
με
 
την
ανεργία να βρίσκεται
 
στο 3,5% τον
 
περασμένο Μάρτιο, στα
 
ιστορικά χαμηλά
 
επίπεδα που είχε σημειώσει
 
και
προ πανδημίας
 
(3,5% τον
 
Σεπτέμβριο του
 
2019). Ο
 
πληθωρισμός της
 
αμερικανικής
 
οικονομίας υποχώρησε
στο 5% τον Μάρτιο του 2023, καταγράφοντας πτώση για ένατο μήνα σε σειρά
 
από το μέγιστο επίπεδο 40ετίας
(9,1%) που
 
είχε καταγράψει
 
τον Ιούνιο
 
του ίδιου
 
έτους. Προκειμένου
 
να ελέγξει
 
τις πληθωριστικές
 
πιέσεις, η
FED έχει προχωρήσει
 
σε διαδοχικές
 
αυξήσεις του
 
βασικού της
 
επιτοκίου ανεβάζοντας
 
το συνολικά
 
κατά 475
μονάδες βάσεις από τον Μάρτιο του
 
2022 έως και τον Μάρτιο του
 
2023, στο 4,75%-5,00%.
Ασία: Επιβράδυνση της ανάπτυξης
Η
 
οικονομία
 
της
 
Κίνας,
 
σύμφωνα
 
με
 
τα
 
πλέον
 
πρόσφατα
 
στοιχεία,
 
κατέγραψε
 
επιβράδυνση
 
του
ετήσιου
 
ρυθμού
 
μεγέθυνσής
 
της
 
στο
 
τελευταίο
 
τρίμηνο
 
του
 
2022,
 
στο
 
2,9%,
 
από
 
3,9%
 
στο
προηγούμενο
 
τρίμηνο και
 
4,3% ένα
 
χρόνο νωρίτερα.
 
Για
 
το
 
σύνολο
 
του
 
2022 ο
 
ρυθμός μεταβολής
 
του
εγχώριου προϊόντος της διαμορφώθηκε σε
 
3%, που είναι ο
 
χαμηλότερος τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών,
αν εξαιρέσουμε
 
το 2020
 
που ξέσπασε
 
η πανδημία.
 
Τα
 
εκτεταμένα
 
lockdown λόγω
 
της πολιτικής
 
μηδενικών
κρουσμάτων είχαν
 
έντονα αρνητικό
 
αντίκτυπο τόσο
 
στη βιομηχανική
 
δραστηριότητα όσο
 
και στη πλευρά
 
της
εγχώριας
 
ζήτησης.
Στη
 
δεύτερη
 
μεγαλύτερη
 
αναπτυσσόμενη
 
οικονομία
 
της
 
Ασίας,
 
αυτή
 
της
 
Ινδίας,
σημειώθηκε
 
ρυθμός
 
ανάπτυξης
 
4,2%
 
το
 
τέταρτο
 
τρίμηνο
 
του
 
2022,
 
από
 
ανάπτυξη
 
5,5%
 
το
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ
 
για το σύνολο
 
του 2022 καταγράφηκε
 
μεγέθυνση 6,9% από
 
8,7% το 2021.
Οι
 
υψηλές
 
τιμές
 
και
 
η
 
άνοδος
 
των
 
επιτοκίων
 
προκάλεσε
 
αρνητική
 
επίδραση
 
στη
 
ζήτηση
 
εγχωρίως,
 
ενώ
 
η
υποχώρηση της παγκόσμιας
 
ζήτησης είχε αρνητικό αντίκτυπο
 
και στις εξαγωγές.
Ελληνική
 
Οικονομία:
 
Η ελληνική
 
οικονομία
 
διατήρησε την
 
αναπτυξιακή δυναμική
 
το
 
2022 με
 
ώθηση
από τις επενδύσεις και την κατανάλωση
Μετά
 
την
 
επιτάχυνση
 
της
 
εγχώριας
 
οικονομικής
 
μεγέθυνσης
 
κατά
 
το
 
4
ο
 
τρίμηνο
 
του
 
προηγούμενου
 
έτους
(+5,2% y-o-y
 
έναντι του
 
+4,4% y-o-y
 
ένα τρίμηνο
 
νωρίτερα), η
 
ελληνική οικονομία
 
παρουσίασε έναν
υψηλό
ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του
6,1% το 2022
,
παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και την επιδείνωση
του διεθνούς περιβάλλοντος. Ο
 
εγχώριος ρυθμός ανάπτυξης
υπερέβη σημαντικά για δεύτερο
 
συνεχόμενο έτος
το
 
μέσο
 
όρο
 
της
 
Ευρωζώνης
 
(+3,5%),
 
οδηγώντας
 
το
 
ΑΕΠ
 
σε
 
υψηλότερο
 
σε
 
σχέση
 
με
 
το
 
προ-πανδημίας
επίπεδό του κατά περίπου
 
4,5%.
Η
 
ισχυρή
 
ανάκαμψη
 
της
 
εγχώριας
 
οικονομίας
 
το
 
2022
,
 
στηρίχθηκε
 
πρωτίστως
 
στην
 
ανθεκτική
 
στις
πληθωριστικές πιέσεις ιδιωτική κατανάλωση
 
(+7,9% y-o-y)
, εν μέσω της αύξησης της απασχόλησης, των
συσσωρευμένων αποταμιεύσεων
 
και της
 
δημοσιονομικής στήριξης.
 
Αντίθετα,
η δημόσια
 
κατανάλωση
 
είχε
μια καθοδική πορεία
 
σε όλα τα
 
τρίμηνα του προηγούμενου
 
έτους, μειούμενη
 
ετησίως κατά
 
-1,5% στο
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
5
 
από
290
σύνολο του
 
2022
. Ιδιαίτερα
 
αυξανόμενη δυναμική
 
παρουσίασαν και
 
οι επενδύσεις
 
καθ’ όλη
 
τη διάρκεια
 
του
2022, η
 
οποία
 
οφείλεται
 
στην
 
πιστωτική
 
επέκταση
 
των
 
ιδιωτικών
 
τραπεζών,
 
καθώς
 
και
 
στους
 
πόρους
 
που
διατέθηκαν
 
από
 
τον
 
Μηχανισμό
 
Ανάκαμψης
 
και
 
Ανθεκτικότητας
 
(RRF)
 
της
 
ΕΕ.
Στο
 
σύνολο
 
του
 
2022,
 
οι
επενδύσεις
 
διευρύνθηκαν
 
κατά
 
+21,8%,
 
το
 
υψηλότερο
 
επίπεδο
 
των
 
τελευταίων
 
13
 
ετών
,
 
με
 
τις
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου,
 
στηριζόμενες κυρίως
 
από την αυξανόμενη
 
κατασκευαστική δραστηριότητα
 
και
την ενδυνάμωση των επενδύσεων σε μεταφορικό
 
εξοπλισμό, να ενισχύονται κατά
 
+11,6%.
 
Οι
 
ανωτέρω
 
θετικές
 
εξελίξεις
 
αντιστάθμισαν
 
την
 
έντονα
 
αρνητική
 
επίδραση
 
των
 
καθαρών
 
εξαγωγών,
 
και
συγκεκριμένα, τη
σημαντική και
 
ανησυχητική επιδείνωση
 
του ελλείμματος
 
στο ισοζύγιο
 
προϊόντων,
 
η
οποία
 
αντισταθμίστηκε
 
μόνο
 
εν
 
μέρει
 
από
 
το
 
πλεόνασμα
 
των
 
υπηρεσιών.
 
Συγκεκριμένα,
η
 
ισχυρή
ανοδική πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών κατά το πρώτο μισό του 2022 ανακόπηκε,
 
με το σύνολο των
εξαγωγών να παρουσιάζουν
 
αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης,
 
σε σταθερές τιμές,
 
στα δύο τελευταία
 
τρίμηνα
του
 
προηγούμενου
 
έτους,
 
λόγω
 
της
 
συρρίκνωσης
 
της
 
οικονομικής
 
δραστηριότητας
 
της
 
Ευρωζώνης,
 
της
πίεσης
 
των
 
υψηλών
 
τιμών
 
των
 
ενεργειακών
 
προϊόντων,
 
καθώς
 
και
 
της
 
επίδραση
 
της
 
υψηλότερης
 
βάσης
σύγκρισης.
 
Αντίθετα
οι
 
εισαγωγές
 
διατήρησαν
 
τη
 
δυναμική
 
τους,
 
παρουσιάζοντας
 
θετικούς
 
ρυθμούς
μεγέθυνσης σε
 
όλα τα
 
τρίμηνα
 
του 2022.
 
Η ετήσια
 
αύξηση των
 
συνολικών
 
εισαγωγών το
 
2022 (+10,2%)
ήταν
 
υπερδιπλάσια
 
σε
 
σχέση
 
με
 
την
 
αντίστοιχη
 
αύξηση
 
των
 
εξαγωγών
 
(+4,9
%),
 
με
 
το
 
έλλειμμα
 
του
εμπορικού ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ
 
να διαμορφώνεται στο -7,4%.
 
Αξίζει ωστόσο
 
να σημειώσουμε
την
αύξηση
 
του
 
βαθμού
 
εξωστρέφειας
 
της
 
εγχώριας
 
οικονομίας
,
 
με
 
τον
 
ετήσιο
 
μ.ό.
 
του
 
λόγου
 
του
αθροίσματος των εισαγωγών-εξαγωγών προς το ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο
 
82,1 % το 2022, από 80,6% ένα
έτος πριν.
Από
 
την
 
πλευρά
 
της
 
παραγωγής
 
της
 
οικονομίας,
η
 
ακαθάριστη
 
προστιθέμενη
 
αξία
 
(ΑΠΑ)
 
διευρύνθηκε
ηπιότερα
 
(+5,6%)
 
το
 
2022
 
σε
 
σχέση
 
με
 
το
 
προηγούμενο
 
έτος
 
(+7,9%),
 
με
 
τον
 
κλάδο
 
του
 
τουρισμού,
 
των
μεταφορών και του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό) να έχουν την μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της ΑΠΑ.
Στο σύνολο του 2022, τη μεγαλύτερη άνοδο των δραστηριοτήτων τους κατέγραψαν ο κλάδος των κατασκευών
(+21,5%), με τους
 
κλάδους των
 
υπηρεσιών του τουρισμού,
 
των μεταφορών
 
και του εμπορίου
 
(χονδρικού και
λιανικού) (+12,8%), των
 
λοιπών υπηρεσιών (+3,0%), της
 
βιομηχανίας (+1,6%) και του
 
πρωτογενή τομέα (+1,3)
να έπονται.
 
Όσο αφορά τον πληθωρισμό
, μετά τον υψηλό
 
27-ετίας ρυθμό μεταβολής του
 
εγχώριου ΔΤΚ,
 
που άγγιξε
το 9,6% το 2022
, η σταδιακή μείωση των τιμών των
 
ενεργειακών προϊόντων οδήγησε στην
 
επιβράδυνση του
εγχώριου πληθωρισμού από το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο εγχώριος πληθωρισμός στο
α΄
δίμηνο
 
του
 
2023
 
διαμορφώθηκε
 
στο
 
6,6%,
 
με
 
τον
 
ΕνΔΤΚ
 
να
 
διαμορφώνεται
 
στο
 
6,9%,
 
σημαντικά
χαμηλότερος από
 
του μ.ό. της ΕΖ
 
(8,6%), λόγω κυρίως των
 
εκτεταμένων μέτρων συγκράτησης
 
τιμών και της
χαμηλότερης
 
εξάρτησης
 
της
 
ελληνικής
 
οικονομίας
 
από
 
το
 
φυσικό
 
αέριο.
 
Ο
 
επίμονος,
 
ωστόσο,
 
δομικός
πληθωρισμός,
 
σε
 
συνδυασμό
 
με
 
τη
 
γεωπολιτική
 
αστάθεια,
 
την
 
περιοριστική
 
πολιτική
 
από
 
την
 
ΕΚΤ
 
και
 
τις
διαταραχές στις
 
χρηματοπιστωτικές
 
αγορές, συνεχίζουν
 
να διατηρούν
 
την αβεβαιότητα,
 
επιδεινώνοντας
 
το
οικονομικό κλίμα και
 
τις προσδοκίες
.
 
Στην αγορά εργασίας, η
 
άνοδος του ΑΕΠ συνοδεύτηκε από σημαντική διεύρυνση της απασχόλησης,
 
με
το ποσοστό ανεργίας
στην Ελλάδα να μειώνεται για ένατο συνεχόμενο
 
έτος στο 12,4% από 14,7% το 2021,
παρουσιάζοντας
 
την ισχυρότερη
 
πτώση του
 
από το
 
2014, ενώ
 
μείωση παρουσίασε
 
και η
 
διάρκεια όπως
 
και
το ποσοστό των μακροχρόνια
 
ανέργων.
Στα
 
δημόσια
 
οικονομικά,
 
παρά
 
τη
 
σημαντική
 
σε
 
μέγεθος
 
επεκτατική
 
δημοσιονομική
 
πολιτική
 
της
 
ελληνικής
κυβέρνησης
 
η εκτέλεση του
 
κρατικού προϋπολογισμού
 
(ΚΠ) για το
 
2022 κινήθηκε καλύτερα
 
από τους
αρχικούς
 
στόχους
,
 
καθώς
 
η
 
επιβάρυνση
 
του
 
δημοσιονομικού
 
ισοζυγίου
 
το
 
2022
 
μετριάστηκε
 
από
 
τα
μεγαλύτερα των αναμενόμενων έσοδα
 
λόγω τεσσάρων θετικών
 
παραγόντων: οικονομική ανάπτυξη, διασπορά
ηλεκτρονικών πληρωμών, υψηλότερα έσοδα
 
από έμμεσους φόρους
 
λόγω πληθωρισμού και υψηλότερα
 
έσοδα
από
 
φόρους
 
εισοδήματος,
 
λόγω
 
της
 
προοδευτικής
 
κλίμακας.
Το
 
έλλειμμα
 
της
 
Γενικής
 
Κυβέρνησης
 
ως
ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο -2,3%
από -7,1% ένα έτος, με το πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του
ΑΕΠ να
 
είναι οριακά
 
θετικό +0,1%
 
(από -4,7%
 
το 2021).
 
Στο
 
α’ δίμηνο
 
του τρέχοντος
 
έτους,
 
το ισοζύγιο
 
σε
ταμειακούς
 
όρους, καθώς
 
και το
 
πρωτογενές
 
αποτέλεσμα
 
του
 
ΚΠ, είναι
 
πλεονασματικά
 
και
 
υψηλότερα
 
των
στόχων.
Οι
 
θετικές
 
δημοσιονομικές
 
εξελίξεις,
 
σε
 
συνδυασμό
 
με
 
την
 
ισχυρή
 
ονομαστική
 
επίδοση
 
της
 
ελληνικής
οικονομίας και τον υψηλό πληθωρισμό,
επέτρεψαν τη σημαντική μείωση του
 
ελληνικού δημόσιου χρέους
ως ποσοστό
 
του εγχώριου
 
ΑΕΠ τα τελευταία
 
δύο χρόνια,
με το λόγο
 
αυτού να εκτιμάται
 
στο 171,3% του
ΑΕΠ
 
στο
 
τέλος
 
του
 
2022
 
από
 
206,3%
 
το
 
2020.
Οι
 
αποδόσεις
 
των
 
ελληνικών
 
κρατικών
 
ομολόγων
σταθεροποιήθηκαν μεν
 
στα τέλη του 2022,
 
σε επίπεδα ωστόσο άνω του
 
4%, υπό την αρνητική επίδραση
 
της
αβεβαιότητας
 
και
 
της
 
περιοριστικής
 
νομισματικής
 
πολιτικής
 
της
 
ΕΚΤ.
 
Στην
 
αποκλιμάκωση
 
του
 
κόστους
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
6
 
από
290
δανεισμού του δημοσίου, καθώς και του
 
ιδιωτικού τομέα θα συμβάλλει
η χορήγηση επενδυτικής βαθμίδας
,
η οποία αναμένεται μέσα στο τρέχον έτος,
 
οδηγώντας στη βελτίωση των προσδοκιών και στην διεύρυνση της
επενδυτικής βάσης.
 
Τραπεζικό
 
σύστημα:
 
Μείωση
 
των
 
μη
 
εξυπηρετούμενων
 
δανείων
 
σε
 
μονοψήφιο
 
ποσοστό,
 
σε
περιβάλλον αυξανόμενου κόστους
 
χρηματοδότησης
Μεταξύ των θετικών εξελίξεων
 
το 2022,
 
ξεχωρίζουν η περαιτέρω μείωση
 
των Μη Εξυπηρετούμενων
 
Δανείων
(ΜΕΔ), η
 
ενίσχυση της
 
πιστωτικής
 
επέκτασης προς
 
τον ιδιωτικό
 
εταιρικό
 
τομέα
 
και η
 
αύξηση των
 
ιδιωτικών
καταθέσεων.
 
Συνεχίστηκε η
 
παροχή
 
νέας καθαρής
 
ρευστότητας
 
στην πραγματική
 
οικονομία,
 
παράλληλα
 
με
την
 
επιτάχυνση
 
εφαρμογής
 
του
 
δανειακού
 
σκέλους
 
του
 
Εθνικού
 
Σχεδίου
 
Ανάκαμψης
 
και
 
Ανθεκτικότητας.
Μεταξύ των
 
προκλήσεων
, ξεχωρίζουν η συστηματική
 
αύξηση στο κόστος
 
χρηματοδότησης υπό την
 
επίδραση
της
 
σφιχτότερης
 
νομισματικής
 
πολιτικής,
 
η
 
προοπτική
 
ενίσχυσης
 
της
 
κερδοφορίας
 
και
 
της
 
ποιότητας
 
του
ενεργητικού των τραπεζών,
 
καθώς και η συνεχιζόμενη
 
πιστωτική συρρίκνωση προς τα νοικοκυριά.
Οι
ιδιωτικές
 
καταθέσεις
 
αυξήθηκαν σωρευτικά
 
κατά €8,6
 
δισεκ. στο
 
σύνολο του
 
2022, σε
 
συνέχεια ανόδου
κατά
 
€16,2
 
δισεκ.
 
το
 
2021.
 
Το
απόθεμα
 
των
 
ΜΕΔ
,
 
κατέγραψε
 
περαιτέρω
 
πτώση,
 
αν
 
και
 
με
 
σημάδια
επιβράδυνσης,
 
υποχωρώντας
 
στο
 
τέλος
 
του
 
τρίτου
 
τριμήνου
 
στο
 
9,7%
 
του
 
συνόλου
 
των
 
δανείων,
επιστρέφοντας σε μονοψήφιο
 
ποσοστό για πρώτη
 
φορά από το
 
2009. Η μείωση
 
των ΜΕΔ κατά
 
€26,3 δισεκ.
μόνο το
 
αρχικό εννεάμηνο
 
του 2021,
 
κυρίως μέσα
 
από πωλήσεις
 
και τιτλοποιήσεις,
 
αποτελεί τη
 
μεγαλύτερη
μείωση
 
«κόκκινων»
 
δανείων
 
που
 
έχει
 
καταγραφεί
 
σε
 
ένα
 
έτος
 
διαχρονικά
 
στη
 
χώρα.
 
Σύμφωνα
 
με
 
την
Ενδιάμεση
 
Έκθεση
 
Νομισματικής
 
Πολιτικής
 
της
 
Τράπεζας
 
της
 
Ελλάδος
 
(Δεκέμβριος
 
2022),
 
οι
 
τράπεζες
κατέγραψαν
κέρδη
 
στο
 
εννεάμηνο
 
του
 
2022
 
λόγω
 
μη
 
επαναλαμβανόμενων
 
εσόδων,
 
της
 
μείωσης
 
των
λειτουργικών
 
εξόδων
 
και
 
κυρίως
 
της
 
μείωσης
 
των
 
προβλέψεων
 
για
 
τον
 
πιστωτικό
 
κίνδυνο.
 
Οι
δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας
υποχώρησαν, ωστόσο
 
παραμένουν σε αποδεκτά
 
επίπεδα, αν και χαμηλότερα
 
από
τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
Διανύοντας το τρίτο
 
έτος εφαρμογής τους,
 
σταδιακά αποσύρθηκαν
 
έκτακτα μέτρα
 
τόνωσης της ρευστότητας,
τόσο
 
για
 
τις
 
τράπεζες
 
όσο
 
και
 
την
 
πραγματική
 
οικονομία,
 
που
 
είχαν
 
εφαρμοστεί
 
κατά
 
τη
 
διάρκεια
 
της
πανδημίας.
 
Σε
 
επίπεδο
 
κοινής
 
ευρωπαϊκής
 
νομισματικής
 
πολιτικής,
η
 
ΕΚΤ
 
διευκόλυνε
 
την
 
παροχή
ρευστότητας στις
 
ελληνικές τράπεζες,
 
καθώς και
 
τόνωσε τη
 
ζήτηση για
 
ελληνικά κρατικά
 
ομόλογα μέσα
 
από
το πρόγραμμα
 
αγοράς τίτλων
 
PEPP έως
 
και το
 
πρώτο
 
τρίμηνο του
 
2022. Οι
 
εξαγορές
 
κρατικών
 
ομολόγων
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
 
προγράμματος σωρευτικά στο
 
σύνολο της διετίας
 
εφαρμογής του ξεπέρασαν
το
 
21,2%
 
του
 
ΑΕΠ.
 
Παράλληλα,
 
η
 
δυνατότητα
 
μακροχρόνιας
 
αναχρηματοδότησης
 
για
 
τις
 
τράπεζες
 
(π.χ.
TLTROs) αναδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, παρά τη σταδιακή αύξηση του
 
κόστους της προς τα τέλη του
 
2022,
παρέχοντας επιπλέον πόρους χρηματοδότησης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αξίας
 
€50,6 δισεκ. κατά μέσο
όρο το 2022.
 
Σε σχέση με
 
τη
χρηματοδότηση
 
της πραγματικής οικονομίας
, επιταχύνθηκε η
 
πιστωτική επέκταση
 
για το
σύνολο του ιδιωτικού τομέα σε 6,3% το 2022, ενισχυμένη σε σχέση με το 1,4% το 2021. Η επέκταση προήλθε
από πιστώσεις προς μη χρηματοπιστωτικές
 
επιχειρήσεις, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 11,8%
 
(από 3,7% το
2021).
 
Αντίθετα,
 
συνεχίστηκε
 
αμείωτη
 
η
 
συρρίκνωση
 
προς
 
τα
 
νοικοκυριά,
 
κατά
 
2,5%.
 
Οι
 
μεγαλύτερες
πιστωτικές
 
ροές προς
 
επιχειρήσεις το
 
2021 καταγράφηκαν
 
σε κλάδους
 
όπως η
 
Μεταποίηση,
 
το Εμπόριο,
 
η
Ενέργεια,
 
 
Μεταφορές,
 
ο
 
Τουρισμός,
 
και
 
η
 
Διαχείριση
 
Ακίνητης
 
Περιουσίας.
 
Μικρότερες
 
πιστωτικές
 
ροές
σημειώθηκαν προς τις Κατασκευές, τις Επαγγελματικές Δραστηριότητες, τη
 
Γεωργία, και τις λοιπές υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά τις τάσεις στα επιτόκια,
καταγράφεται σημαντική ανοδική τάση στο σκέλος των χορηγήσεων,
ενώ
 
εξακολουθούν
 
να
 
παραμένουν
 
σε
 
χαμηλά
 
επίπεδα
 
στο
 
σκέλος
 
των
 
καταθέσεων.
 
Το
 
μέσο
 
ονομαστικό
επιτόκιο νέων δανείων
 
καταγράφεται αυξημένο στο 4,2% το
 
2022 (5,5% το
 
πρώτο δίμηνο του 2023),
 
από 3,9%
το 2021. Αντίστοιχα, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε στο σύνολο του 2022 στο επίπεδο του
0,05%.
 
Ακολούθως,
 
το
 
μέσο
 
περιθώριο
 
επιτοκίου
 
διαμορφώθηκε
 
στο
 
4,2%
 
το
 
2022,
 
από
 
3,8%
 
στο
προηγούμενο έτος.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
7
 
από
290
Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς
Βασικά Μεγέθη και
 
Αποτελέσματα Ομίλου
Κατά
 
τη
 
διαχειριστική
 
χρήση
 
01/01/2022
 
-
 
31/12/2022,
 
τα
 
βασικά
 
μεγέθη
 
και
 
τα
 
αποτελέσματα
 
του
 
Ομίλου
καθώς και η μεταβολή τους,
 
διαμορφώθηκαν ως εξής:
 
Το
 
σύνολο
 
του
 
Ενεργητικού
 
του
 
Ομίλου
 
ανήλθε
 
σε
 
3.098
 
εκατ.
 
ευρώ,
 
μειωμένο
 
κατά
 
15,5%
 
έναντι
 
της
συγκριτικής χρήσης 2021.
 
Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις
 
(χορηγήσεις δανείων
 
και ομολογιακά
 
δάνεια εταιρειών) προ
 
προβλέψεων
ανήλθαν σε 1.682 εκατ.
 
ευρώ, αυξημένες κατά 1,6% έναντι της συγκριτικής
 
χρήσης 2021.
Στον παρακάτω
 
πίνακα παρατίθενται αναλυτικά
 
οι χρηματοδοτήσεις του Ομίλου:
(σε εκατ.ευρώ)
31/12/2022
31/12/2021
Μεταβολή %
(1)
(2)
(1)/(2)
 
Χορηγήσεις
1.282
1.297
-1%
Από τις οποίες:
 
- Καταναλωτικά Δάνεια
100
103
-3%
- Πιστωτικές Κάρτες
21
22
-4%
- Στεγαστική Πίστη
 
367
372
-1%
- Χρηματοδοτική
 
Μίσθωση
56
54
2%
- Δημόσιο
22
24
-8%
- Σε Νομικά Πρόσωπα
712
718
-1%
- Λοιπά
4
4
0%
Ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων
400
358
12%
Σύνολο χρηματοδοτήσεων
1.682
1.655
2%
 
Το
 
ύψος
 
των
 
καταθέσεων
 
πελατών
 
κατά
 
την
 
31/12/2022
 
ανήλθε
 
σε
 
2.966
 
εκατ.
 
ευρώ,
 
αυξημένο
 
κατά
περίπου 1,6% συγκριτικά με την 31/12/2021.
 
Στον παρακάτω
 
πίνακα παρατίθενται αναλυτικά
 
οι καταθέσεις πελατών του
 
Ομίλου:
(σε εκατ.ευρώ)
31/12/2022
31/12/2021
Μεταβολή %
(1)
(2)
(1)/(2)
 
Καταθέσεις
2.966
2.921
2%
- Καταθέσεις όψεως / ταμιευτηρίου
1.275
1.106
15%
- Προθεσμιακές καταθέσεις
1.690
1.814
-7%
Σύνολο καταθέσεων
2.966
2.921
2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
8
 
από
290
Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη
 
βάση
(σε χιλ. ευρώ)
01/01 -
31/12/2022
01/01 -
31/12/2021
Μεταβολή %
Καθαρά Έσοδα από Τόκους
40.644
45.485
-11%
Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες
5.678
10.537
-46%
Κέρδη/ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία
 
(2.813)
(6.760)
-58%
Λοιπά Έσοδα
3.853
4.073
-5%
Σύνολο Λειτουργικών εσόδων
47.362
53.336
-11%
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
(29.519)
(32.918)
-10%
Γενικά Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων
(39.189)
(29.520)
33%
Αποσβέσεις
(17.132)
(16.031)
7%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων προ προβλέψεων
(85.840)
(78.469)
9%
Κέρδη / (ζημίες) προ Προβλέψεων
(38.478)
(25.134)
53%
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις
(306.973)
(22.773)
1248%
Αποτέλεσμα από μεταβίβαση χαρτοφυλακίου
 
μέσω τιτλοποίησης
0
(55.401)
-100%
Προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού και
ενδεχόμενων υποχρεώσεων
(7.235)
(1.558)
364%
Κόστος αποχώρησης προσωπικού
(3.441)
(212)
1521%
Αποτέλεσμα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες
(501)
704
-171%
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
(356.628)
(104.374)
242%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
(386.567)
(105.045)
268%
 
Τα
 
καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 40,6 εκατ. Ευρώ,
 
εμφανίζοντας μείωση 10,6% έναντι του 2021.
Η
 
μείωση
 
αυτή
 
οφείλεται
 
κυρίως
 
α)
 
στη
 
μείωση
 
του
 
επιτοκιακού
 
εσόδου
 
κατά
 
9%
 
από
 
δάνεια
 
και
απαιτήσεις
 
κατά
 
πελατών
 
συνέπεια της
 
ολοκλήρωσης
 
της συναλλαγής
 
τιτλοποίησης
 
Omega
 
(λόγω
 
της
απαναγνώρισης του επιπρόσθετου χαρτοφυλακίου
 
που εντάχθηκε στην περίμετρο της τιτλοποίησης)
 
στο
δεύτερο
 
εξάμηνο
 
του
 
2021,
 
γεγονότα
 
που
 
οδήγησαν
 
σε
 
χαμηλότερη
 
δανειακή
 
εκτοκιστική
 
βάση
 
για
 
το
2022 συγκριτικά
 
με το
 
2021 και,
 
β) στο
 
χαμηλότερο
 
κουπόνι που
 
φέρει το
 
ομόλογο
 
υψηλής εξοφλητικής
σειράς
 
της
 
τιτλοποίησης
 
Omega,
 
συγκριτικά
 
με
 
το
 
αντίστοιχο
 
ομόλογο
 
της
 
συναλλαγής
 
τιτλοποίησης
Artemis. Η
 
μείωση αντισταθμίστηκε
 
εν μέρει
 
από το
 
χαμηλότερο
 
κόστος χρηματοδότησης
 
των εργασιών
του Ομίλου
 
κατά 26,2%
 
σε σχέση
 
με τη
 
συγκριτική χρήση
 
του 2021,
 
ως αποτέλεσμα
 
της συνεχιζόμενης
ανατιμολόγησης
 
των
 
προϊόντων
 
καταθέσεων
 
καθώς
 
και
 
της
 
αποκλιμάκωσης
 
του
 
κόστους
χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς
 
άντλησης ρευστότητας.
 
Τα
 
καθαρά
 
έσοδα
 
από
 
προμήθειες
 
διαμορφώθηκαν
 
σε
 
5,7
 
εκατ.
 
ευρώ
 
εμφανίζοντας
 
μείωση
 
4,8
 
εκατ.
ευρώ
 
 
46,1%
 
σε
 
ποσοστιαία
 
βάση)
 
έναντι
 
της
 
προηγούμενης
 
χρήσης.
Στα
 
έσοδα
 
προμηθειών
 
που
αφορούν το 2021,
 
έχει συμπεριληφθεί έσοδο από
 
προμήθεια διαχείρισης μη
 
επαναλαμβανόμενης φύσεως
ποσού
 
5,5 εκατ.
 
ευρώ.
 
Αν
 
εξαιρεθεί
 
το
 
παραπάνω
 
κονδύλι,
 
τα
 
επαναλαμβανόμενα
 
καθαρά
 
έσοδα
 
από
προμήθειες παρουσιάζουν
 
αύξηση 12,7%,
 
κυρίως λόγω
 
των αυξημένων
 
προμηθειών από
 
τη χορήγηση
δανείων
 
και
 
εγγυητικών
 
επιστολών
 
συγκριτικά
 
με
 
την
 
31/12/2021.
 
Επιπλέον,
 
θετική
 
επίδραση
 
είχε
 
το
γεγονός ότι ο
 
Όμιλος αρχής
 
γενομένης την 31η
 
Μαρτίου 2021 έπαψε
 
να κάνει χρήση
 
των διατάξεων
 
του
Ν.3723/2008 περί
 
«Ενίσχυσης της
 
Ρευστότητας
 
της Οικονομίας
 
για την
 
Αντιμετώπιση
 
των Επιπτώσεων
της
 
Διεθνούς
 
Χρηματοπιστωτικής
 
Κρίσης»
 
και
 
ταυτόχρονα
 
των
 
εγγυήσεων
 
του
 
Πυλώνα
 
ΙΙ,
 
η
 
οποία
επιβάρυνε το έξοδο από προμήθειες κατά
 
1,02 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα
 
της 31/12/2021.
 
Οι ζημιές από
 
χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού
 
χαρτοφυλακίου το 2022 περιορίζονται
σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της συγκριτικής χρήσης και ανήλθαν σε ζημία 2,8
 
εκατ. ευρώ
περίπου
 
(31/12/2021:
 
6,8
 
εκατ.
 
Ευρώ).
 
Οι
 
εν
 
λόγω
 
ζημιές
 
προκύπτουν
 
κυρίως
 
απο
 
αποτίμηση
χρεογράφων και αντισταθμίζονται
 
μερικώς από τη θετική αποτίμηση
 
παραγώγων για τη χρήση.
 
Το
 
σύνολο
 
των
 
εσόδων
 
από λειτουργικές
 
δραστηριότητες
 
σε επαναλαμβ
 
ανόμενη
 
βάση
 
ανήλθε
 
σε 47,3
εκατ.
 
ευρώ,
 
έναντι
 
47,8
 
εκατ.
 
ευρώ
 
της
 
συγκριτικής
 
χρήσης
 
του
 
2021,
 
αν
 
εξαιρεθεί
 
το
 
μη
επαναλαμβανόμενο έσοδο από προμήθεια
 
διαχείρισης ποσού 5,5 εκατ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
9
 
από
290
 
Το κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»
 
ανήλθε σε 29,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,3% σε σχέση
με την προηγούμενη
 
χρήση. Ο αριθμός
 
προσωπικού κατά
 
την 31/12/2022
 
ανήλθε σε
 
600 εργαζομένους
(31/12/2021:
 
710
 
εργαζόμενοι)
 
μείωση
 
η
 
οποία
 
αποδίδεται
 
κυρίως
 
στο
 
πρόγραμμα
 
εθελουσίας
 
εξόδου
που έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα
 
το 2022.
 
Το
 
δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας
 
κατά την 31/12/2022 αριθμούσε 49 καταστήματα.
 
Τα
 
Γενικά λειτουργικά
 
έξοδα ανήλθαν
 
σε 39,2
 
εκατ. ευρώ
 
κατά την
 
31/12/2022 παρουσιάζοντας
 
αύξηση
32,8% έναντι της
 
συγκριτικής περιόδου
 
(31/12/2021: 29,5 εκατ.
 
ευρώ). Στα
 
Γενικά λειτουργικά
 
έξοδα της
χρήσης συμπεριλαμβάνονται έξοδα μη επαναλαμβανόμενης
 
φύσης της τάξεως των 15,1 εκατ. ευρώ, που
αφορούν
 
ενέργειες
 
και
 
έργα
 
στο
 
πλαίσιο
 
υλοποίησης
 
της
 
συμφωνίας
 
των
 
μετόχων
 
και
 
του
μετασχηματισμού
 
της
 
Τράπεζας.
 
Αφαιρώντας
 
το
 
εν
 
λόγω
 
μη
 
επαναλαμβανόμενο
 
κονδύλι,
 
τα
 
Γενικά
λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν
 
μείωση 18,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου.
 
Οι προβλέψεις
 
για πιστωτικούς
 
κινδύνους κατά
 
τη χρήση
 
2022 ανήλθαν
 
σε 307,0
 
εκατ. ευρώ,
 
οι οποίες
αναλύονται σε
 
προβλέψεις απομείωσης
 
δανείων και
 
απαιτήσεων κατά
 
πελατών ύψους
 
79,8 εκατ.
 
ευρώ,
σε
 
αναστροφή
 
προβλέψεων
 
απομείωσης
 
στοιχείων
 
εκτός
 
ισολογισμού
 
ύψους
 
6,7
 
εκατ.
 
ευρώ
 
και
 
σε
προβλέψεις
 
απομείωσης
 
επενδυτικών
 
τίτλων
 
ύψους
 
233,9
 
εκατ.
 
Ευρώ.
 
Οι
 
σωρευμένες
 
προβλέψεις
απομείωσης
 
δανείων
 
και
 
απαιτήσεων
 
ανέρχονται
 
σε
 
407
 
εκατ.
 
ευρώ
 
(31/12/2021:
 
330
 
εκατ.
 
ευρώ).
 
Ο
δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE’s EBA Definition) διαμορφώθηκε
σε 59,09%. Ως
 
δείκτης κάλυψης ορίζεται το
 
πηλίκο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου
 
προς το σύνολο
των μη εξυπηρετούμενων
 
ανοιγμάτων (NPEs),
 
ενώ ως μη
 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα
 
(NPEs) ορίζονται
ανοίγματα
 
που
 
περιλαμβάνουν
 
δάνεια
 
με
 
καθυστέρηση
 
άνω
 
των
 
90
 
ημερών
 
και
 
δάνεια
 
αβέβαιης
είσπραξης (“UTP
 
– Unlikely
 
to Pay”),
 
δηλαδή
 
δάνεια
 
τα
 
οποία
 
θεωρούνται
 
μη εξυπηρετούμενα
 
παρόλο
που είτε
 
είναι ενήμερα
 
ακόμα, είτε
 
είναι σε
 
καθυστέρηση μέχρι
 
90 ημέρες
 
καθώς υπάρχουν
 
ενδείξεις για
δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής
 
χωρίς τη ρευστοπο
 
ίηση εξασφάλισης.
 
Οι
 
σωρευμένες
 
προβλέψεις
 
καλύπτουν
 
το
 
24,2%
 
του
 
δανειακού
 
χαρτοφυλακίου
 
χωρίς
 
να
 
λαμβάνονται
υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 
Τα
 
βασικά
 
κέρδη
 
/
 
(ζημίες)
 
ανά
 
μετοχή,
 
διαμορφώνονται
 
σε
 
ζημίες
 
0,3101
 
ευρώ,
 
έναντι
 
ζημιών
 
0,4072
ευρώ την 31/12/2021.
 
Ο σχετικός δείκτης
 
εξόδων προς τα
 
συνολικά έσοδα για
 
το 2022, διαμορφώθηκε
 
σε 149,4%, έναντι
 
164,0%
για τη συγκριτική χρήση, μη
 
συμπεριλαμβανομένων των μη
 
επαναλαμβανόμενων
 
αποτελεσμάτων για τις
εκάστοτε χρήσεις.
 
Τα
 
μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα
 
για το 2022 και το 2021 αναλύονται
 
ως κάτωθι:
Μη επαναλαμβανόμενα
αποτελέσματα
Περιγραφή
31/12/2022
31/12/2021
Έσοδο Προμήθειας Διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΜΕΔ
0
5.500
Έξοδα Αμοιβών Συμβούλων
15.094
0
Σύνολο μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων
15.094
5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
10
 
από
290
Στον
 
παρακάτω
 
πίνακα
 
παρατίθενται
 
τα
 
Αποτελέσματα
 
προ
 
φόρων
 
και
 
μετά
 
φόρων
 
των
 
εταιρειών
 
που
απαρτίζουν
 
τον Όμιλο:
Αποτέλεσμα προ
φόρων
Αποτέλεσμα μετά από
φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας
Εταιρεία
Μέθοδος
Ενοποίησης
01/01 -
31/12/2022
01/01 -
31/12/2021
01/01 -
31/12/2022
01/01 -
31/12/2021
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
(356.672)
(104.485)
(386.601)
(105.117)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Zaitech
Συγγενής
(ενσωμάτωση
καθαρής θέσης)
(501)
754
(501)
754
Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών
Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
Θυγατρική (ολική
ενσωμάτωση)
44
161
34
123
Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
Συγγενής
(ενσωμάτωση
καθαρής θέσης)
0
(50)
0
(50)
● Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται πριν τις ενδοεταιρικές απαλοιφές
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
11
 
από
290
Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την οικονομική χρήση
 
και την επίδρασή
τους στις οικονομικές
 
καταστάσεις
1.
 
Η εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο προκάλεσε ισχυρότατους
 
κλυδωνισμούς στην Ευρωπαϊκή
ήπειρο καθώς
 
εντάθηκαν
 
οι πληθωριστικές
 
πιέσεις και
 
επιδεινώθηκε η
 
αναπτυξιακή
 
προοπτική των
χωρών της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η κλιμάκωση των πληθωριστικών
 
πιέσεων στα ενεργειακά αγαθά
και
 
στις
 
πρώτες
 
ύλες,
 
καθώς
 
και
 
σε
 
ορισμένες
 
κατηγορίες
 
τροφίμων,
 
ασκεί
 
σημαντικές
 
πιέσεις
 
στο
κόστος λειτουργίας
 
των επιχειρήσεων και
 
το πραγματικό
 
εισόδημα των νοικοκυριών.
 
Σημειώνεται ότι
η Τράπεζα
 
δεν έχει
 
έκθεση στη
 
Ρωσία και
 
στην Ουκρανία,
 
ωστόσο παρακολουθεί
 
την εξελισσόμενη
κρίση και αξιολογεί τις μακροοικονομικές
 
επιπτώσεις.
2.
 
Σε
 
συνέχεια
 
της
 
από
 
9/3/2022
 
απόφασης
 
του
 
Διοικητικού
 
Συμβουλίου
 
της
 
Τράπεζας
 
με
 
βάση
 
την
οποία
 
ενεκρίθη
 
το
 
Πρόγραμμα
 
της
 
Εθελούσιας
 
Εξόδου
 
Προσωπικού
 
η
 
οποία
 
έλαβε
 
υπόψη
 
το
Επιχειρηματικό
 
Πλάνο
 
της
 
Τράπεζας,
 
ανακοίνωσε
 
τους
 
όρους
 
του
 
Προγράμματος
 
της
 
Εθελούσιας
Εξόδου
 
και
 
την
 
περίοδο
 
δηλώσεων
 
συμμετοχής
 
σε
 
αυτό,
 
η
 
οποία
 
προσδιορίστηκε
 
στο
 
χρονικό
διάστημα
 
από
 
16/03/2022
 
έως
 
11/04/2022.
 
Το
 
Πρόγραμμα
 
της
 
Εθελούσιας
 
Εξόδου
 
Προσωπικού
ολοκληρώθηκε
 
με
 
επιτυχία.
 
Η
 
συμμετοχή
 
στο
 
εν
 
λόγω
 
Πρόγραμμα
 
ανήλθε
 
σε
 
105
 
άτομα
 
που
αντιστοιχεί σε περίπου
 
14% του συνόλου
 
του προσωπικού
 
της Τράπεζας.
 
Το
 
κόστος της εθελουσίας
εξόδου λαμβάνοντας υπόψη
 
τις συμβατικές
 
υποχρεώσεις της Τράπεζας για
 
τις οποίες είχε
 
σχηματισθεί
κατά ένα μέρος
 
πρόβλεψη σε βάρος
 
των αποτελεσμάτων και της
 
καθαρής θέσης προηγούμενων
 
ετών,
ανήλθε
 
συνολικά
 
σε
 
€10,5
 
εκατ.
 
περίπου.
 
Η ετήσια
 
εξοικονόμηση
 
υπολογίζεται
 
σε
 
ύψος €4,6
 
εκατ.
περίπου.
3.
 
Την
 
17η Μαρτίου
 
2022, σύμφωνα
 
με το
 
ν. 3864/2010
 
ως τροποποιημένος
 
ισχύει, και
 
τη Συμφωνία
Πλαισίου Συνεργασίας
 
(Relationship Framework
 
Agreement), που
 
καταρτίσθηκε
 
με την Τράπεζα
 
για
όσο χρονικό διάστημα το Ταμείο
 
Χρηματοπιστωτικής
 
Σταθερότητας
 
έχει την ιδιότητα του
 
μετόχου της
Τράπεζας
 
έχει το
 
δικαίωμα
 
να διορίζει
 
εκπρόσωπό
 
του
 
στο
 
Διοικητικό
 
Συμβούλιο
 
της Τράπεζας.
 
Ο
απευθείας διορισμός Εκπροσώπου του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σύμφωνα με
τα ανωτέρω δεν παρεμποδίζει
 
το Ταμείο
 
από την πλήρη εξάσκηση των
 
δικαιωμάτων του ως μετόχου
σύμφωνα
 
με
 
το
 
νόμο 4548/2018
 
συμπεριλαμβανομένων
 
των
 
δικαιωμάτων
 
που
 
απορρέουν
 
από
 
το
άρθρο 79 του νόμου αυτού.
4.
 
Την
 
13η
 
Απριλίου
 
2022
 
η
 
Τράπεζα
 
ανακοίνωσε
 
την
 
παύση
 
λειτουργίας
 
του
 
καταστήματος
 
Λέοντος
Σοφού.
5.
 
Η Ετήσια
 
Τακτική
 
Γενική Συνέλευση
 
της Τράπεζας
 
πραγματοποιήθηκε
 
στις 5/7/2022.
 
Οι αποφάσεις
της Ετήσιας
 
Τακτικής
 
Γενικής Συνέλευσης είναι αναρτημένες στον
 
ιστότοπο της Τράπεζας.
6.
 
Σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής
 
Γενικής Συνέλευσης της 5/7/2022, καθώς
 
και σύμφωνα με
το άρθρο 4 της ΠΥΣ,
 
η Τράπεζα προχώρησε την 18/7/2022 στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί
στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης
 
φορολογικής απαίτησης κατά
 
του Δημοσίου, ήτοι ποσού
€22.817.998,42.
7.
 
Κατά τη συνεδρίαση του
 
Διοικητικού Συμβουλίου της 20/7/2022,
 
το Δ.Σ. έλαβε τις
 
κάτωθι αποφάσεις:
α) Διαπίστωσε το σχηματισμό
 
του -κατά τις προβλέψεις
 
του νόμου και της
 
ΠΥΣ- ειδικού αποθεματικού,
ύψους
 
€22.817.998,42
 
και
 
την
 
είσπραξη
 
του
 
εν
 
λόγω
 
ποσού
 
από
 
το
 
Ελληνικό
 
Δημόσιο,
 
ενώ
περαιτέρω
 
αποφάσισε
 
την
 
έκδοση
 
271.448.946
 
δωρεάν
 
(άνευ
 
αντιπαροχής)
 
παραστατικών
 
τίτλων
δικαιωμάτων κτήσης κοινών
 
μετοχών (οι
 
«τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού
 
Δημοσίου σε λογιστική μορφή
και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό
 
Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό
Αξιογράφων που
 
τηρεί το
 
Ελληνικό Δημόσιο
 
στο σύστημα
 
του κεντρικού
 
αποθετηρίου
 
τίτλων
 
και β)
Αποφάσισε επίσης ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία
συμμετοχής
 
τους
 
στο
 
μετοχικό
 
κεφάλαιο
 
κατά
 
την
 
ημερομηνία
 
διεξαγωγής
 
της
 
Τακτικής
 
Γενικής
Συνέλευσης της 5/7/2022 με τιμή εξαγοράς
 
€0,08406 ανά τίτλο.
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
12
 
από
290
8.
 
Κατά
 
την
 
 
Αυγούστου
 
2022,
 
καταχωρήθηκε
 
στο
 
Γενικό
 
Εμπορικό
 
Μητρώο
 
η
 
υπ'
 
αριθμ.
2995010/05.08.2022
 
απόφαση
 
της
 
Διεύθυνσης
 
Εταιρειών
 
(Τμήμα
 
Χρηματοπιστωτικών
 
Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών
 
Ανωνύμων
 
Εταιρειών
 
και
 
ΔΕΚΟ)
 
της
 
Γενικής
 
Γραμματείας
 
Εμπορίου,
 
Γενικής
Διεύθυνσης Αγοράς
 
& Προστασίας Καταναλωτή
 
του Υπουργείου
 
Ανάπτυξης και
 
Επενδύσεων με την
οποία
 
εγκρίθηκε
 
η
 
τροποποίηση
 
του
 
άρθρου
 
5
 
του
 
Καταστατικού
 
της
 
Τράπεζας,
 
σύμφωνα
 
με
 
την
απόφαση της
 
από 5/7/2022
 
Τακτικής
 
Γενικής Συνέλευσης
 
των μετόχων
 
της Τράπεζας,
 
σύμφωνα με
την οποία εγκρίθηκε
 
η μείωση του
 
μετοχικού κεφαλαίου
 
της Τράπεζας
 
κατά ποσό
 
€ 159.149.827,85,
μέσω μείωσης
 
της
 
ονομαστικής
 
αξίας
 
κάθε
 
κοινής
 
μετοχής
 
από
 
€0,20
 
σε
 
€0,07,
 
χωρίς
 
αλλαγή
 
του
συνολικού αριθμού των κοινών
 
μετοχών, με
 
σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου
 
ειδικού αποθεματικού,
σύμφωνα με το άρθρο 31
 
παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω,
το μετοχικό κεφάλαιο της
 
Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό
 
€85.696.061,15 και διαιρείται
 
σε 1.224.229.445
κοινές, ονομαστικές μετοχές,
 
ονομαστικής αξίας €0,07 εκάστης.
9.
 
Κατά
 
την
 
10η
 
Αυγούστου
 
2022, ολοκληρώθηκε
 
η έκδοση
 
271.448.946
 
δωρεάν (άνευ
 
αντιπαροχής)
παραστατικών
 
τίτλων
 
δικαιωμάτων
 
κτήσης
 
κοινών
 
μετοχών
 
(οι
 
«τίτλοι»)
 
υπέρ
 
του
 
Ελληνικού
Δημοσίου
 
σε
 
λογιστική
 
μορφή
 
και
 
η
 
παράδοση
 
αυτών
 
κατά
 
κυριότητα
 
στο
 
Ελληνικό
 
Δημόσιο
 
με
πίστωση
 
αυτών
 
στον
 
Λογαριασμό
 
Αξιογράφων
 
που
 
τηρεί
 
το
 
Ελληνικό
 
Δημόσιο
 
στο
 
σύστημα
 
του
Κεντρικού Αποθετηρίου
 
Τίτλων. Οι
 
υφιστάμενοι μέτοχοι
 
είχαν το
 
δικαίωμα να
 
ασκήσουν το
 
δικαίωμα
εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής
 
της
 
Τ.Γ.Σ.
 
της
 
5/7/2022
 
με
 
τιμή
 
εξαγοράς
 
€0,08406
 
ανά
 
τίτλο
 
και
 
να
 
καταβάλλουν
 
το
σχετικό τίμημα κατά το χρονικό
 
διάστημα από 25/8/2022 έως
 
και την 8/9/2022. Εντός
 
της ίδιας ως
 
άνω
προθεσμίας,
 
οι
 
υφιστάμενοι
 
μέτοχοι
 
και
 
τρίτοι
 
είχαν
 
δικαίωμα
 
προεγγραφής
 
για
 
την
 
απόκτηση
αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς.
10.
 
Κατά
 
τη
 
συνεδρίαση
 
του
 
Διοικητικού
 
Συμβουλίου
 
της
 
31ης
 
Αυγούστου
 
2022,
 
ανακοινώθηκε
 
η
ανασυγκρότηση
 
του
 
Δ.Σ.
 
σε
 
συνέχεια
 
της
 
αποχώρησης
 
του
 
κ.
 
Μιχαήλ
 
Ανδρεάδη
 
από
 
τη
 
θέση
 
του
Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.
 
και της αντικατάστασής του από
 
την κα Ελένη
Βρεττού. Κατόπιν της νέας εκλογής
 
το νέο Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τη
 
νέα σύνθεσή του.
11.
 
Κατά
 
την
 
 
Σεπτεμβρίου
 
2022,
 
η
 
Τράπεζα
 
ανακοίνωσε
 
το
 
αποτέλεσμα
 
της
 
διάθεσης
 
των
παραστατικών
 
τίτλων
 
δικαιωμάτων
 
κτήσης
 
κοινών
 
μετοχών
 
του
 
άρθρου
 
27Α
 
Ν.
 
4172/2013.
 
Πιο
συγκεκριμένα,
 
οι
 
υφιστάμενοι
 
μέτοχοι,
 
που
 
άσκησαν
 
κατά
 
το χρονικό
 
διάστημα
 
από 25/8/2022
 
έως
8/9/2022
 
το
 
δικαίωμα
 
εξαγοράς,
 
απέκτησαν
 
1.766.297
 
τίτλους
 
βάσει
 
των
 
δικαιωμάτων
 
τους
 
και
470.617
 
τίτλους
 
εκ
 
των
 
αδιάθετων
 
τίτλων,
 
ήτοι
 
συνολικά
 
αποκτήθηκαν
 
2.236.914
 
τίτλοι
 
συνολικού
ποσού €188.034,97, ενώ στην κυριότητα
 
του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν
 
269.212.032 τίτλοι.
12.
 
Την 30η Σεπτεμβρίου
 
2022, εγκρίθηκε από το Διοικητικό
 
Συμβούλιο της Τράπεζας
 
το Επιχειρηματικό
Σχέδιο
 
2022-2025,
 
το
 
οποίο,
 
μεταξύ
 
άλλων,
 
περιλαμβάνει
 
και
 
το
 
Πλάνο
 
Αποκατάστασης
 
των
εποπτικών κεφαλαίων του
 
Ομίλου.
13.
 
Το
 
Διοικητικό Συμβούλιο
 
της Τράπεζας
 
κατά
 
τη συνεδρίασή
 
του
 
στις 30.11.2022
 
αποφάσισε,
 
όπως
απαιτεί
 
η
 
νομοθεσία,
 
την
 
κεφαλαιοποίηση
 
με
 
ημερομηνία
 
μετατροπής
 
01.12.2022
 
του
 
ειδικού
αποθεματικού
 
ποσού
 
€22.817.998,42
 
και
 
την
 
αύξηση
 
του
 
μετοχικού
 
κεφαλαίου
 
της Τράπεζας
 
κατά
ονομαστική
 
αξία
 
€19.001.426,22
 
με
 
την
 
έκδοση
 
271.448.946
 
κοινών
 
μετοχών
 
ονομαστικής
 
αξίας
€0,07
 
η
 
κάθε
 
μία.
 
Η
 
θετική
 
διαφορά
 
μεταξύ
 
του
 
ποσού
 
από
 
το
 
ειδικό
 
αποθεματικό
 
που
 
αντιστοιχεί
στους παραστατικούς τίτλους, δηλαδή του ποσού της
 
αξίας εξαγοράς των τίτλων (όπως υπολογίστηκε
σύμφωνα με
 
την παρ.
 
2 του
 
άρθρου 27Α
 
του
 
ν. 4172/2013
 
και το
 
άρθρο 5
 
παρ.1
 
της ΠΥΣ)
 
και της
ονομαστικής αξίας των
 
νέων μετοχών,
 
ήτοι ποσό συνολικά
 
€ 3.816.572,20 θα
 
αχθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ.6 της ΠΥΣ σε πίστωση του
 
λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων
 
της Τράπεζας «Διαφορά
υπέρ
 
το
 
άρτιο».
 
Μετά
 
τα
 
ανωτέρω
 
από
 
01.12.2022,
 
το
 
συνολικό
 
μετοχικό
 
κεφάλαιο
 
της
 
Τράπεζας
ανήλθε σε €104.697.487,37 και διαιρείται σε
 
1.495.678.391 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας €0,07 η κάθε μία.
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
13
 
από
290
14.
 
Κατ’ εφαρμογή των
 
διατάξεων της παραγράφου
 
7 του άρθρου
 
144 του νόμου
 
4972/23.09.2022 κατά
την 02.12.2022 η
 
Τράπεζα
 
εισέπραξε την α’
 
δόση του
 
Πρόσθετου Κεφαλαίου
 
Κάλυψης Καταθέσεων
(ΠΚΚΚ) ύψους
 
€23 εκατ.
 
περίπου
 
από το
 
Ταμείο
 
Εγγύησης Καταθέσεων
 
& Επενδύσεων.
 
Η β’
 
& γ’
δόση θα καταβληθούν κατά
 
τα έτη 2023 και 2024 αντίστοιχα.
15.
 
Στις
 
05.12.2022
 
κοινοποιήθηκαν
 
στην Τράπεζα
 
οι
 
γνωστοποιήσεις
 
περί σημαντικών
 
μεταβολών
 
σε
δικαιώματα
 
ψήφου
 
των
 
βασικών
 
μετόχων
 
της
 
Τράπεζας.
 
Ειδικότερα,
 
κατόπιν
 
της
 
εισαγωγής
 
των
271.448.946
 
νέων κοινών
 
ονομαστικών
 
μετοχών
 
της Τράπεζας
 
που
 
εκδόθηκαν
 
κατά
 
τη μετατροπή
των
 
παραστατικών
 
τίτλων
 
στο
 
πλαίσιο
 
υλοποίησης
 
των
 
προβλέψεων
 
του
 
άρθρου
 
27Α
 
του
 
ν.
4172/2013 καθώς και των
 
σχετικών άρθρων της ΠΥΣ
 
28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ.
 
34/25-08-2021
 
Πράξη
 
του
 
Υπουργικού
 
Συμβουλίου,
 
το
 
ποσοστό
 
επί
 
του
 
συνόλου
 
των
δικαιωμάτων ψήφου
 
που κατείχε
 
το ΤΧΣ
 
διαμορφώθηκε από
 
62,9% σε
 
69,5% ενώ
 
το ποσοστό
 
που
κατείχε ο ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε σε 8,4% από 10,3%. Τέλος, κατά την ίδια ημερομηνία το ποσοστό επί
του συνόλου
 
των δικαιωμάτων
 
ψήφου που
 
κατείχε το
 
ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό
 
κεφάλαιο της
 
Τράπεζας,
διαμορφώθηκε σε
 
12,03%, ενώ επίσης
 
κατείχε ποσοστό
 
8,08%, το
 
οποίο ανήκε
 
στην εταιρεία
 
Rinoa
LTD,
 
ήτοι συνολικά κατείχε ποσοστό 20,1%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Το
 
αντίστοιχο
ποσοστό που κατείχε το ΤΜΕΔΕ πριν
 
την εισαγωγή των νέων 271.448.946
 
νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών ανερχόταν
 
σε 14,70%.
16.
 
Την 9η
 
Δεκεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της
 
Τράπεζας κατά
 
τη συνεδρίασή του
εισηγήθηκε τη διεξαγωγή της Έκτακτης
 
Γενικής Συνέλευσης την 30.12.2022, με τα
 
ακόλουθα, μεταξύ
άλλων, θέματα:
-
 
Αύξηση
 
της
 
ονομαστικής
 
αξίας
 
των
 
υφιστάμενων
 
κοινών
 
ονομαστικών
 
μετοχών
 
από
 
€0,07
 
σε
€10,50
 
με
 
ταυτόχρονη
 
μείωση
 
του
 
συνολικού
 
αριθμού
 
των
 
υφιστάμενων
 
κοινών
 
μετοχών
 
της
Τράπεζας
 
δια της
 
συνένωσης 150
 
μετοχών
 
σε μία
 
(reverse split),
 
και, προς
 
το σκοπό
 
επίτευξης
ακεραίου
 
αριθμού
 
μετοχών,
 
συνακόλουθη
 
αύξηση
 
του
 
μετοχικού
 
κεφαλαίου
 
της
 
Τράπεζας
 
με
κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού
 
αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου
5
 
του
 
Καταστατικού
 
της
 
Τράπεζας
 
και
 
παροχή
 
σχετικών
 
εξουσιοδοτήσεων
 
στο
 
Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας.
-
 
Μείωση
 
του
 
μετοχικού
 
κεφαλαίου
 
της
 
Τράπεζας
 
ποσού
 
€104.198.935,50,
 
μέσω
 
μείωσης
 
της
ονομαστικής
 
αξίας
 
κάθε
 
μετοχής
 
από
 
€10,50
 
σε
 
€0,05,
 
με
 
σκοπό
 
τον
 
σχηματισμό
 
ειδικού
αποθεματικού,
 
σύμφωνα
 
με
 
το
 
άρθρο
 
31
 
παρ.
 
2
 
Ν.
 
4548/2018.
 
Αντίστοιχη
 
τροποποίηση
 
του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας
 
και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
 
στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας.
-
 
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά
 
ποσό €1.753.136,55 με δυνατότητα μερικής
κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο
 
28 του Ν.
 
4548/2018, με την έκδοση
 
έως 35.062.731 νέων κοινών
ονομαστικών
 
μετοχών
 
ονομαστικής
 
αξίας
 
€0,05
 
εκάστης
 
με
 
καταβολή
 
μετρητών
 
και
 
διάθεση
αυτών, με τιμή
 
διάθεσης €13,50 ανά
 
μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με
 
δικαίωμα προτίμησης
υπέρ
 
των
 
υφιστάμενων
 
μετόχων
 
της
 
Τράπεζας.
 
Παροχή
 
σχετικών
 
εξουσιοδοτήσεων
 
προς
 
το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
17.
 
Την
 
14η
 
Δεκεμβρίου 2022,
 
το Διοικητικό
 
Συμβούλιο της Τράπεζας
 
κατά τη
 
συνεδρίασή του
 
ενέκρινε
το Επιχειρηματικό
 
Σχέδιο της Τράπεζας
 
και την 15η
 
Δεκεμβρίου 2022 κατατέθηκε
 
στην Τράπεζα
 
της
Ελλάδος.
18.
 
Στις
 
16.12.2022
 
κοινοποιήθηκε
 
στην
 
Τράπεζα
 
η
 
από
 
15.12.2022
 
επιστολή
 
του
 
Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
 
Σταθερότητας,
 
ΤΜΕΔΕ,
 
Ellington
 
Solutions
 
A.Ε. και
 
Rinoa
 
Ltd
 
(ως
 
επενδυτικό
όχημα το
 
οποίο συμβουλεύει
 
η Ellington
 
Sollutions Α.Ε).
 
απευθυνόμενη στην
 
Τράπεζα
 
της Ελλάδος
προς
 
ενημέρωση
 
και
 
αξιολόγηση,
 
ληφθείσα
 
σε
 
συνέχεια
 
της
 
από
 
21.11.2022
 
επιστολής
 
της
 
ΤτΕ,
αναφορικά με την
 
συμμετοχή των Βασικών Μετόχων στην
 
επικείμενη αύξηση του
 
μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας.
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
14
 
από
290
19.
 
Στις 20.12.2022, η Τράπεζα ανακοίνωσε την αναμόρφωση της διοικητικής της δομής υιοθετώντας ένα
σύγχρονο και δυναμικό οργανόγραμμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου.
 
20.
 
Κατά
 
την
 
συνεδρίαση
 
του
 
Διοικητικού
 
Συμβουλίου
 
της Τράπεζας
 
στις 28.12.2022,
 
παρουσιάστηκαν
και συζητήθηκαν
 
επιλογές,
 
οργανικές και
 
μη, αναφορικά
 
με τη
 
διαχείριση των
 
μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων της Τράπεζα
 
ς, καθώς και των τιτλοποιήσεων
 
ΜΕΑ.
21.
 
Κατά
 
τη
 
συνεδρίαση
 
της
 
Έκτακτης
 
Γενικής
 
Συνέλευσης
 
της
 
Τράπεζας
 
που
 
πραγματοποιήθηκε
 
στις
30.12.2022, μεταξύ άλλων
 
θεμάτων, εγκρίθηκε ομόφωνα
 
από τους
 
παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι
εκπροσωπούσαν ποσοστό
 
98,02% του μετοχικού
 
κεφαλαίου της
 
Τράπεζας,
 
η αύξηση του
 
μετοχικού
κεφαλαίου
 
της
 
Τράπεζας,
 
με
 
δικαίωμα
 
προτίμησης
 
των
 
παλαιών
 
μέτοχων,
 
και
 
με
 
σκοπό
 
τη
συγκέντρωση
 
κεφαλαίων
 
μέχρι
 
ποσού
 
 
473.346.868,50.
 
Παράλληλα,
 
εγκρίθηκε
 
η
 
αύξηση
 
της
ονομαστικής αξίας
 
κάθε
 
υφιστάμενης
 
κοινής
 
μετοχής
 
από €0,07
 
σε €10,50,
 
με ταυτόχρονη
 
μείωση,
λόγω
 
συνένωσης,
 
του
 
συνολικού
 
αριθμού
 
των
 
υφιστάμενων
 
κοινών
 
μετοχών
 
της
 
Τράπεζας
 
από
1.495.678.391 μετοχές
 
σε 9.971.190 κοινές
 
ονομαστικές με ψήφο μετοχές
 
ονομαστικής αξίας €10,50
η καθεμία (reverse
 
split) και
 
η συνακόλουθη
 
αύξηση του
 
μετοχικού
 
κεφαλαίου της
 
Τράπεζας
 
κατά το
ποσό
 
των
 
€7,63
 
με
 
κεφαλαιοποίηση
 
μέρους
 
του
 
αποθεματικού
 
υπέρ
 
το
 
άρτιο,
 
προς
 
τον
 
σκοπό
επίτευξης
 
ακέραιου
 
αριθμού
 
νέων
 
μετοχών.
 
Μετά
 
τα
 
ανωτέρω,
 
το
 
συνολικό
 
μετοχικό
 
κεφάλαιο
 
της
Τράπεζας
 
ανέρχεται
 
σε
 
€104.697.495,00
 
και
 
διαιρείται
 
σε
 
9.971.190
 
κοινές,
 
ονομαστικές
 
μετοχές,
ονομαστικής
 
αξίας
 
 
10,50
 
η
 
κάθε
 
μία.
 
Τέλος,
 
εγκρίθηκε
 
η
 
μείωση
 
του
 
μετοχικού
 
κεφαλαίου
 
της
Τράπεζας
 
κατά
 
ποσό
 
€104.198.935,50,
 
μέσω
 
μείωσης
 
της ονομαστικής
 
αξίας
 
κάθε
 
κοινής
 
μετοχής
από
 
€10,50
 
σε
 
€0,05,
 
χωρίς
 
αλλαγή
 
του
 
συνολικού
 
αριθμού
 
των
 
κοινών
 
μετοχών,
 
με
 
σκοπό
 
τον
σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31
 
παρ. 2 Ν. 4548/2018. Μετά τα
 
ανωτέρω,
το συνολικό
 
μετοχικό
 
κεφάλαιο
 
της Τράπεζας
 
ανέρχεται
 
σε €498.559,50
 
και διαιρείται
 
σε 9.971.190
κοινές, ονομαστικές μετοχές,
 
ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία.
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
15
 
από
290
Β. Σημαντικά γεγονότα
Σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022
1.
 
Την 13η Ιανουαρίου
 
2023 ολοκληρώθηκε η παύση λειτουργίας
 
του καταστήματος Ρόδου.
2.
 
Στις
 
02.02.2023,
 
η
 
Τράπεζα
 
έλαβε
 
από
 
το
 
Ταμείο
 
Χρηματοπιστωτικής
 
Σταθερότητας,
 
το
 
Ταμείο
Μηχανικών και
 
Εργοληπτών Δημοσίων
 
Έργων και τις
 
εταιρείες Rinoa LTD
 
- Ellington Solutions
 
A.E.
έγγραφο αναφορικά με
 
τη μεταξύ τους
 
συμφωνία για την
 
αζήμια αποχώρηση των εταιρειών Rinoa LTD
- Ellington Solutions A.E. από την από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων,
 
συμπεριλαμβανομένων
και των
 
προηγούμενων
 
μεταξύ
 
τους
 
συμφωνιών
 
(συνολικά
 
η «Συμφωνία
 
Βασικών
 
Όρων»), για
 
την
επένδυσή τους στην Τράπεζα.
 
Παράλληλα, στις 02.02.2023 η Τράπεζα
 
έλαβε σχετική γνωστοποίηση
από το
 
ΤΜΕΔΕ περί σημαντικών μεταβολών σε
 
δικαιώματα ψήφου ότι, κατόπιν σχετικής
 
μεταβίβασης
την 30-01-2023
 
120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από
 
τη Rinoa
 
LTD στο ΤΜΕΔΕ (που
 
αντιστοιχούν
σε ποσοστό 8,08%
 
του μετοχικού
 
κεφαλαίου της Τράπεζας
 
και μέχρι την
 
άνω συναλλαγή
 
το ΤΜΕΔΕ
ήλεγχε έμμεσα
 
τα
 
δικαιώματα
 
ψήφου τους),
 
το
 
ποσοστό
 
επί του
 
συνόλου
 
των
 
δικαιωμάτων
 
ψήφου
που κατέχει το
 
ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο
 
της Τράπεζας και ελέγχει
 
πλέον άμεσα και
 
αποκλειστικά
μόνο του, διαμορφώνεται σε 20,11%,
 
το οποίο αντιστοιχεί σε
 
300.791.865 δικαιώματα ψήφου κοινών
ονομαστικών μετοχών
 
επί συνόλου 1.495.678.391.
3.
 
Κατά
 
τη
 
συνεδρίαση
 
του
 
Διοικητικού
 
Συμβουλίου
 
της
 
2ας
 
Φεβρουαρίου
 
2023,
 
ανακοινώθηκε
 
η
ανασυγκρότηση
 
του
 
Δ.Σ. σε
 
συνέχεια
 
των
 
παραιτήσεων
 
των
 
κ.κ.
 
Ειρήνης
 
Μαραγκουδάκη,
 
Μάρκου
Κούτη και
 
Patrick Horend από
 
μέλη του Δ.Σ.,
 
ενώ παράλληλα
 
αποφασίστηκε τα
 
υπόλοιπα μέλη
 
του
Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και
 
την εκπροσώπηση της Τράπεζας
 
χωρίς την αντικατάσταση
 
των
άνω ελλειπόντων μελών.
4.
 
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2023, ανακοινώθηκε η εκλογή
της κας
 
Βασιλικής Σκούμπα
 
ως νέο
 
εκτελεστικό μέλος
 
σε θέση
 
παραιτηθέντος
 
εκτελεστικού μέλους.
Παράλληλα,
 
το
 
Δ.Σ. κατά
 
την ίδια
 
συνεδρίαση
 
ενέκρινε
 
το
 
επικαιροποιημένο
 
Επιχειρηματικό
 
Πλάνο
ετών 2022
 
– 2025
 
(Business
 
Plan 2022
 
– 2025)
 
με ενσωματωμένο
 
το Πλάνο
 
Ενεργειών Ενίσχυσης
Εποπτικών
 
Κεφαλαίων
 
(Capital
 
Plan)
 
καθώς
 
και
 
την
 
προτεινόμενη
 
Στρατηγική
 
Μείωσης
 
Μη
Εξυπηρετούμενων
 
Ανοιγμάτων
 
(NPE
 
Strategy),
 
τα
 
οποία
 
υπεβλήθησαν
 
την
 
ίδια
 
ημέρα
 
και
 
στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
 
5.
 
Στις
 
10.02.2023
 
ολοκληρώθηκε
 
η παύση
 
λειτουργίας
 
του
 
καταστήματος
 
Μουσείου
 
και
 
οι επιμέρους
λειτουργίες μεταφέρθηκαν στο κατάστημα
 
Άνω Πατήσια.
6.
 
Την
 
20.02.2023 καταχωρήθηκε
 
στο ΓΕΜΗ
 
η υπ' αριθμ.
 
2875050/20.02.2023 απόφαση
 
με την οποία
εγκρίθηκε
 
η τροποποίηση
 
του
 
άρθρου
 
5 του
 
Καταστατικού
 
της Τράπεζας,
 
στο
 
πλαίσιο
 
υλοποίησης
 
των
 
αποφάσεων
 
της
 
από
 
30.12.2022
 
Έκτακτης
 
Γενικής
 
Συνέλευσης
 
των
 
μετόχων
 
της
 
Τράπεζας
αναφορικά
 
–μεταξύ
 
άλλων
 
-
 
την
 
αύξηση
 
της
 
ονομαστικής
 
αξίας
 
εκάστης
 
κοινής
 
ονομαστικής
 
μετά
ψήφου
 
μετοχής
 
της
 
Τράπεζας
 
από
 
€0,07
 
σε
 
€10,50
 
με
 
ταυτόχρονη
 
συνένωση
 
και
 
μείωση
 
του
συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας από 1.495.678.391 σε 9.971.190 μετοχές με αναλογία
μία
 
(1)
 
νέα
 
κοινή
 
μετοχή
 
προς
 
εκατό
 
πενήντα
 
(150)
 
υφιστάμενες
 
κοινές
 
μετοχές
 
της
 
Τράπεζας
(Reverse
 
Split),
 
και
 
ενημέρωση
 
για
 
την
 
επακόλουθη
 
μείωση
 
της
 
ονομαστικής
 
αξίας
 
έκαστης
ονομαστικής
 
κοινής
 
μετοχής
 
της
 
Τράπεζας
 
από
 
€10,50
 
σε
 
€0,05
 
με
 
σκοπό
 
το
 
σχηματισμό
 
ειδικού
αποθεματικού , σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, με συνέπεια τη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας
 
κατά το ποσό των
 
€104.198.935,50.
7.
 
Σε συνέχεια
 
της από
 
02/02/2023 απόφασης
 
του Διοικητικού
 
Συμβουλίου της
 
Τράπεζας
 
με βάση
 
την
οποία
 
ενεκρίθη
 
το
 
Πρόγραμμα
 
της
 
Εθελούσιας
 
Εξόδου
 
Προσωπικού
 
η
 
οποία
 
έλαβε
 
υπόψη
 
το
επιχειρηματικό
 
πλάνο
 
της
 
Τράπεζας,
 
ανακοίνωσε
 
τους
 
όρους
 
του
 
Προγράμματος
 
της
 
Εθελούσιας
Εξόδου
 
και
 
την
 
περίοδο
 
δηλώσεων
 
συμμετοχής
 
σε
 
αυτό,
 
η
 
οποία
 
προσδιορίστηκε
 
στο
 
χρονικό
διάστημα από 20.02.2023 έως
 
και την 10.03.2023. Η
 
συμμετοχή στο
 
εν λόγω Πρόγραμμα ανήλθε
 
σε
24 άτομα που αντιστοιχεί σε περίπου 4%
 
του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας. Το
 
κόστος της
εθελουσίας εξόδου λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικές υποχρεώσεις της Τράπεζας για τις οποίες
 
είχε
σχηματισθεί
 
κατά
 
ένα
 
μέρος
 
πρόβλεψη
 
σε
 
βάρος
 
των
 
αποτελεσμάτων
 
και
 
της
 
καθαρής
 
θέσης
προηγούμενων
 
ετών,
 
ανήλθε
 
συνολικά
 
σε
 
2,3
 
εκατ.
 
ευρώ
 
περίπου.
 
Η
 
ετήσια
 
εξοικονόμηση
υπολογίζεται σε ύψος 1 εκατ.
 
ευρώ περίπου.
8.
 
Στις 03.03.2023, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων
 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε την
 
εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση
 
στο Χ.Α.
 
των 9.971.190
 
νέων κοινών
 
ονομαστικών μετά
 
ψήφου μετοχών
 
της
Τράπεζας,
 
ονομαστικής αξίας
 
€10,50 η καθεμία,
 
σε αντικατάσταση
 
των υφισταμένων
 
1.495.678.391
 
κοινών
 
ονομαστικών
 
μετοχών
 
και
 
ενημερώθηκε
 
για
 
την
 
κατά
 
τα
 
ανωτέρω
 
μείωση
 
της
 
ονομαστικής
αξίας των κοινών
 
ονομαστικών μετά
 
ψήφου μετοχών
 
από €10,50 σε €0,05
 
ανά μετοχή
 
με αντίστοιχη
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
16
 
από
290
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το
 
ποσό των €104.198.935,50, με
 
σκοπό το σχηματισμό ειδικού
αποθεματικού,
 
σύμφωνα
 
με
 
το
 
άρθρο
 
31
 
παρ.
 
2
 
Ν.
 
4548/2018.
 
Με
 
απόφαση
 
της
 
Τράπεζας,
 
η
07.03.2023
 
ορίστηκε
 
ως
 
η
 
τελευταία
 
ημέρα
 
διαπραγμάτευσης
 
των
 
1.495.678.391
 
κοινών
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Η έναρξη
 
διαπραγμάτευσης των 9.971.190
νέων
 
κοινών
 
ονομαστικών
 
μετά
 
ψήφου
 
μετοχών
 
στο
 
Χ.Α.
 
με
 
τη
 
νέα
 
ονομαστική
 
αξία,
 
€0,05
 
ανά
μετοχή, ορίστηκε η 13.03.2023.
9.
 
Κατά την
 
16η Μαρτίου
 
2023, η
 
Τράπεζα
 
ανακοίνωσε
 
την έγκριση
 
και διάθεση
 
στο επενδυτικό
 
κοινό
του Ενημερωτικού
 
Δελτίου το
 
οποίο αποτελείται
 
από χωριστά
 
έγγραφα, ήτοι:
 
(α) το
 
εγκριθέν στις
 
17
Νοεμβρίου 2022
 
από την
 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 
έγγραφο αναφοράς,
 
όπως συμπληρώθηκε
 
στις
16
 
Μαρτίου
 
2023
 
δυνάμει
 
συμπληρώματος,
 
(β)
 
το
 
Περιληπτικό
 
Σημείωμα
 
και
 
(γ)
 
το
 
Σημείωμα
Εκδιδόμενου Τίτλου,
 
καθένα
 
εκ των
 
οποίων
 
έχει εγκριθεί
 
κατά
 
την από
 
16.03.2023 συνεδρίαση
 
του
Διοικητικού
 
Συμβουλίου
 
της
 
Επιτροπής
 
Κεφαλαιαγοράς
 
και,
 
τα
 
οποία
 
συνιστούν
 
από
 
κοινού
 
το
Ενημερωτικό
 
Δελτίο,
 
κατά
 
την
 
έννοια
 
των
 
άρθρων
 
6
 
και
 
10
 
του
 
Κανονισμού
 
(ΕΕ)
 
2017/1129,
 
Το
ενημερωτικό
 
δελτίο
 
αφορά
 
(i)
 
τη
 
δημόσια
 
προσφορά
 
στην
 
Ελλάδα
 
έως
 
35.062.731
 
νέων
 
κοινών
ονομαστικών
 
μετοχών
 
με
 
δικαιώματα
 
ψήφου
 
και
 
ονομαστική
 
αξία
 
 
0,05
 
κάθε
 
μια
 
στο
 
μετοχικό
κεφάλαιο του Εκδότη που θα εκδοθούν από την Τράπεζα
 
και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
των Νέων Κοινών Μετοχών
 
στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης
 
Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α.
 
10.
 
Παράλληλα,
 
κατά
 
τη
 
συνεδρίαση
 
του
 
Δ.Σ.
 
στις
 
16.03.2023
 
αποφασίστηκαν
 
οι
 
ειδικότεροι
 
όροι
 
της
Αύξησης
 
Μετοχικού
 
Κεφαλαίου
 
κατόπιν
 
εξουσιοδοτήσεως
 
της
 
Έκτακτης
 
Γενικής
 
Συνέλευσης
 
της
30.12.2022.
 
Ως
 
ημερομηνία
 
αποκοπής
 
του
 
δικαιώματος
 
προτίμησης
 
στην
 
Αύξηση
 
ορίστηκε
 
η
27.03.2023.
 
Ως
 
ημερομηνία
 
καταγραφής
 
δικαιούχων
 
(record
 
date)
 
ορίστηκε
 
η
 
28.03.2023.
 
Η
ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι
η
 
30.03.2023,
 
ενώ
 
ως
 
ημερομηνία
 
λήξης
 
της
 
περιόδου
 
διαπραγμάτευσης
 
των
 
δικαιωμάτων
προτίμησης
 
ορίστηκε
 
η 19.04.2023
 
και ως
 
ημερομηνίας
 
λήξης της
 
περιόδου
 
άσκησης
 
δικαιωμάτων
προτίμησης η 24.04.2023
11.
 
Η Τράπεζα
 
στις 11.04.2023
 
προχώρησε
 
στην επαναπόκτηση
 
του ομολόγου
 
κατώτερης
 
εξοφλητικής
σειράς
 
της
 
τιτλοποίησης
 
“Metexelixis”
 
με
 
τίμημα
 
€36
 
εκατ.
 
και
 
με
 
τελικό
 
στόχο
 
την
 
υλοποίηση
 
της
πλήρους αποεπένδυσης της Τράπεζας
 
από την εν λόγω τιτλοποίηση.
12.
 
Παράλληλα,
 
στο
 
πλαίσιο
 
υλοποίησης
 
του
 
Επιχειρησιακού
 
Πλάνου
 
(Business
 
Plan)
 
και
αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας
 
την εγκριθείσα Στρατηγική Διαχείρισης
 
των Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων
 
(NPE
 
Strategy),
 
στα
 
μέσα
 
Απριλίου,
 
η
 
Τράπεζα
 
έλαβε
 
δεσμευτικές
 
και
 
μη
 
προσφορές
από υποψήφιους
 
επενδυτές για
 
την απόκτηση
 
των χαρτοφυλακίων
 
Astir 1
 
και
 
Metexelixis.
 
Κατόπιν
αξιολόγησης
 
των
 
εν
 
λόγω
 
προσφορών,
 
η
 
Τράπεζα
 
προχώρησε
 
στην
 
εκτίμηση
 
των
 
απαιτούμενων
προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου για τα
 
δύο χαρτοφυλάκια.
13.
 
Στις
 
20.04.2023
 
υπεγράφη
 
μεταξύ
 
του
 
Ταμείου
 
Χρηματοπιστωτικής
 
Σταθερότητας,
 
της
 
εταιρείας
Thrivest
 
Holding
 
Ltd,
 
της
 
Παγκρήτιας
 
Τράπεζας
 
Ανώνυμη
 
Εταιρεία
 
και
 
της
 
Attica
 
Bank
 
επενδυτική
συμφωνία επί
 
των εμπορικών
 
όρων για
 
συμμετοχή
 
των ΤΧΣ,
 
Thrivest και
 
Παγκρήτιας στην
 
Αύξηση
Μετοχικού
 
Κεφαλαίου
 
και
 
την
 
επένδυσή
 
τους
 
στην
 
Τράπεζα.
 
Επισημαίνεται
 
ότι
 
το
 
ΤΜΕΔΕ
γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.
 
Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα
 
με
 
σχετική
 
ενημέρωση
 
που
 
έλαβε
 
η
 
Τράπεζα
 
από
 
το
 
ΤΧΣ,
 
η
 
από
 
30.09.2022
 
Συμφωνία
Βασικών
 
Όρων
 
μεταξύ
 
του
 
ΤΧΣ
 
και
 
του
 
ΤΜΕΔΕ,
 
συμπεριλαμβανομένων
 
και
 
των
 
προηγούμενων
μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να
 
είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.
14.
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω,
 
στις 20.04.2023 η Τράπεζα
 
έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού
 
κοινού το
εγκριθέν στις 20.04.2023
 
από το Διοικητικό
 
Συμβούλιο της Επιτροπής
 
Κεφαλαιαγοράς συμπλήρωμα
του από 16.03.2023 ενημερωτικού
 
δελτίου για τη δημόσια
 
προσφορά στην Ελλάδα
 
και την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της
 
Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Το
 
Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα
 
σημαντικά νέα στοιχεία
 
σχετικά με τις πληροφορίες εντός
του
 
Ενημερωτικού
 
Δελτίου
 
που
 
μπορούν
 
να
 
επηρεάσουν
 
την
 
εκτίμηση
 
για
 
τις
 
Νέες
 
Μετοχές
 
που
ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του
από 16.03.2023
 
Ενημερωτικού
 
Δελτίου, όπως
 
προβλέπεται
 
από το
 
άρθρο 23
 
του Κανονισμού
 
(ΕΕ)
2017/1129, τους
 
κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς
 
(ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον
 
ν. 4706/2020,
όπως ισχύουν.
15.
 
Την
 
26.04.2023 το
 
Διοικητικό Συμβούλιο
 
της Τράπεζας
 
προχώρησε
 
στην πιστοποίηση
 
της Αύξησης
Μετοχικού
 
Κεφαλαίου,
 
η
 
οποία
 
καλύφθηκε
 
πλήρως
 
κατά
 
το
 
ποσό
 
των
 
473,3
 
εκατ.
 
ευρώ.
 
Μετά
 
την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
 
η μετοχική σύνθεση της
 
Τράπεζας έχει ως εξής:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
17
 
από
290
Μέτοχοι
Αριθμός Μετοχών
Ποσοστό
Συμμετοχής
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
31.300.846
69,5%
e-ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
3.781.986
8,4%
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
2.506.921
5,6%
THRIVEST HOLDING LTD
2.211.989
4,9%
ΤΑΜΕΙΟ
 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
ΚΑΙ
 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
2.005.279
4,5%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ <5%
3.226.900
7,2%
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
18
 
από
290
Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Ο
 
Όμιλος
 
εκτίθεται
 
σε
 
διάφορους
 
κινδύνους,
 
η
 
διαχείριση
 
των
 
οποίων
 
είναι
 
αναπόσπαστο
 
τμήμα
 
της
διαδικασίας
 
κατάρτισης
 
της
 
στρατηγικής,
 
του
 
επιχειρηματικού
 
σχεδιασμού
 
και
 
της
 
πολιτικής
 
ανάληψης
κινδύνων.
 
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ως
 
Πιστωτικός
 
Κίνδυνος
 
ορίζεται
 
ο
 
κίνδυνος
 
να
 
υποστεί
 
η
 
Τράπεζα
 
ζημίες
 
εξαιτίας
 
της
 
αθέτησης
 
των
συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή των αντισυμβαλλόμενων. Ο
 
συγκεκριμένος κίνδυνος δημιουργείται
κυρίως από δανειοδοτήσεις, εγγυήσεις και διαχείριση
 
διαθεσίμων.
Ο
 
Πιστωτικός
 
Κίνδυνος
 
αποτελεί
 
την
 
πιο
 
σημαντική
 
πηγή
 
κινδύνου
 
για
 
την
 
Τράπεζα
 
και
 
η
 
συστηματική
παρακολούθηση καθώς
 
και η αποτελεσματική διαχείριση του
 
θεωρείται πρωταρχικός
 
στόχος του Ομίλου.
Η
 
Τράπεζα,
 
στο
 
πλαίσιο
 
της
 
συνεχούς
 
προσπάθειας
 
βελτίωσης
 
της
 
ποιότητας
 
του
 
χαρτοφυλακίου
 
της,
 
επιδιώκει νέες χρηματοδοτήσεις σε πελάτες
 
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Ο
 
καθορισμός
 
των
 
πιστωτικών
 
ορίων
 
γίνεται
 
με
 
κριτήριο
 
την
 
ορθολογική
 
διασπορά
 
των
 
κεφαλαίων
 
της
Τράπεζας
 
και την
 
αποφυγή των
 
υψηλών συγκεντρώσεων
 
ή ποσοστών
 
σε διάφορους
 
τομείς της
 
οικονομίας,
σε γεωγραφικές περιοχές ή σε συνδεδεμένα
 
αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Η Τράπεζα αξιολογεί
 
τον κίνδυνο συγκέντρωσης που μπορεί
 
να προκύψει από ανοίγματα σε συγκεκριμένους
πελάτες
 
ή
 
ομάδες
 
συνδεδεμένων
 
πελατών
 
(Group)
 
και/ή
 
ανοίγματα
 
σε
 
ομάδες
 
αντισυμβαλλόμενων
 
των
οποίων η πιθανότητα αθέτησης επηρεάζεται από κοινούς παράγοντες όπως το μακροοικονομικό
 
περιβάλλον,
η γεωγραφική θέση, ο κλάδος δραστηριότητας,
 
το νόμισμα, και οι εξασφαλίσεις.
 
Η
 
Τράπεζα
 
προσδίδει
 
σημαντική
 
προτεραιότητα
 
στην
 
ανάπτυξη
 
εργαλείων
 
εσωτερικής
 
αξιολόγησης
 
των
κινδύνων
 
βάσει
 
συγκεκριμένων
 
χαρακτηριστικών
 
ανά
 
είδος
 
χρηματοδοτικού
 
ανοίγματος
 
και
 
διενεργεί
αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων
 
(Stress Tests),
 
αξιοποιώντας τη χρήση των αποτελεσμάτων
 
τους
στη
 
διαμόρφωση
 
συστήματος
 
ορίων.
 
Περαιτέρω
 
ενημέρωση
 
παρατίθεται
 
στη
 
σημείωση
 
40.3
 
των
 
Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων.
Κίνδυνος Αγοράς
Ως
 
Κίνδυνος
 
Αγοράς,
 
ορίζεται
 
η
 
πιθανότητα
 
πραγματοποίησης
 
ζημιάς
 
από
 
τη
 
διαχείριση
 
στοιχείων
Ενεργητικού και
 
Υποχρεώσεων,
 
καθώς και
 
από τη
 
διαχείριση διαφόρων
 
χαρτοφυλακίων
 
συναλλαγών, λόγω
αντίθετης κίνησης των τιμών των προϊόντων
 
που συμπεριλαμβάνονται στα εν
 
λόγω χαρτοφυλάκια.
 
H
 
Τράπεζα
 
εκτίθεται
 
σε
 
κινδύνους
 
αγοράς
 
που
 
προέρχονται
 
από
 
τη
 
μεταβολή
 
της
 
εύλογης
 
αξίας
 
των
χρηματοοικονομικών
 
προϊόντων
 
της
 
εξαιτίας
 
δυσμενών
 
αλλαγών
 
στην
 
αγορά,
 
όπως
 
αλλαγές
 
στα
 
επιτόκια,
στις χρηματιστηριακές αξίες και στις συναλλα
 
γματικές ισοτιμίες.
Επιδίωξη της Τράπεζας,
 
είναι:
 
H χαμηλή έκθεση στον
 
κίνδυνο αγοράς και ορισμός εσωτερικών
 
διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου
 
στο
πλαίσιο
 
της
 
πολιτικής
 
διαχείρισης
 
του
 
κινδύνου
 
αγοράς,
 
καθώς
 
και
 
της
 
ορθής
 
διαχείρισης
 
των
 
ορίων
market risk που έχουν εγκριθεί από
 
την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού &
 
Παθητικού (ALCO).
 
H Ανάπτυξη επενδυτικής στρατηγικής συμβατής με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας, η οποία θα κινείται
εντός των εγκεκριμένων από το Πλαίσιο
 
Ανάληψης Κινδύνων (ΠΑΚ) ορίων.
Συγκεκριμένα,
 
ο στόχος
 
είναι
 
να
 
είναι
 
σε
 
θέση
 
να
 
διαχειριστεί
 
το
 
αντίκτυπο
 
μίας
 
ενδεχόμενης
 
αύξησης
 
των
επιτοκίων στα προ πανδημίας επίπεδα.
Περαιτέρω ενημέρωση παρατίθεται στη σημείωση
 
40.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Επιτοκιακός Κίνδυνος Στο Τραπεζικό Χαρτοφυλακίου (IRR
 
on Banking Book)
Ο Επιτοκιακός Κίνδυνος στο
 
τραπεζικό χαρτοφυλάκιο
 
πηγάζει από τον ετεροχρονισμό
 
στην αναπροσαρμογή
των επιτοκίων στα στοιχεία
 
ενεργητικού και υποχρεώσεων
 
της Τράπεζας.
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
19
 
από
290
Βασική επιδίωξη
 
της Τράπεζας είναι η
 
εκτίμηση της
 
επίδρασης
 
που θα
 
έχουν πιθανές μεταβολές των
 
επιτοκίων
στο καθαρό έσοδο από τόκους (NII) και
 
στην οικονομική αξία των κεφαλαίων
 
της (EVE).
Περαιτέρω ενημέρωση παρατίθεται στη σημείωση
 
40.2.3 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ως
 
Κίνδυνος
 
Ρευστότητας
 
ορίζεται
 
το
 
ενδεχόμενο
 
αδυναμίας
 
του
 
Ομίλου
 
να
 
ανταποκριθεί
 
πλήρως
 
και
εμπρόθεσμα
 
στις
 
τρέχουσες
 
και
 
μελλοντικές
 
χρηματοοικονομικές
 
της
 
υποχρεώσεις,
 
όταν
 
αυτές
 
γίνουν
απαιτητές, λόγω έλλειψης της απαραίτητης
 
ρευστότητας.
Σκοπός
 
της
 
Τράπεζας
 
κατά
 
την
 
διαχείριση
 
του
 
κινδύνου
 
ρευστότητας
 
είναι
 
η
 
εξασφάλιση
 
της
 
απαραίτητης
ρευστότητας
 
με σκοπό
 
την κάλυψη
 
των
 
υποχρεώσεών
 
της, τόσο
 
υπό «φυσιολογικές»
 
όσο και
 
υπό ακραίες
καταστάσεις, χωρίς
 
δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος.
Επιδίωξη της Τράπεζας,
 
είναι:
 
Η διατήρηση
 
της ρευστότητας
 
της Τράπεζας
 
και του
 
απαιτούμενου,
 
εποπτικά
 
καθορισμένου
 
ορίου
 
των
δεικτών LCR και NSFR.
 
Η ανάπτυξη
 
σχεδίου χρηματοδότησης
 
που αποσκοπεί
 
στην διατήρηση
 
αποθεματικών
 
ρευστότητας
 
που
περιορίζουν επαρ
 
κώς τον κίνδυνο ρευστότητας.
 
Η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης
 
και η ενεργός διαχείριση των ρευστών
 
διαθεσίμων.
Τέλος,
 
για
 
την
 
αποτελεσματική
 
διαχείριση
 
της
 
ρευστότητας,
 
πραγματοποιούνται
 
από
 
την
 
Τράπεζα
 
σενάρια
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων,
 
τουλάχιστον μία φορά το
 
χρόνο.
Περαιτέρω ενημέρωση παρατίθεται στη σημείωση
 
40.1 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Λειτουργικός Κίνδυνος
 
είναι ο κίνδυνος
 
που απορρέει
 
από ανεπαρκείς /
 
ατελείς εσωτερικές
 
διαδικασίες, από
παραβιάσεις
 
των
 
διαδικασιών
 
αυτών,
 
ανθρώπινη
 
συμπεριφορά,
 
μη λειτουργία
 
/
 
ανεπάρκεια
 
συστημάτων
 
ή
από
 
εξωτερικούς
 
παράγοντες
 
(όπως
 
πυρκαγιές,
 
σεισμούς
 
ή
 
άλλες
 
φυσικές
 
καταστροφές).
 
Στο
 
πεδίο
 
των
λειτουργικών
 
κινδύνων
 
εμπίπτουν
 
και
 
οι
 
κίνδυνοι
 
που
 
απορρέουν
 
από
 
τη νομική
 
κάλυψη
 
των
 
θεμάτων
 
της
Τράπεζας και την
 
ευρύτερη εφαρμογή του νομοκανονιστικού
 
πλαισίου.
H Τράπεζα επιθυμεί
 
μηδενική έκθεση σε ζημίες
 
προερχόμενες από εσωτερική
 
απάτη και την ελαχιστοποίηση
της έκθεσης σε ζημίες προερχόμενες
 
από παραλείψεις λειτουργών.
 
Για την επίτευξη των
 
ως άνω στόχων της
Τράπεζας
 
είναι αναγκαία η
 
πλήρης συμμόρφωση των
 
Μονάδων και των
 
εργαζομένων
 
με τους κανονισμούς,
τις διαδικασίες και τους Οδηγούς Εργασιών.
 
Μέτρα που λαμβάνονται αφορούν σε:
-
 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια
-
 
Business Continuity Plans
-
 
Εσωτερικό έλεγχο για απάτες
 
& ανεπάρκεια (διαδικασιών, συστημάτων
 
κ.λπ.)
-
 
Συμμόρφωση με το νομοκανονιστικό
 
πλαίσιο
-
 
Εκπαίδευση / Επιμόρφωση
-
 
Chart of Authorities
Τέλος,
 
η Τράπεζα έχει δρομολογήσει ενέργειες προκειμένου να ενσωματώσει συστήματα και αυτοματοποίηση
διαδικασιών για
 
την αναγνώριση,
 
μέτρηση, παρακολούθηση
 
και διαχείριση
 
του λειτουργικού
 
κινδύνου, με
 
τη
χρήση νέων συστημάτων, σε συνδυασμό με το
 
υφιστάμενο μηχανογραφικό
 
εξοπλισμό της Τράπεζας.
Περαιτέρω ενημέρωση παρατίθεται στη σημείωση
 
40 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
20
 
από
290
Δ. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη
Το
 
2022
 
η
 
Τράπεζα
 
ολοκλήρωσε
 
με
 
επιτυχία
 
σημαντικούς
 
στρατηγικούς
 
στόχους,
 
εξασφαλίζοντας
 
την
εναρμόνιση
 
των
 
επιμέρους
 
επιχειρηματικών
 
της
 
ενεργειών
 
προς
 
επίτευξη
 
της
 
στρατηγικής
 
της,
 
μέσω
 
της
τακτικής
 
επισκόπησης
 
και
 
παρακολούθησης
 
βασικών
 
δεικτών
 
απόδοσης
 
σε
 
συνδυασμό
 
με
 
την
παρακολούθηση των εποπτικών
 
δεικτών.
 
Για
 
τη
 
χρήση
 
που
 
έληξε,
 
οι
 
νέες
 
χρηματοδοτήσεις
 
και
 
αναχρηματοδοτήσεις
 
ανήλθαν
 
σε
 
€374
 
εκατ.
παρουσιάζοντας
 
αύξηση
 
ύψους
 
3%
 
σε
 
σχέση
 
με
 
το
 
2021.
 
Ειδικότερα,
 
παρατηρήθηκε
 
σχετική
 
βελτίωση
 
σε
όλες
 
σχεδόν
 
τις
 
λειτουργικές
 
γραμμές
 
των
 
επαναλαμβανόμενων
 
οργανικών
 
αποτελεσμάτων,
 
με
 
τα
 
καθαρά
έσοδα από
 
προμήθειες
 
να παρουσιάζουν
 
σημαντική αύξηση
 
κατά
 
12,7% σε
 
ετήσια
 
βάση με
 
τη μεγαλύτερη
βελτίωση να επιτυγχάνεται
 
μέσω της αύξησης των
 
εσόδων από τη χρήση
 
καρτών και
 
λοιπών πληρωμών και
από
 
την
 
αύξηση
 
χορήγησης
 
εγγυητικών
 
επιστολών
 
κατά
 
15%
 
αντίστοιχα.
 
Παράλληλα
 
το
 
κόστος
χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας
 
συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το τελευταίο
 
τρίμηνο
του
 
2022,
 
με
 
τη
 
συνολική
 
ετήσια
 
ποσοστιαία
 
μείωση
 
να
 
ανέρχεται
 
σε
 
26,2%.
 
Επιπρόσθετα,
 
η
 
Τράπεζα
συνέχισε
 
να
 
βελτιώνει
 
τη
 
ρευστότητά
 
της,
 
η
 
οποία
 
παρουσιάζει
 
βελτίωση
 
κυρίως
 
λόγω
 
της
 
αύξησης
 
των
υπολοίπων των καταθέσεων
 
των πελατών, σε ετήσια βάση,
 
κατά περίπου 2%.
Στις
 
20.04.2023
 
υπεγράφη
 
μεταξύ
 
του
 
Ταμείου
 
Χρηματοπιστωτικής
 
Σταθερότητας,
 
της
 
εταιρείας
 
Thrivest
Holding Ltd,
 
της Παγκρήτιας
 
Τράπεζας
 
Ανώνυμη
 
Εταιρεία
 
και της
 
Τράπεζας
 
επενδυτική
 
συμφωνία επί
 
των
εμπορικών όρων για συμμετοχή
 
των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας
 
στην αύξηση μετοχικού
 
κεφαλαίου και την
επένδυσή
 
τους
 
στην
 
Τράπεζα.
 
Η
 
υπογραφή
 
της
 
συμφωνίας
 
αποτελεί
 
ορόσημο
 
στην
 
προσπάθεια
αναδιάρθρωσης της
 
Τράπεζας,
 
της οριστικής
 
αντιμετώπισης
 
των Μη
 
Εξυπηρετούμενων
 
Ανοιγμάτων
 
(ΜΕΑ)
και επιστροφής της στην οργανική κερδοφορία. Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας
 
με την
Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα
 
12 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας.
Στις 26.04.2023,
 
ολοκληρώθηκε με
 
επιτυχία η αύξηση μετοχικού
 
κεφαλαίου ύψους €473,3
 
εκατ., με στόχο
 
τη
βελτίωση
 
των
 
βασικών
 
κεφαλαιακών
 
δεικτών
 
και
 
δεικτών
 
ρευστότητας
 
της
 
Τράπεζας.
 
Η
 
Διοίκηση
 
της
Τράπεζας,
 
κατόπιν
 
και
 
της
 
επιτυχούς
 
Αύξησης
 
Μετοχικού
 
Κεφαλαίου,
 
έχει
 
ήδη
 
θέσει
 
σε
 
εφαρμογή
 
το
εγκεκριμένο από το Διοικητικό
 
της Συμβούλιο Επιχειρησιακό
 
Σχέδιο για τα επόμενα
 
τρία έτη, στοχεύοντας
 
σε
λειτουργική κερδοφορία στο τέλος
 
του 2024.
Η
 
επιτυχής
 
αύξηση
 
μετοχικού
 
κεφαλαίου,
 
σε
 
συνδυασμό
 
με
 
τη
 
συμφωνία
 
των
 
βασικών
 
μετόχων
 
για
 
την
περαιτέρω ενίσχυση
 
της Τράπεζας,
 
θέτουν τις
 
βάσεις ώστε η
 
Τράπεζα να μπορέσει να
 
υλοποιήσει τους κάτωθι
βασικούς
 
στόχους:
 
α)
 
να
 
καλύψει
 
άμεσα
 
τις
 
ανάγκες
 
των
 
εποπτικών
 
κεφαλαίων
 
και
 
να
 
διαχειριστεί
αποτελεσματικά τα
 
Μη Εξυπηρετούμενα
 
Ανοίγματα (ΜΕΑ),
 
β) να υλοποιήσει
 
το επιχειρηματικό
 
σχέδιο 2022-
2025
 
που
 
θα
 
συμβάλλει
 
στην
 
αναδιάρθρωση
 
κι
 
ανάπτυξη
 
της
 
τράπεζας
 
και
 
κυρίως
 
γ)
 
να
 
πετύχει
 
βιώσιμη
σταθερή
 
κερδοφορία
 
εντός
 
της
 
επόμενης
 
τριετίας.
 
Για
 
το
 
2023
 
προτεραιότητα
 
παραμένει
 
η
 
επιτυχής
ολοκλήρωση
 
του πλάνου
 
ενίσχυσης των
 
εποπτικών
 
κεφαλαίων,
 
η πιστωτική
 
επέκταση καθώς
 
και η
 
αύξηση
των εσόδων της, μέσα από τη διεύρυνση της γκάμας
 
των προϊόντων και της αποδοτικότερης
 
λειτουργίας της.
 
Επιπρόσθετα, για το 2023,
 
οι ισχυρές βάσεις της Eλληνικής Oικονομίας
 
αναμένεται να διατηρήσουν θετικό
 
το
πρόσημο της
 
ανάπτυξης
 
της χώρας,
 
υπεραποδίδοντας
 
σε σχέση
 
με την
 
υπόλοιπη
 
Ευρώπη.
 
H αύξηση
 
του
ΑΕΠ στην Ελλάδα
 
παράλληλα με
 
τη συγκράτηση του
 
πληθωρισμού σε επίπεδα
 
κάτω από
 
τον μέσο
 
όρο της
Ευρωζώνης αποτελεί θετική εκτίμηση. Η χώρα αναμένεται
 
να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη,
επωφελούμενη
 
και
 
από
 
ευρωπαϊκούς
 
πόρους.
 
Ωστόσο,
 
οι
 
γεωπολιτικές
 
και
 
μακροοικονομικές
 
προκλήσεις
παραμένουν, με τις επιπτώσεις τους
 
στο εγχώριο τραπεζικό
 
σύστημα να μην είναι απόλυτα
 
μετρήσιμες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
21
 
από
290
Ε. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Όλες οι
 
συναλλαγές
 
με συνδεόμενα
 
μέρη έχουν
 
πραγματοποιηθεί
 
μέσα
 
στα
 
συνήθη
 
πλαίσια
 
των
 
εργασιών
του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση.
 
Οι συναλλαγές αυτές και με βάση τη διάκρισή τους σε συναλλαγές
με συνδεδεμένες εταιρείες
 
και με μέλη
 
διοίκησης έχουν ως ακολούθως για
 
τη χρήση που
 
έληξε την 31/12/2022:
Ε1. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες
Απαιτήσεις
Επωνυμία Εταιρείας
 
(ποσά σε χιλ. €)
Συμμετοχή
Attica Bank
κατά την
31/12/2022
Ποσοστό
 
συμμετοχής
Χορηγήσεις
Λοιπές
απαιτήσεις
Ενοίκια
Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών
Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
100
100%
-
78
-
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Zaitech I
2.270
50%
-
-
-
Rinoa LTD
-
-
295
-
-
Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις
-
-
1.269
4.600
-
ES Gini Investments Limited
-
-
1.819
1.008
0
AtticaBank Properties Ανώνυμη
Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων
-
-
1
-
-
Ταμείο
 
Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
-
-
-
-
342
Σύνολο
2.370
0
3.384
5.686
342
Υποχρεώσεις
Επωνυμία Εταιρείας
 
(ποσά σε χιλ. €)
Καταθέσεις
όψεως
Καταθέσεις
Προθεσμίας
Υποχρεώσεις
μισθώσεων
Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών
Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
999
3.500
-
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Zaitech I
4.506
-
-
Rinoa LTD
24
-
-
Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις
1.342
-
-
ES Gini Investments Limited
23
-
-
AtticaBank Properties Ανώνυμη
Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων
756
750
-
Ταμείο
 
Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
37.174
6.000
320
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
1.377
0
-
Σύνολο
46.201
10.250
320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
22
 
από
290
Έσοδα
Επωνυμία Εταιρείας
 
(ποσά σε χιλ. €)
Ενοίκια
Προμήθειες
Τόκοι
χορηγήσεων
Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών
Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
1
79
-
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Zaitech I
-
-
3
Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις
-
-
60
ES Gini Investments Limited
-
-
43
AtticaBank Properties Ανώνυμη
Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων
-
125
-
Σύνολο
1
204
106
 
Έξοδα
Επωνυμία Εταιρείας
 
(ποσά σε χιλ. €)
Τόκοι
καταθέσεων
 
Παροχή
υπηρεσιών
Δαπάνες
μισθωμάτων
Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών
Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
12
-
-
AtticaBank Properties Ανώνυμη
Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων
3
1.488
-
Ταμείο
 
Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
155
-
284
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
13
-
-
Σύνολο
183
1.488
284
Εγγυητικές επιστολές
Επωνυμία Εταιρείας
 
(ποσά σε χιλ. €)
Εγγυητικές
επιστολές
 
AtticaBank Properties Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων
2
Σύνολο
2
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
23
 
από
290
Ε2. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης
Στον παρακάτω
 
πίνακα παρατίθενται οι συναλλαγές
 
με μέλη Διοίκησης (Πρόεδρος και Δ/νων
 
Σύμβουλος,
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής),
 
καθώς και τα μέλη επιτροπής
 
Διαχείρισης
Ενεργητικού - Παθητικού κατά
 
την 31/12/2022 σε επίπεδο Τράπεζας
 
και Ομίλου:
Συναλλαγές με μέλη Διοίκησης
(ποσά σε χιλ. €)
Τράπεζα
Όμιλος
Απαιτήσεις
123
123
Υποχρεώσεις
899
899
Τόκοι
 
έσοδα
2
2
Τόκοι
 
έξοδα
 
2
2
Μισθοί και ημερομίσθια
2.438
2.438
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.
537
573
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
24
 
από
290
ΣΤ.
 
Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Η
 
Έκθεση
 
Μη
 
Χρηματοοικονομικής
 
Πληροφόρησης
 
έχει
 
συνταχθεί
 
σύμφωνα
 
με
 
τις
 
απαιτήσεις
 
του
ν.4548/2018
 
και
 
της
 
εγκυκλίου
 
62784/2017
 
του
 
Τμήματος
 
Θεσμικών
 
Ρυθμίσεων
 
και
 
Γενικού
 
Εμπορικού
Μητρώου
 
(ΓΕΜΗ)
 
της
 
Διεύθυνσης
 
Εταιρειών
 
και
 
ΓΕΜΗ.
 
Επιπλέον,
 
έχουν
 
εφαρμοστεί
 
οι
 
βέλτιστες
 
διεθνείς
πρακτικές
 
στην
 
έκδοση
 
Μη-χρηματοοικονομικών
 
Εκθέσεων,
 
αξιοποιώντας
 
αναγνωρισμένες
 
κατευθυντήριες
οδηγίες
 
και
 
πρότυπα
 
αναφοράς
 
(όπως
 
οι
 
Κατευθυντήριες
 
οδηγίες
 
του
 
Global
 
Reporting
 
Initiative
 
(GRI
Standards).Τα
 
δεδομένα
 
για
 
τον
 
υπολογισμό
 
των
 
δεικτών
 
έχουν
 
συλλεχθεί
 
είτε
 
από
 
τα
 
συστήματα
 
της
Τράπεζας και των
 
θυγατρικών είτε από σχετικά αρχεία
 
που έχουν ετοιμαστεί από
 
αυτές.
 
Επιχειρηματικό Μοντέλο
H
 
Attica
 
Bank
 
έχει
 
καθιερωθεί
 
στη
 
συνείδηση
 
τόσο
 
του
 
επενδυτικού
 
όσο
 
και
 
του
 
καταθετικού
 
κοινού
 
ως
σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
Η στρατηγική της Τράπεζας και το επιχειρηματικό μοντέλο της διέπεται από τις αρχές και τις αξίες όπως αυτές
ορίζονται
 
στον Κώδικα
 
Ηθικής Συμπεριφοράς
 
και Δεοντολογίας,
 
ενώ οι
 
στρατηγικές αποφάσεις
 
λαμβάνονται
με
 
βάση
 
τις
 
αρχές
 
εταιρικής
 
διακυβέρνησης.
 
Η
 
Τράπεζα
 
προσαρμόζει
 
και
 
βελτιώνει
 
τη
 
στρατηγική
 
της
 
και
εξασφαλίζει
 
την
 
εναρμόνιση
 
των
 
επιμέρους
 
επιχειρηματικών
 
της
 
ενεργειών
 
προς
 
επίτευξη
 
της
 
στρατηγικής
της, μέσω της τακτικής επισκόπησης και παρακολούθησης
 
βασικών δεικτών απόδοσης σε συνδυασμό με την
παρακολούθηση των
 
εποπτικών δεικτών
 
που υποβάλλονται
 
σε τακτά χρονικά
 
διαστήματα στην Τράπεζα
 
της
Ελλάδος.
Το επιχειρησιακό μοντέλο της Τράπεζας παραμένει ανθεκτικό
 
και ανοίγει το
 
δρόμο για
 
μια κερδοφόρα
 
Τράπεζα
που
 
θα
 
συνεχίσει
 
να
 
στηρίζει
 
την
 
οικονομία
 
και
 
την
 
κοινωνία
 
και
 
να
 
βελτιώνει
 
συνεχώς
 
την
 
απόδοσή
 
της,
καλύπτοντας το
 
χρηματοδοτικό κενό στον
 
τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
Η Attica Bank συνεχίζει να
δίνει
 
το
 
δυναμικό
 
παρών
 
με
 
νέα
 
χρηματοδοτικά
 
εργαλεία
 
και
 
ψηφιακές
 
υπηρεσίες,
 
συμπληρωματικά
 
στο
υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο
 
των προϊόντων της.
Η Attica Bank ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σημαντικών αλλαγών του νέου
 
προγράμματος μετασχηματισμού
και στοχεύει
 
πλέον στην ταχεία
 
ανάπτυξη των
 
δραστηριοτήτων της
 
και στη βελτίωση
 
της απόδοσης για
 
τους
μετόχους. Ορισμένες από τις
 
βασικές αλλαγές που επιτεύχθηκαν
 
αφορούσαν:
Στον
 
μετασχηματισμό
 
της
 
Τράπεζας.
 
Η
 
Τράπεζα
 
έχει
 
ήδη
 
ξεκινήσει
 
τις
 
ενέργειες
 
της
 
για
 
την
ψηφιοποίηση
 
των
 
παρεχόμενων
 
προς
 
τους
 
πελάτες
 
της
 
υπηρεσιών
 
και
 
την
 
αυτοματοποίηση
διαδικασιών
 
ώστε
 
να
 
προσφέρει
 
εξατομικευμένες
 
και
 
υψηλής
 
ποιότητας
 
υπηρεσίες
 
με
 
ταχύτητα
 
και
ασφάλεια.
 
Στον επανασχεδιασμό
 
των εσωτερικών
 
δομών της Τράπεζας
 
και στη θεσμοθέτηση νέων
 
κανονισμών
και
 
πολιτικών,
 
παράλληλα
 
με
 
την
 
αναβάθμιση
 
των
 
δικτύων
 
παροχής
 
των
 
υπηρεσιών
 
μας
 
και
 
των
υποδομών πληροφορικής.
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
25
 
από
290
Στη
 
διαρκή
 
προσαρμογή
 
της
 
οργανωτικής
 
δομής,
 
στελέχωσης
 
και
 
εκπαίδευσης
 
ανθρώπινου
δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνονται στο μέγεθος
 
της Τράπεζας, στους στρατηγικούς στόχους και στις
απαιτήσεις ενός σύγχρονου τραπεζικού
 
ιδρύματος.
 
Στη
 
σύναψη
 
στρατηγικών
 
συμμαχιών
 
με
 
εταιρείες
 
αναγνωρισμένου
 
κύρους,
 
στο
 
πλαίσιο
 
της
βελτιστοποίησης
 
των
 
εσωτερικών
 
υποδομών
 
της
 
Τράπεζας
 
και
 
στην
 
υλοποίηση
 
ενός
 
βελτιωμένου
πλαισίου πιστωτικής πολιτικής.
 
Η
 
Τράπεζα
 
έχοντας
 
πλέον
 
πετύχει
 
την
 
σταθεροποίησή
 
της
 
σε
 
υψηλά
 
επίπεδα
 
ρευστότητας
 
και
 
έχοντας
προγραμματίσει
 
ενέργειες
 
κεφαλαιακής
 
ενίσχυσης,
 
έθεσε
 
σε
 
πλήρη
 
εφαρμογή
 
το
 
επιχειρηματικό
 
σχέδιο
ανάπτυξης και επαναφοράς της σε διατηρήσιμη οργανική
 
κερδοφορία.
 
Προτεραιότητα
 
της Attica
 
Bank
 
για το
 
2023 παραμένει
 
η επιτυχής
 
ολοκλήρωση
 
του
 
πλάνου
 
ενίσχυσης
 
των
εποπτικών κεφαλαίων,
 
η πιστωτική
 
επέκταση καθώς
 
και η
 
αύξηση των
 
εσόδων της, μέσα
 
από τη διεύρυνση
της γκάμας των
 
προϊόντων και της
 
αποδοτικότερης
 
λειτουργίας της.
 
Μέσα από την κεφαλαιακή
 
της ενίσχυση
η Τράπεζα
 
θα μπορέσει να υλοποιήσει
 
τους κάτωθι βασικούς
 
στόχους: α)
 
να καλύψει άμεσα
 
τις ανάγκες των
εποπτικών
 
κεφαλαίων
 
και
 
να
 
διαχειριστεί
 
αποτελεσματικά
 
τα
 
Μη
 
Εξυπηρετούμενα
 
Ανοίγματα
 
(ΜΕΑ),
 
β)
 
να
υλοποιήσει
 
το επιχειρηματικό
 
σχέδιο
 
που θα
 
συμβάλλει στην
 
αναδιάρθρωση
 
κι ανάπτυξη
 
της τράπεζας
 
και
κυρίως γ) να
 
πετύχει βιώσιμη σταθερή
 
κερδοφορία εντός της
 
επόμενης 3ετίας, που αποτελεί
 
και το μεγαλύτερο
στοίχημα.
Παράλληλα, η
 
Attica Bank
 
έχει υιοθετήσει και
 
εφαρμόζει τις αρχές
 
και τους
 
στόχους του
 
sustainable banking
αποκτώντας
 
σαφή περιβαλλοντικό
 
προσανατολισμό
 
μέσω της
 
χρηματοδότησης
 
βιώσιμων επενδύσεων,
 
της
ενίσχυσης των
 
πελατών
 
της με
 
τη χρήση
 
χρηματοδοτικών
 
εργαλείων για
 
τη βελτίωση
 
των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
 
και
 
την
 
ανάπτυξη
 
περιβαλλοντικών
 
έργων
 
και
 
έργων
 
οικολογικής
 
συνείδησης.
 
Επιπρόσθετα,
 
από την 17η
 
Δεκεμβρίου 2021 έχει
 
εισαχθεί στον δείκτη
 
ESG του Χρηματιστηρίου
 
Αθηνών, επισφραγίζοντας
με αυτόν τον τρόπο τη σταθερή
 
πορεία των τελευταίων ετών
 
προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο
 
Όμιλος
 
της
 
Attica
 
Bank
 
καλείται
 
να
 
διαδραματίσει
 
τα
 
επόμενα
 
χρόνια
 
τον
 
ρόλο
 
που
 
του
 
αρμόζει
 
στην
ελληνική οικονομία
 
έτσι ώστε
 
η Τράπεζα
 
να αποτελέσει
 
τον 5ο
 
πόλο του
 
εγχώριου τραπεζικού
 
συστήματος,
που θα
 
λειτουργεί προς
 
όφελος των
 
πελατών της,
 
θα έχει
 
ρόλο
 
στην ενίσχυση
 
της ελληνικής
 
οικονομίας και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
Ως
 
η
 
πέμπτη
 
Τράπεζα
 
στην
 
εγχώρια
 
τραπεζική
 
αγορά
 
και
 
με
 
την
 
ευελιξία
 
ενός
 
εξυγιασμένου
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, θα μπορεί πλέον να εστιάσει στην
 
ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω
της χρηματοδότησης υγιών μικρών και μικρομεσαίων
 
επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και
 
ιδιωτών.
 
Η
 
επίτευξη
 
της
 
βιώσιμης
 
ανάπτυξης,
 
η
 
οποία
 
συνιστά
 
μια
 
ολοκληρωμένη
 
προσέγγιση
 
που
 
περιλαμβάνει
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες αλληλοενισχύονται,
 
καθίσταται επιτακτική τόσο
σε
 
διεθνές
 
όσο
 
και
 
σε
 
ευρωπαϊκό
 
επίπεδο,
 
ωθώντας
 
ολοένα
 
και
 
μεγαλύτερο
 
αριθμό
 
επιχειρήσεων
 
στην
υιοθέτηση πρακτικών,
 
τη μέτρηση, τη
 
δημοσιοποίηση και
 
τη διαχείριση των
 
κινδύνων και των
 
ευκαιριών που
αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
26
 
από
290
Για την αξιολόγηση του ρόλου των εταιρειών στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ιδίως της ικανότητάς τους
να παράγουν
 
αξία μακροπρόθεσμα
 
και να
 
διαμορφώνουν αποτελεσματικές
 
στρατηγικές με
 
μακροπρόθεσμο
ορίζοντα,
 
λαμβάνονται
 
υπόψη
 
παράγοντες
 
που
 
αφορούν
 
το
 
περιβάλλον,
 
την
 
κοινωνία
 
και
 
την
 
εταιρική
διακυβέρνηση (γνωστά ως “ESG”).
 
Βάσει
 
του
 
Οδηγού
 
Δημοσιοποίησης
 
Πληροφοριών
 
ESG
 
του
 
ATHEX
 
GROUP
 
οι
 
σχετικοί
 
δείκτες
 
ESG
διακρίνονται
 
σε γενικούς
 
δείκτες,
 
οι οποίοι
 
αφορούν
 
το
 
σύνολο
 
της οικονομίας
 
και
 
σε κλαδικούς
 
δείκτες.
 
Οι
γενικοί
 
δείκτες
 
διακρίνονται
 
περαιτέρω
 
σε
 
βασικούς,
 
η
 
δημοσιοποίηση
 
των
 
οποίων
 
συνίσταται
 
σε
 
όλες
 
τις
εταιρείες και προηγμένους, οι οποίοι
 
εστιάζουν σε πιο
 
σύνθετα θέματα ESG.
 
Στο πλαίσιο
 
αυτό, η Attica
 
Bank από 17 Δεκεμβρίου
 
2021 εισήχθη στον
 
δείκτη ESG του
 
ATHEX
 
GROUP και
παρατίθεται κάτωθι ο πίνακας
 
που παρουσιάζει συνοπτικά
 
τους σχετικούς δείκτες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
27
 
από
290
ESG Classification
2019 ID
2022 ID
2022
 
Sub - ID
Metric
Type
2022
Unit
Reference
Environmental
C-E1
C-E1
C-E1-1
Scope 1 emissions - Total
 
amount of direct emissions
 
(Scope 1)
Quantitative
29,97
Tons CO2 equivalent
 
(tCO2e)
31/12/2022
 
Financial Report
Environmental
-
C-E1
C-E1-2
Scope 1 emissions - GHG intensity
 
of Scope 1 emissions
Quantitative
ND
Ratio
Environmental
C-E2
C-E2
C-E2-1
Scope 2 emissions - Total
 
amount of indirect emissions
 
(Scope 2)
Quantitative
-
Tons CO2 equivalent
 
(tCO2e)
Environmental
-
C-E2
C-E2-2
Scope 2 emissions - GHG intensity
 
of Scope 2 emissions
Quantitative
ND
Ratio
Environmental
C-E3
C-E3
C-E3-1
Energy consumption and production - Total
 
amount of energy consumed
within the
 
organisation
Quantitative
3645
Megawatt hour (MWh)
31/12/2022
 
Financial Report
Environmental
C-E3
C-E3
C-E3-2
Energy consumption and production - Percentage
 
of electricity
 
consumed
Quantitative
100%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Environmental
C-E3
C-E3
C-E3-3
Energy consumption and production - Percentage
 
of renewable
 
energy
consumed
Quantitative
0%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Environmental
-
C-E3
C-E3-4
Energy consumption and production - Total
 
amount of energy produced
Quantitative
ND
Megawatt hour (MWh)
Environmental
-
C-E3
C-E3-5
Energy consumption and production - Percentage
 
of renewable
 
energy
produced
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Environmental
A-E1
A-E1
A-E1-1
Scope 3 emissions - Total
 
amount of other indirect emissions
 
(Scope 3)
Quantitative
-
Tons CO2 equivalent
 
(tCO2e)
Environmental
-
A-E1
A-E1-2
Scope 3 emissions - GHG intensity
 
of Scope 3 emissions
Quantitative
ND
Ratio
Environmental
A-E2
A-E2
A-E2-1
Climate
 
change risks and opportunities
 
- Discussion of climate
 
change-
related
 
risks and opportunities
 
that can affect business
 
operations
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Environmental
SS-E5
A-E3
A-E3-1
Waste management
 
- Total amount of hazardous
 
waste
Quantitative
ND
Tons
Environmental
SS-E5
A-E3
A-E3-2
Waste management
 
- Total amount of non-hazardous
 
waste
Quantitative
ND
Tons
Environmental
SS-E5
A-E3
A-E3-3
Waste management
 
- Percentage
 
of waste by type
 
of treatment - Recycled
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Environmental
-
A-E3
A-E3-4
Waste management
 
- Percentage
 
of waste by type
 
of treatment -
Composted
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Environmental
-
A-E3
A-E3-5
Waste management
 
- Percentage
 
of waste by type
 
of treatment -
Incinerated
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Environmental
SS-E5
A-E3
A-E3-6
Waste management
 
- Percentage
 
of waste by type
 
of treatment -
Landfilled
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Environmental
-
A-E4
A-E4-1
Total amount of effluent
 
discharge containing
 
polluting
 
substances
Quantitative
ND
Cubic meters (m3)
Environmental
-
A-E5
A-E5-1
Biodiversity
 
sensitive
 
areas - Description of the impact of business
operations on biodiversity
 
sensitive
 
areas
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Social
A-S1
C-S1
C-S1-1
Stakeholder
 
engagement
 
- Discussion of organisation's
 
main stakeholders
and analysis of key
 
stakeholder
 
engagement
 
practices
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Social
C-S1
C-S2
C-S2-1
Percentage
 
of female
 
employees
Quantitative
52%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S2
C-S3
C-S3-1
Percentage
 
of women in managerial
 
positions
 
(i.e.
 
top 10%
 
of employees
by total compensation)
Quantitative
30%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S3
C-S4
C-S4-1
Employee
 
turnover - Percentage
 
of full-time
 
employee
 
voluntary turnover
Quantitative
19,65%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S3
C-S4
C-S4-2
Employee
 
turnover - Percentage
 
of full-time
 
employee
 
involuntary
turnover
Quantitative
0,16%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S4
C-S5
C-S5-1
Employee
 
training - Average
 
training hours of employees
 
in the top 10% of
employees
 
by total compensation
Quantitative
18,53
Number of hours
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S4
C-S5
C-S5-2
Employee
 
training -
 
Average
 
training hours of employees
 
in the bottom
90% of employees
 
by total compensation
Quantitative
18,08
Number of hours
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S5
C-S6
C-S6-1
Human rights policy - Description
 
of human rights policy and fundamental
principles
Qualitative
Yes - Relevant
 
clauses
disclosed
 
in other policy
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Social
C-S6
C-S7
C-S7-1
Percentage
 
of employees
 
covered by collective
 
bargaining agreements
Quantitative
100%
Percentage
 
(%)
Attica Bank Corporate Web Site
Social
C-S7
C-S8
C-S8-1
Supplier
 
assessment - Discussion
 
of supplier
 
screening using
 
ESG criteria
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Social
-
A-S1
A-S1-1
Sustainable
 
economic activity - Percentage
 
of sustainable
 
turnover
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Social
-
A-S1
A-S1-2
Sustainable
 
economic activity - Percentage
 
of sustainable
 
CapEx
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Social
-
A-S1
A-S1-3
Sustainable
 
economic activity - Percentage
 
of sustainable
 
OpEx
Quantitative
ND
Percentage
 
(%)
Social
A-S2
A-S2
A-S2-1
Total amount of monetary
 
expenditure
 
on employee
 
training
Quantitative
105.000
Euros (€)
31/12/2022
 
Financial Report
Social
A-S3
A-S3
A-S3-1
Percentage
 
of difference
 
between
 
male and female
 
earnings
Quantitative
14%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Social
-
A-S4
A-S4-1
CEO pay ratio - Total CEO pay
Quantitative
292.395
Euros (€)
Attica Bank Corporate Web Site
Social
A-S4
A-S4
A-S4-2
CEO pay ratio - Ratio of CEO to median employee
 
earnings
Quantitative
8,98%
Ratio
31/12/2022
 
Financial Report
Social
SS-S7
SS-S7
SS-S7-1
Marketing practices - Description
 
of approach in providing transparent
product and service information
 
including
 
marketing and labelling
practices
Qualitative
Yes - Disclosed
Qualitative
Attica Bank Corporate
Governance Code
Social
SS-S10
SS-S10
SS-S10-1
ESG integration in business
 
activity - Description
 
of approach to
incorporation of ESG factors in business
 
activity
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
28
 
από
290
Governance
-
C-G1
C-G1-1
Board composition - ESG related qualifications
 
of the board members
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Governance
-
C-G1
C-G1-2
Board composition - Classification
 
of the Chairman of the Board
Qualitative
Non-Executive
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
-
C-G1
C-G1-3
Board composition - Percentage
 
of female
 
board members
Quantitative
27%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
-
C-G1
C-G1-4
Board composition - Percentage
 
of non-executive
 
board members
Quantitative
82%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
-
C-G1
C-G1-5
Board composition - Percentage
 
of both non-executive
 
and independent
board members
Quantitative
36%
Percentage
 
(%)
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
C-G1
C-G2
C-G2-1
Sustainability
 
oversight
 
- Description of approach to sustainability
oversight
Qualitative
Yes - Disclosed
Qualitative
Attica Bank
 
Website
Governance
A-G2
C-G3
C-G3-1
Materiality - Description
 
of the materiality
 
assessment process
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Governance
-
C-G4
C-G4-1
Sustainability
 
policy - Description
 
of sustainability
 
policy and fundamental
principles
Qualitative
No - Policy or relevant
clauses not disclosed
Qualitative
Governance
C-G2
C-G5
C-G5-1
Business ethics
 
policy - Description
 
of business
 
ethics policy
 
and
fundamental
 
principles
Qualitative
Yes - Policy
 
in place
Qualitative
Attica Bank
 
Website
Governance
C-G3
C-G6
C-G6-1
Data security policy - Description
 
of data security policy and fundamental
principles
Qualitative
Yes - Policy
 
in place
Qualitative
Attica Bank
 
Website
Governance
A-G1
A-G1
A-G1-1
Business model
 
- Discussion of business
 
model and the creation of
 
value
Qualitative
Yes - Disclosed
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
SS-G1
A-G2
A-G2-1
Total amount of monetary
 
losses as a result of business
 
ethics violations
Quantitative
ND
Euros (€)
Governance
A-G3
A-G3
A-G3-1
ESG targets - Short-term targets associated
 
with strategic ESG objectives
Qualitative
Yes - Disclosed
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
A-G3
A-G3
A-G3-2
ESG targets - Medium-term targets associated
 
with strategic ESG objectives
Qualitative
Yes - Disclosed
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
A-G3
A-G3
A-G3-3
ESG targets - Long-term targets associated with
 
strategic ESG objectives
Qualitative
Yes - Disclosed
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Governance
A-G4
A-G4
A-G4-1
Percentage
 
of executive’s
 
variable pay
Quantitative
N/A
Percentage
 
(%)
Governance
A-G5
A-G5
A-G5-1
External assurance - Discussion
 
of external
 
assurance on reported ESG
information
Qualitative
No - No metrics have been
externally
 
assured
Qualitative
Governance
SS-G2
SS-G1
SS-G1-1
Whistleblower
 
policy - Description
 
of whistleblower
 
policies
 
and
procedures
Qualitative
Yes - Policy
 
in place
Qualitative
Code of Ethics and Conduct +
Code of Ethics and Conduct
Governance
-
SS-G3
SS-G3-1
Systematic
 
risk management - Description
 
of systems,
 
processes and
mechanisms to reduce contributions
 
to systematic risks
 
and improve
safeguards
Qualitative
 
Yes - Disclosed
Qualitative
31/12/2022
 
Financial Report
Suplementary
 
Data
-
G-SD1
G-SD1-1
Data
 
coverage
Companies are advised
 
to report on data covering the whole
 
spectrum of
their operations.
 
Where data is not available,
 
companies must clearly
 
state
which segments
 
(and percentage)
 
of their operations
 
are covered in their
disclosures.
Group companies are encouraged to provide
 
data covering the whole
organisation,
 
i.e. both the parent
 
company and its subsidiaries
 
that are
included
 
in the group’s
 
consolidated
 
financial statements
 
or equivalent
documents. The operations
 
(and percentage)
 
that are included in the
reporting scope should
 
be clearly stated.
Qualitative
No - Not Disclosed
Qualitative
Γνωστοποιήσεις
 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του
 
κανονισμού Ταξινομίας
 
(ΕΕ) 2020/852 σε συνδυασμό
με τον κατ΄ εξουσιοδότηση
 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/2178
Σύμφωνα με
 
τον κατ’
 
εξουσιοδότηση
 
κανονισμό (ΕΕ)
 
2021/2178 της
 
Επιτροπής, ο
 
οποίος συμπληρώνει
 
τον
κανονισμό (ΕΕ)
 
2020/852 του
 
Ευρωπαϊκού
 
Κοινοβουλίου και
 
του Συμβουλίου,
 
διευκρινίζεται το
 
περιεχόμενο
και η
 
παρουσίαση των
 
πληροφοριών που
 
πρέπει να
 
δημοσιοποιούνται
 
από τις
 
επιχειρήσεις που
 
εμπίπτουν
στο
 
άρθρο
 
19
Α
 
ή
 
στο
 
άρθρο
 
29
Α
 
της
 
οδηγίας
 
2013/34/ΕΕ
 
αναφορικά
 
με
 
τις
 
περιβαλλοντικά
 
βιώσιμες
οικονομικές
 
δραστηριότητες
 
και
 
καθορίζεται
 
η
 
μεθοδολογία
 
για
 
τη
 
συμμόρφωση
 
με
 
την
 
υποχρέωση
γνωστοποίησης.
 
Σύμφωνα
 
με
 
την
 
παράγραφο
 
3
 
του
 
άρθρου
 
10
 
του
 
κατ’
 
εξουσιοδότηση
 
κανονισμού
 
(ΕΕ)
 
2021/2178
 
οι
χρηματοπιστωτικές
 
επιχειρήσεις
 
από
 
την
 
1
η
 
Ιανουαρίου
 
2022
 
έως
 
τις
 
31
 
Δεκεμβρίου
 
2023
 
δημοσιοποιούν
μόνο:
 
Α) το
 
ποσοστό, επί
 
του συνόλου
 
των στοιχείων
 
του ενεργητικού
 
τους, των
 
ανοιγμάτων έναντι
 
μη επιλέξιμων
και επιλέξιμων για ταξινομία οικονομικών
 
δραστηριοτήτων
Β) το ποσοστό,
 
επί του συνόλου
 
των στοιχείων του
 
ενεργητικού τους, των
 
ανοιγμάτων που
 
αναφέρονται στο
άρθρο
 
7
 
παράγραφοι
 
1
 
και
 
2,
 
ήτοι
 
τα
 
ανοίγματα
 
έναντι
 
κεντρικών
 
κυβερνήσεων,
 
κεντρικών
 
τραπεζών,
υπερεθνικών οργανισμών και παραγώγων
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
29
 
από
290
Γ) το ποσοστό,
 
επί του συνόλου
 
των στοιχείων
 
του ενεργητικού
 
τους, των
 
ανοιγμάτων που
 
αναφέρονται στο
άρθρο 7
 
παράγραφος
 
3, ήτοι
 
τα
 
ανοίγματα
 
έναντι επιχειρήσεων
 
που δεν
 
υποχρεούνται
 
να δημοσιεύουν
 
μη
χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με
 
το άρθρο 19
Α
 
ή το άρθρο 29
Α
 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ και
Δ)
 
Τα
 
ποιοτικά
 
στοιχεία
 
που
 
αναφέρονται
 
στο
 
παράρτημα
 
ΧΙ
 
του
 
κατ΄
 
εξουσιοδότηση
 
κανονισμού
 
(ΕΕ)
2021/2178
Παράλληλα τα
 
πιστωτικά
 
ιδρύματα υποχρεούνται
 
να δημοσιοποιούν
 
επίσης το
 
ποσοστό του
 
χαρτοφυλακίου
συναλλαγών
 
τους
 
και
 
των
 
διατραπεζικών
 
δανείων
 
σε
 
πρώτη
 
ζήτηση
 
επί
 
του
 
συνόλου
 
των
 
στοιχείων
ενεργητικού τους.
Αναφορικά με την επιλεξιμότητα
 
για την ταξινομία αυτή έχει αξιολογηθε
 
ί
 
για τα εξής περιουσιακά στοιχεία:
 
 
Επενδυτικούς τίτλους αποτιμώμενους
 
στο αποσβέσιμο κόστος
 
Επενδυτικούς τίτλους αποτιμώμενους
 
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
 
συνολικών εσόδων
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
 
Εξασφαλίσεις
 
επί
 
ακινήτων
 
που
 
αποκτώνται
 
από
 
πιστωτικά
 
ιδρύματα
 
με
 
αντάλλαγμα
 
τη
 
διαγραφή
χρεών
Από την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας
 
για την ταξινομία εξαιρούνται:
 
 
Διατραπεζικά δάνεια σε πρώτη
 
ζήτηση
 
Ανοίγματα
 
έναντι
 
επιχειρήσεων
 
που
 
δεν
 
υποχρεούνται
 
να
 
δημοσιεύουν
 
έκθεση
 
μη
χρηματοοικονομικής
 
πληροφόρησης
 
σύμφωνα
 
με
 
το
 
άρθρο
 
19
Α
 
ή
 
το
 
άρθρο
 
29
Α
 
της
 
οδηγίας
2013/34/ΕΕ
 
Eπενδυτικοί τίτλοι διακρατούμενοι για
 
διαπραγμάτευση
Πιο συγκεκριμένα τα επιλέξιμα στοιχεία περιλαμβάνουν δάνεια ποσού 163 εκατ. ευρώ
 
σε εταιρείες στον κλάδο
των
 
ανανεώσιμων
 
πηγών
 
ενέργειας
 
και
 
στεγαστικά
 
δάνεια
 
ποσού
 
264
 
εκατ.
 
ευρώ.
 
Ο
 
Όμιλος
 
για
 
την
αξιολόγηση των ανοιγμάτων σχετικά με
 
την επιλεξιμότητα για την
 
ταξινομία χρησιμοποίησε τους κωδικούς που
ορίζονται
 
από τη
 
Στατιστική
 
Κατηγοριοποίηση
 
των Κλάδων
 
Δραστηριότητας
 
(ΣΤΑΚΟΔ)
 
των εταιρειών
 
όπως
αυτά
 
είναι
 
καταχωρημένα
 
στα
 
συστήματα
 
της
 
Τράπεζας.
 
Για
 
την
 
αξιολόγηση
 
των
 
εταιρειών
 
που
 
δεν
δημοσιεύουν έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης η
 
Τράπεζα εντάσσει στην κατηγορία αυτή δάνεια
σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και
 
δάνεια σε εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου
 
τομέα.
 
Αναφορικά
 
με
 
τη
 
χρήση
 
που
 
ολοκληρώθηκε
 
την
 
31
η
 
Δεκεμβρίου
 
2022
 
οι
 
βασικοί
 
δείκτες
 
επιδόσεων
 
(ΒΔΕ)
έχουν ως κάτωθι:
 
(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο
31/12/2022
ΒΔΕ της
Ταξινομίας
(% των
συνολικών
στοιχείων
ενεργητικού)
1. Επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με
την Ταξινομία
427.740
13,81%
2. Μη επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με
την Ταξινομία
2.280.185
73,60%
εκ των οποίων άνοιγμα έναντι παραγώγων
38
0,001%
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
30
 
από
290
εκ των οποίων άνοιγμα έναντι εταιρειών χωρίς
υποχρέωση δημοσίευσης έκθεσης ΜΧΠ
287.839
9,29%
εκ των οποίων άνοιγμα σε διατραπεζικά
δάνεια σε πρώτη ζήτηση
3.258
0,11%
3. Στοιχεία ενεργητικού σε κεντρικές κυβερνήσεις,
κεντρικές τράπεζες και υπερεθνικούς εκδότες
375.063
12,11%
4. Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
14.993
0,48%
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με
την Ενοποιημένη Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης την 31/12/2022
(1+2+3+4)
3.097.981
100%
Α. Έλεγχος και Συμμόρφωση
Εσωτερικός Έλεγχος
 
Η λειτουργία του
 
Εσωτερικού Ελέγχου ασκείται από
 
τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
 
(ΔΕΕ) Ομίλου, η
 
οποία
μέσω
 
των
 
ελέγχων
 
που
 
διενεργεί
 
αξιολογεί
 
τον
 
σχεδιασμό
 
(επάρκεια)
 
και
 
την
 
αποτελεσματικότητα
 
των
ελεγκτικών
 
μηχανισμών
 
που
 
συνθέτουν
 
το
 
Σύστημα
 
Εσωτερικού
 
Ελέγχου,
 
παρέχοντας
 
την
 
ανεξάρτητη
αξιολόγησή
 
της
 
στην
 
Επιτροπή
 
Ελέγχου,
 
και
 
μέσω
 
αυτής
 
στο
 
Διοικητικό
 
Συμβούλιο.
 
Επίσης,
 
λειτουργεί
συμβουλευτικά
 
στο σχεδιασμό
 
συστημάτων,
 
προϊόντων
 
και διαδικασιών,
 
προκειμένου να
 
ενσωματωθούν
 
οι
κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί
 
που θα ενδυναμώνουν το Σύστημα
 
Εσωτερικού Ελέγχου.
 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, σαν ανεξάρτητη Υπηρεσία από τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Attica
Bank,
 
υπάγεται
 
οργανικά
 
και
 
αναφέρεται,
 
όσον
 
αφορά
 
στα
 
θέματα
 
της
 
λειτουργίας
 
της,
 
απευθείας
 
στην
Επιτροπή Ελέγχου (Audit
 
Committee) και μέσω αυτής
 
στο Διοικητικό Συμβούλιο,
 
με σκοπό τη διαφύλαξη
 
της
ανεξαρτησίας
 
της.
 
Για
 
διοικητικά
 
θέματα
 
μόνον
 
η
 
Διεύθυνση
 
Εσωτερικού
 
Ελέγχου
 
αναφέρεται
 
στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική
 
Διακυβέρνηση
Αντικείμενο της
 
Διεύθυνσης Κανονιστικής
 
Συμμόρφωσης &
 
Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
είναι η
 
πρόληψη και
 
η
αποτελεσματική
 
διαχείριση
 
των
 
κινδύνων
 
μη
 
συμμόρφωσης
 
της
 
Attica
 
Bank
 
προς
 
το
 
εκάστοτε
 
ρυθμιστικό
πλαίσιο που
 
διέπει τη
 
λειτουργία
 
της, με
 
θέσπιση κατάλληλων
 
πολιτικών
 
και διαδικασιών
 
και την
 
υιοθέτηση
μηχανισμών
 
αναγνώρισης,
 
ελέγχου
 
και
 
παρακολούθησης
 
των
 
σχετικών
 
κινδύνων.
 
Ιδιαίτερη
 
έμφαση
 
δίνεται
στη
 
συμμόρφωση
 
με
 
το
 
νομοκανονιστικό
 
πλαίσιο
 
που
 
αφορά
 
στην
 
πρόληψη
 
και
 
καταστολή
 
της
Νομιμοποίησης
 
Εσόδων
 
από
 
Εγκληματικές
 
Δραστηριότητες
 
και
 
της
 
Χρηματοδότησης
 
της
 
Τρομοκρατίας.
Επιπλέον, στο αντικείμενό της εμπίπτει
 
η παρακολούθηση της τήρησης των αρχών και πρακτικών επί
 
τη βάση
των οποίων οργανώνεται,
 
λειτουργεί και διοικείται η
 
Attica Bank, ώστε να διαφυλάσσονται
 
και ικανοποιούνται
τα έννομα συμφέροντα όλων
 
όσων συνδέονται με αυτήν.
Κώδικες και πολιτικές
Στον
 
πίνακα
 
που ακολουθεί
 
παρουσιάζονται
 
οι θεµελιώδεις
 
πολιτικές
 
της Attica
 
Bank για
 
θέµατα
 
που
σχετίζονται
 
µε την
 
εταιρική
 
διακυβέρνηση.
 
Αξίζει
 
να σηµειωθεί
ότι όλες
 
οι πολιτικές
 
είναι διαθέσιµες
 
σε
ειδική
 
ενότητα
 
του
 
Intranet
 
της
 
Τράπεζας.
 
Μόλις
 
εκδίδεται
 
µια
 
νέα
 
πολιτική
 
ή
 
αναθεωρείται
 
κάποια
υπάρχουσα πολιτική, αναρτάται
 
αντίστοιχη εγκύκλιος στο Intranet της Τράπεζας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
31
 
από
290
Βασικοί
 
Κώδικες,
 
Πολιτικές
 
και
 
Κανονισμοί
 
Συμμόρφωσης
 
που
 
εφαρμόζονται
 
από
την Attica Bank
 
Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας
 
της Attica Bank και του Ομίλου
 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
Πολιτική Καταλληλότητας
 
και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών
 
Δ.Σ. και Αποδοχών
της Attica Bank
 
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 
του Ομίλου της Attica Bank
 
Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης
 
Συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. και
 
τα
Ανώτατα Στελέχη
 
της Τράπεζας
 
Attica Bank
 
Πολιτική και Διαδικασίες Αξιολόγησης
 
Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών
 
Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής για τα
 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
 
των
Ανώτατων Εκτελεστικών
 
Στελεχών
 
Πολιτική Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής
 
Ανάπτυξης των Μελών του
 
Διοικητικού
Συμβουλίου
 
Πολιτική για «Πρόσωπα με
 
ειδική σχέση με την Τράπεζα
 
-Συνδεδεμένα Μέρη»
 
Πολιτική Αποδοχών
 
Attica Bank
 
Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων
 
Πολιτική AML και Παροχής
 
Στοιχείων
 
Πολιτική Εξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού
 
Χαρακτήρα
 
Πολιτική Outsourcing Attica Bank
 
Πολιτική και Διαδικασία κατά
 
της βίας και της παρενόχλησης
 
Διαδικασία Whistleblowing
Β. Βιώσιμες Τραπεζικές Λειτουργίες
 
(Sustainable banking operations)
Η αξιολόγηση
 
των κινδύνων
 
της κλιματικής
 
αλλαγής
 
αποτελεί
 
βασική προτεραιότητα
 
για την
 
Attica Bank.
 
H
Τράπεζα
 
αξιολογεί
 
τις
 
επικείμενες
 
περιβαλλοντικές
 
πολιτικές,
 
τις
 
νομικές
 
απαιτήσεις
 
και
 
τις
 
κατευθυντήριες
οδηγίες
 
που
 
σχετίζονται
 
με
 
το
 
κλίμα,
 
με
 
στόχο
 
να
 
αποτυπώνει
 
και
 
να
 
διαχειρίζεται
 
αποτελεσματικά
 
τυχόν
μεταβατικούς κινδύνους.
 
Η Attica
 
Bank έχει
 
ως στόχο
 
να μειώσει
 
το περιβαλλοντικό
 
αποτύπωμα
 
των λειτουργιών
 
και των
 
υποδομών
της. Κατά το έτος 2022 η Τράπεζα
 
έχει ήδη προχωρήσει
 
στις παρακάτω ενέργειες:
 
στο πλαίσιο εκκαθάρισης μη αξιοποιήσιμου / μη λειτουργικού εξοπλισμού
 
της Τράπεζας, οδηγήθηκαν
προς
 
ανακύκλωση
 
υλικά
 
/
 
αντικείμενα
 
/
 
εξοπλισμός
 
συνολικού
 
βάρους
 
4.400kg.
 
Ενδεικτικά
αναφέρονται: γραφειακός εξοπλισμός,
 
Rack, πυρασφαλείς φοριαμοί κ.λπ.
 
ανακύκλωση
 
χαρτιών,
 
πλαστικών
 
καρτών,
 
toner
 
φωτοτυπικών
 
και
 
εκτυπωτικών
 
μηχανημάτων,
λαμπτήρων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών
 
συσκευών και υλικών συστημάτων
 
ασφαλείας.
 
χρήση βιολογικών απορρυπαντικών
 
στα κτίρια της Τράπεζας.
 
 
αντικατάσταση απλών λαμπτήρων
 
με λαμπτήρες εξοικονόμησης
 
ενέργειας.
 
Ειδικότερα,
 
εντός
 
του
 
έτους
 
2022
 
και
 
όσον
 
αφορά
 
περαιτέρω
 
εξοικονόμηση
 
ενέργειας
 
και
 
μείωση
 
των
ενεργειακών απαιτήσεων, έλαβαν χώρα
 
οι κάτωθι ενέργειες:
 
 
Αποστολή για ασφαλή καταστροφή και
 
ανακύκλωση 818 χαρτοκιβωτίων και 22 μεταλλικών κάδων
αρχείου και εγγράφων.
 
 
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με
 
λαμπτήρες και φωτιστικά
 
εξοικονόμησης ενέργειας τύπου
LED σε 2 καταστήματα και
 
1 κτίριo
 
διοίκησης.
 
Αντικατάσταση λαμπτήρων
 
φωτεινών επιγραφών με αντίστοιχους
 
LED σε 1 κατάστημα.
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
32
 
από
290
 
Αντικατάσταση
 
ή
 
μετασκευή,
 
όπου
 
κατέστη
 
δυνατό
 
παλαιών
 
κλιματιστικών
 
μονάδων
 
με
αντίστοιχες που χρησιμοποιούν
 
Freon R410a και όχι R22.
 
Δεν
 
έγινε
 
κάποια
 
επιπλέον
 
των
 
ανωτέρω
 
ενέργεια
 
για
 
την
 
ενεργειακή
 
αναβάθμιση
 
των
υφιστάμενων κτιρίων και καταστημάτων
 
της Τράπεζας
Σύμφωνα με τα
 
συγκεντρωτικά
 
στοιχεία ετήσιας
 
κατανάλωσης ηλεκτρικής
 
ενέργειας και νερού
 
για το 2022
 
οι
δείκτες επίδοσης διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 3.460
 
MWH ~ 3,5 GWH
 
Κατανάλωση φυσικού αερίου ΤΜΕΔΕ:
 
185 MWH
 
Κατανάλωση νερού:
 
5.002 Μ3 ~ 5,0 ML
Αναφορικά με τις δαπάνες για κατανάλωση
 
ενέργειας, σύμφωνα με
 
τα στοιχεία για το έτος 2022
 
σε σύγκριση
με το έτος 2021, τα ποσά
 
που δαπανήθηκαν ανά κατηγορία,
 
διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
 
Δαπάνες για μεταφορές: 105.196,72 ευρώ
 
έναντι 70.382,71 ευρώ για το 2021.
 
Δαπάνες για κατανάλωση ηλεκτρικής
 
ενέργειας:1.388.825 ευρώ έναντι 954.000 ευρώ για το
 
2021.
 
Δαπάνες για ύδρευση:16.081 ευρώ, έναντι 21.000 ευρώ
 
για το 2021.
 
Δαπάνες για φυσικό αέριο :22.117
 
ευρώ, έναντι 16.800 ευρώ για το 2021.
Δεδομένου ότι η Τράπεζα
 
δεν έχει στη διάθεσή της στοιχεία αναφορικά
 
σχετικά με:
1)
 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα,
 
2)
 
τα καύσιμα που έχουν καταναλωθεί
 
από τον στόλο οχημάτων
 
της,
για τον υπολογισμό της ποσότητας
 
εκπεμπόμενων ρύπων CO2 έγιναν οι εξής
 
παραδοχές:
 
Κάθε όχημα διανύει περί τα
 
15.000km ανά ημερολογιακό
 
έτος.
 
Οι εκπομπές ρύπων CO2 gr/km είναι οι αναγραφόμενες
 
του μεικτού κύκλου, σύμφωνα
 
με την άδεια
κυκλοφορίας κάθε οχήματος.
 
Οι ρύποι των οχημάτων
 
αντικατάστασης λόγω έκτακτων
 
αναγκών, είναι ίδιοι με τους ρύπους
 
των
οχημάτων που αντικαθιστούν.
Οι συνολικοί
 
ρύποι των
 
οχημάτων
 
της Τράπεζας
 
για το
 
έτος 2022,
 
υπολογίσθηκαν
 
ότι ανήλθαν
 
29,97 τόνοι
CO2.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της
 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης,
 
η Τράπεζα έχει αναπτύξει
 
δράσεις
και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες αναφορικά
 
με την:
 
Επέκταση του no paper policy σε όλη την παραγωγική
 
διαδικασία της τράπεζας
 
και με ειδικά κίνητρα,
για
 
τους
 
πελάτες,
 
και
 
με
 
επιτάχυνση
 
της
 
υλοποίησης
 
ηλεκτρονικών
 
αντιγράφων
 
λογαριασμών
 
(Ε-
Statement).
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
33
 
από
290
 
Χρήση βιοδιασπώμενων υλικών σε
 
όλη την προϊοντική
 
αλυσίδα της τράπεζας, όπως πλαστικά καρτών
(από καλαμπόκι), έντυπα, διαφημιστικά
 
κλπ.
 
 
Συστηματική
 
διαχείριση
 
απορριμμάτων
 
ΑΦΗΣ/ανακύκλωση
 
ηλεκτρικών
 
στηλών
 
(μπαταρίες)
 
και
επίσης, ξεχωριστή συλλογή
 
από πλαστικά καπάκια,
 
τα οποία το
 
2022 διατέθηκαν για τις ανάγκες
 
του
έργου του
 
Πανελλήνιου Συλλόγου
 
Πρόληψης Τροχαίων
 
Ατυχημάτων
 
& Στήριξης
 
ΑΜΕΑ «Αγάπη
 
για
Ζωή».
 
Αξιολόγηση
 
μηχανολογικών
 
εξοπλισμών
 
για
 
μείωση
 
της
 
ενεργειακής
 
κατανάλωσης
 
με
 
στοχευμένες
συντηρήσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις.
 
 
Μείωση
 
κατανάλωσης
 
ενέργειας
 
(χρόνο
 
λειτουργίας
 
κλιματιστικών
 
και
 
λοιπών
 
μηχανημάτων,
φωτισμός με λαμπτήρες led).
 
Τοποθέτηση
 
φωτοκύτταρων για τον φωτισμό σε όλους του κοινόχρηστους χώρους και στις αποθήκες.
 
Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
 
 
Χρήση ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων.
 
Εκπαίδευση
 
αναφορικά
 
με
 
τη
 
σχέση/ρόλο
 
των
 
χρηματοπιστωτικών
 
ιδρυμάτων
 
και
 
την
 
κλιματική
αλλαγή.
 
 
Υιοθέτηση
 
Διεθνών
 
Προτύπων
 
(Corporate
 
Social
 
Responsibility
 
ISO
 
26000,
 
Environmental
Management System ISO 14001, Business Continuity ISO 22301).
 
 
Η Attica Bank
 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα
 
του Υπουργείου
 
Περιβάλλοντος
 
& Ενέργειας «Εξοικονόμηση
 
κατ’
Οίκον
 
ΙΙ»
 
(Α΄,
 
Β΄
 
&
 
Γ΄
 
Κύκλος
 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»)
 
και
 
πρόκειται
 
να
 
συμμετάσχει
 
στο
 
νέο
πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
 
2021» που
 
προκηρύχθηκε εντός
 
του Δεκεμβρίου
 
2021, με
 
Φορέα Υλοποίησης
το
 
Τεχνικό
 
Επιμελητήριο
 
Ελλάδος
 
(ΤΕΕ)
 
και
 
Φορέα
 
Οικονομικής
 
Διαχείρισης
 
την
 
Ελληνική
 
Αναπτυξιακή
Τράπεζα Α.Ε. (Hellenic Development
 
Bank).
Το
 
Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους
 
του Ταμείου
 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
Ο σχεδιασμός του
 
Προγράμματος λαμβάνει
 
υπόψη την ολοκληρωμένη
 
παρέμβαση εξοικονόμησης
 
ενέργειας
στον οικιακό κτιριακό τομέα (ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών φυσικών προσώπων) και έχει ως κύριο στόχο:
 
 
τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των
 
κτιρίων,
 
των εκπομπών ρύπων που
 
συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου
 
του θερμοκηπίου,
 
την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
 
Xoρηγεί δε κίνητρα :
 
με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση),
 
με τη μορφή δανείου (Ταμείο
 
«Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση
 
επιτοκίου.
Στο πλαίσιο συμμετοχής της Τράπεζας στον Α΄
 
Κύκλο του Προγράμματος η
 
Τράπεζα υποδέχθηκε 418 αιτήσεις
δανειοδότησης συνολικού
 
ύψους €2,8 εκατ.
 
εκ των
 
οποίων έχουν
 
εγκριθεί 220
 
αιτήσεις που αντιστοιχούν
 
σε
ποσό €1,47
 
εκατ. Εκ
 
των 217
 
υπογεγραμμένων δανειακών
 
συμβάσεων ύψους
 
€1,44 εκ.
 
εκταμιεύθηκε μέχρι
σήμερα ποσό €1,36 εκατ.
Στο
 
πλαίσιο
 
συμμετοχής
 
της
 
Τράπεζας
 
στον
 
Β΄
 
Κύκλο
 
του
 
Προγράμματος
 
(έναρξη
 
υποβολής
 
αιτήσεων
 
η
22.10.2019)
 
η Τράπεζα υποδέχθηκε 220 αιτήσεις δανειοδότησης
 
συνολικού ύψους €1,8 εκατ. εκ των οποίων
έχουν
 
εγκριθεί
 
79
 
αιτήσεις
 
που
 
αντιστοιχούν
 
σε
 
ποσό
 
€643
 
χιλ.
 
των
 
73
 
υπογεγραμμένων
 
δανειακών
συμβάσεων ύψους €569 χιλ. εκταμιεύθηκε μέχρι
 
σήμερα ποσό €498 χιλ.
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
34
 
από
290
Στο πλαίσιο συμμετοχής της Τράπεζας
 
στον Γ΄ Κύκλο του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
 
(έναρξη υποβολής
αιτήσεων η
 
11.12.2020)
 
η Τράπεζα
 
υποδέχθηκε 1068
 
αιτήσεις δανειοδότησης
 
συνολικού ύψους
 
€6,58 εκατ.
εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 534
 
αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσό
 
€3,24 εκατ. Των 519 υπογεγραμμένων
δανειακών συμβάσεων ύψους €3,138 εκατ. εκταμιεύθηκε
 
μέχρι σήμερα ποσό €2,66 εκατ.
 
Η υποβολή
 
αιτήσεων δανειοδότησης
 
για το
 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
 
2021» αναμένεται
 
να ξεκινήσει
 
τον Μάρτιο
 
του
2023.
Γ.
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Δωρεές – Χορηγίες -
 
Εθελοντισμός
Η Attica Bank
 
επιδεικνύει σταθερά ιδιαίτερη ευαισθησία
 
και ενεργό συμμετοχή σε
 
θέματα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και στοχεύει στον
 
εμπλουτισμό των δράσεων της,
 
ώστε οι
 
ωφελούμενοι να αυξάνονται με
 
την πάροδο
του χρόνου.
Το
 
2022 ήταν μια χρονιά
 
που ενισχύθηκαν
 
ιδιαίτερα ο αθλητισμός
 
και ο πολιτισμός,
 
ενώ μέσω δωρεών αλλά
και εθελοντικών ενεργειών στηρίχθηκαν
 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα,
 
προωθήθηκαν δράσεις για
την εκπαίδευση, την καινοτομία
 
και την έρευνα.
Στο
 
πλαίσιο
 
αυτό,
 
η
 
Attica
 
Bank
 
ήταν
 
χορηγός
 
στον
 
Διεθνή
 
Ποδηλατικό
 
Γύρο
 
Ελλάδος,
 
που
πραγματοποιήθηκε
 
από τις
 
27 Απριλίου
 
έως την
 
1
η
 
Μαΐου 2022.
 
Ο αγώνας,
 
που επέστρεψε
 
έπειτα
 
από 10
χρόνια
 
απουσίας,
 
έβαλε
 
την
 
Ελλάδα
 
στο
 
επίκεντρο
 
της
 
διεθνούς
 
αγωνιστικής
 
ποδηλασίας
 
και
 
αποτέλεσε
μεγάλη ευκαιρία
 
προβολής για
 
τη χώρα
 
μας. Η Attica
 
Bank ανταποκρίθηκε
 
θετικά στο
 
κάλεσμα και
 
ενίσχυσε
την προσπάθεια επανεκκίνησης του
 
ιστορικού αυτού αγώνα.
 
Συνεχίζοντας
 
στον τομέα του
 
αθλητισμού, η Attica
 
Bank υπήρξε χορηγός
 
του αθλητικού
 
Συλλόγου «Ηρακλής
Κηφισιάς». Πρόκειται για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
 
της περιοχής που αγωνίζεται
 
στην Α2 Κατηγορία.
Αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά της Attica Bank
 
μέσα στο 2022 και στο κομμάτι
 
του Πολιτισμού. Με στόχο την
ανάδειξη της εθνικής
 
μας κληρονομιάς,
 
η Attica Bank,
 
επί σειρά ετών,
 
είναι εταιρικό
 
μέλος αλλά
 
και χορηγός
των
 
δράσεων
 
του
 
πολιτιστικού
 
σωματείου
 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»,
 
το
 
οποίο
 
ήδη
 
μετρά
 
10
 
χρόνια
 
λειτουργίας.
 
Το
«ΔΙΑΖΩΜΑ»
 
προστατεύει
 
και
 
αναδεικνύει
 
μια ξεχωριστή
 
κατηγορία
 
μνημείων,
 
των
 
αρχαίων
 
χώρων
 
θέασης
και ακρόασης και η Attica Bank στέκεται
 
αρωγός στην προσπάθεια αυτήν.
Επιπλέον,
 
καθ’
 
όλη
 
τη
 
διάρκεια
 
του
 
προηγούμενου
 
έτους,
 
η
 
Attica
 
Bank
 
ήταν
 
χορηγός
 
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
 
σε διάφορες
 
περιοχές της
 
Ελλάδος (ενδεικτικά
 
αναφέρουμε τη
 
χορηγία
 
στο Λαογραφικό
 
Όμιλο
της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
 
του Δήμου Λεβαδέων με τίτλο «Τροφώνια
2022»).
Εκπαίδευση
 
 
 
ATTICA BANK
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Σελίδα
35
 
από
290
Στον
 
τομέα
 
της
 
εκπαίδευσης,
 
η
 
Attica
 
Bank,
 
για
 
8
η
 
συνεχόμενη
 
χρονιά,
 
ήταν
 
χορηγός
 
της
 
εκδήλωσης
 
«Η
βραδιά
 
του
 
Ερευνητή»,
 
που
 
πραγματοποιήθηκε
 
στις
 
30
 
Σεπτεμβρίου
 
2022
 
στους
 
χώρους
 
του
 
Εθνικού
Μετσόβιου
 
Πολυτεχνείου
 
(ΕΜΠ).
 
Αντικείμενο
 
της
 
εκδήλωσης
 
ήταν
 
δράσεις
 
γύρω
 
από
 
την
 
έρευνα,
 
την
καινοτομία
 
και
 
την τεχνολογία,
 
τομείς
 
στους
 
οποίους
 
η Attica
 
Bank
 
έχει ενεργό
 
συμμετοχή
 
με έμφαση
 
στην
τεχνογνωσία
 
των
 
μηχανικών.
 
Επίσης,
 
η
 
Attica
 
Bank
 
ήταν
 
χορηγός
 
του
 
Ελληνικού
 
Ανοιχτού
 
Πανεπιστημίου
(ΕΑΠ) κατά τη διάρκεια της παρουσίας του
 
στην 86
η
 
ΔΕΘ.
Συνεχίζοντας
 
στον τομέα της
 
εκπαίδευσης, η Τράπεζα
 
και μέσα στο 2022
 
προσέφερε δωρεάν ηλεκτρονικούς
υπολογιστές σε σχολεία ανά την Ελλάδα, συνεισφέροντας έτσι στον εκσυγχρονισμό τους και στη βελτίωση και
αναβάθμιση
 
της
 
εκπαίδευσης
 
των
 
μαθητών.
 
Ενδεικτικά,
 
δόθηκαν
 
ηλεκτρονικοί
 
υπολογιστές
 
σε
 
σχολικές
μονάδες
 
των
 
Δήμων
 
Αθηναίων,
 
Περιστερίου,
 
Νίκαιας
 
 
Αγ.
 
Ιωάννη
 
Ρέντη,
 
καθώς
 
και
 
σε
 
σχολεία
 
της
περιφέρειας
 
(π.χ.
 
ΓΕΛ
 
Θέρμου
 
Αιτωλοακαρνανίας).
 
Επίσης,
 
για
 
2
η
 
συνεχόμενη
 
χρονιά
 
η
 
Attica
 
Bank
φιλοξένησε
 
μαθητές
 
Λυκείου
 
της
 
Αθήνας
 
στους
 
χώρους
 
της
 
στο
 
πλαίσιο
 
του
 
επαγγελματικού
προσανατολισμού
 
τους.
 
Οι
 
μαθητές
 
της
 
Οικονομικής
 
Κατεύθυνσης
 
ενημερώθηκαν
 
για
 
τα
 
δεδομένα
 
και
 
τις
εξελίξεις
 
του
 
τραπεζικού
 
κλάδου
 
ευρύτερα,
 
ενώ
 
είχαν
 
και
 
την
 
ευκαιρία
 
να
 
επισκεφθούν
 
ένα
 
Κατάστημα
 
της
Τράπεζας εν ώρα λειτουργίας.
Η Attica Bank τη χρονιά που
 
πέρασε ήταν χορηγός
 
συνεδρίων που αφορούσαν σε
 
θέματα που άπτονται
 
των
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων της και συνδέονται άμεσα με τους στρατηγικούς
 
της στόχους. Ειδικότερα,
υπήρξε και φέτος
 
χορηγός του
 
Συνεδρίου «Green Deal
 
Greece 2022» που
 
διοργανώθηκε για 2
η
 
συνεχόμενη
χρονιά από
 
το Τεχνικό
 
Επιμελητήριο Ελλάδος
 
και είχε
 
τίτλο: «Προκλήσεις,
 
απειλές και
 
ευκαιρίες σήμερα
 
για
τον
 
πράσινο
 
μετασχηματισμό».
 
Η
 
Attica
 
Bank
 
έχει
 
δεσμευτεί
 
να
 
ενσωματώσει
 
τις
 
αρχές
 
της
 
Υπεύθυνης
Τραπεζικής σε όλους τους πυλώνες της στο πλαίσιο
 
του νέου επιχειρησιακού πλάνου της και ως εκ τούτου το
Συνέδριο Green Deal συνδεόταν άμεσα με τους
 
στρατηγικούς της στόχους.
Εθελοντισμός
Σημαντικό
 
κομμάτι
 
των
 
δράσεων
 
της
 
Εταιρικής
 
Κοινωνικής
 
Ευθύνης
 
της
 
Attica
 
Bank
 
στηρίζεται
 
στον
εθελοντισμό
 
των
 
εργαζομένων
 
της
 
με
 
στόχο
 
την
 
ενίσχυση
 
κοινωνικά
 
ευπαθών
 
ομάδων,
 
ενώ
 
η
 
Τράπεζα
επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά
 
και στις ανάγκες τους.
 
Εντός
 
του
 
2022,
 
το
 
προσωπικό
 
της
 
Τράπεζας
 
συμμετείχε
 
με
 
μεγάλη
 
θέρμη
 
στην
 
προσπάθεια
 
για
 
τη
συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά ευάλωτων οικογενειών. Η
 
δράση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2022
 
σε συνεργασία
 
με την
 
οργάνωση «Το
 
Χαμόγελο του
 
Παιδιού», η
 
οποία ανέλαβε
 
να διαμοιράσει
 
τα
είδη που συγκεντρώθηκαν.
Κατά το διάστημα των εορτών του Πάσχα και των
 
Χριστουγέννων 2022 η Attica Bank ενίσχυσε
 
τις οργανώσεις
«Emfasis Foundation», προσφέροντας καλάθια με είδη πρώτης ανάγκης σε ευάλωτους συμπολίτες μας και το
«Make-A-Wish
 
Greece»
 
(Κάνε
 
Μια
 
Ευχή
 
Ελλάδος)
 
που
 
πραγματοποιεί
 
ευχές
 
παιδιών
 
που
 
αντιμετωπίζουν
σοβαρές ή και ανίατες ασθένειες.
 
Τέλος,
 
η Attica Bank ήταν χορηγός
 
του Μορφωτικού Ιδρύματος
 
της ΕΣΗΕΑ
ενισχύοντας την υλοποίηση
 
χριστουγεννιάτικων δράσεων που
 
απευθύνονταν σε παιδιά.