Αθήνα, 1 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με την ενεργό συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΟΣΑ, του IFC, της BUSINESSEUROPE, των θεσμικών φορέων εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτικών αρχών και υπουργείων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς επενδυτικής, χρηματιστηριακής, επιχειρηματικής κοινότητας, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, οι εργασίες του διήμερου 14ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το συνέδριο με τίτλο «Πώς αλληλοεπιδρούν η Εταιρική Διακυβέρνηση και οι Επενδύσεις;» διοργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την υποστήριξη του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, στην κλειστή σύσκεψη (roundtable meeting) πραγματοποιήθηκε διαβούλευση, μεταξύ των εμπλεκομένων, επί των  μέτρων  και των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά δύο ζητήματα που αφορούν κυρίως στις επιχειρήσεις του Νότου: η ΕΔ των επιχειρήσεων με οικογενειακή δομή και η εφαρμογή της ουσίας των εθνικών Κωδίκων ΕΔ, έναντι της τυπικής συμμόρφωσης. Επισημάνθηκαν τα θετικά βήματα της Ελλάδας στο πεδίο αυτό, τόσο με την έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όσο και με την  αναβάθμισή της στον δείκτη που μετρά και βαθμολογεί την «Προστασία των Επενδυτών» ανά χώρα παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατά τη δεύτερη ημέρα, 28 Μαρτίου 2014, το ανοικτό συνέδριο παρακολούθησαν, ανάμεσα σε άλλους, ανώτατα και ανώτερα στελέχη, μέλη ΔΣ εισηγμένων και μη επιχειρήσεων, νομικοί, τραπεζικοί, εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές. Η αρχή έγινε με την καθιερωμένη ενημέρωση από τον  εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συμπερασμάτων της κλειστής σύσκεψης της προηγούμενης ημέρας. Στην κεντρική του ομιλία ο Peter Montagnon ειδικός σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης ανέπτυξε το ρόλο που παίζουν οι αρχές της  ΕΔ, η διαχείριση των κινδύνων και η επιχειρηματική ηθική στην εφαρμογή  βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι μεθοδολογίες παρακολούθησης της εφαρμογής Κωδίκων ΕΔ της Ιταλίας και Γαλλίας, από τους ομόλογους του ΕΣΕΔ φορείς, καθώς και αυτής που χρησιμοποιεί ο Βρετανικός proxy advisor Manifest. Επίσης στη μεθοδολογία της δικής τους αξιολόγησης της ΕΔ των επιχειρήσεων αναφέρθηκαν με ομιλίες τους ο ΟΟΣΑ, το IFC και η World Bank. Την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η ΕΔ στην αξία των επιχειρήσεων και το ειδικό βάρος που έχει στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων, ανέλυσαν διεξοδικά η SODALI και οι αρμόδιοι για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, της Blackrock, της AVIVA και της Hermes, τα τρία διεθνή  μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που συμμετείχαν στο συνέδριο. Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η αξία της ΕΔ τονίσθηκε από το Baltic Exchange.

Μετά το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα workshops με αντικείμενο τη λειτουργία των ΔΣ και την κανονιστική συμμόρφωση,  τη σύνταξη των δηλώσεων ΕΔ και τη δημοσιοποίηση των σχετικών με αυτή πληροφοριών και στοιχείων.

Το συνέδριο χαιρέτησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ. Η κα Σοφία Κουνενάκη- Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ταμίας του ΣΕΒ πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος επεσήμανε κατά το χαιρετισμό του: «Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα πιο ισχυρές και διαφανείς επιχειρήσεις  καθώς η Εταιρική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί πια πολυτέλεια αλλά όφελος για τις εταιρίες. Υπάρχουν 3 βασικές προκλήσεις αυτήν την περίοδο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε: Η αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς εισηγμένων σε ό,τι αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση, το να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ρύθμισης και αυτορρύθμισης και τέλος όλες οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο με την οδηγία περί δικαιωμάτων των μετόχων».

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης σημείωσε: «Η προσοχή των επενδυτών έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο έντονα στην Εταιρική Διακυβέρνηση που εφαρμόζουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις σε μια οργανωμένη αγορά. Ειδικά αυτήν την περίοδο που λόγω των πιέσεων που δέχεται το τραπεζικό σύστημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για απομόχλευση, οι κεφαλαιαγορές οδηγούνται και πάλι στον πρωταρχικό τους ρόλο που είναι η άντληση κεφαλαίων, κάθε ποιοτικό κριτήριο που προσφέρει εμπιστοσύνη σε μια αγορά και στις εταιρίες θα είναι καθοριστικό. Άρα η Εταιρική Διακυβέρνηση πράγματι συμβάλει στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις».

Ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υπογράμμισε: «Τα νέα οικονομικά δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και του καπιταλισμού-καζίνο δημιουργούν μία σειρά από νέες προκλήσεις και μία δυσκολία προσαρμογής σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.   Η σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να αναγνωρίσει ότι σε μία εποχή οικονομικής ελευθερίας που επιτρέπει και την πραγματοποίηση υψηλών κερδών, η αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα αυτά θα δοκιμάσει την κοινωνική συνοχή ?οπότε  την ίδια την ανάπτυξη και, στο τέλος, τη δική της χρησιμότητα και βιωσιμότητα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αντισταθμίσει τη νοοτροπία του άκρατου καταναλωτικού προτύπου και της έμφασης στα άμεσα κέρδη, με ένα σύνολο αξιών που να βασίζεται σε παράγοντες επιχειρηματικής ηθικής, όπως τα μακρόχρονα κέρδη, την υιοθέτηση μιας ευρύτερης και απτής συμμετοχή στα κοινά και τη φροντίδα του κάθε οργανισμού ώστε όλα τα μέλη του να διακατέχονται από το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης.  Ο πιο πρόσφορος δρόμος για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η υιοθέτηση των κανόνων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως κυρίων αξόνων της σύγχρονης επιχειρηματικής ηθικής.  Ο ΣΕΒ στηρίζει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει όλα τα μέλη του να συμπεριλάβουν την κοινωνική υπευθυνότητα στην εταιρική τους στρατηγική».

Η κυρία Σοφία Κουνενάκη- Εφραίμογλου, τόνισε: «Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο εργαλείο γιατί η αποτελεσματικότητά του έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά. Χρειάζεται να το δούμε με σοβαρότητα, να το εμπιστευτούμε και να το αφήσουμε να μας αλλάξει. Θα είναι προς το καλύτερο. Κερδισμένη θα είναι η επιχείρηση και η κοινωνία, ο εργαζόμενος και το κράτος, η χώρα και οι πολίτες της».

Χορηγοί και υποστηρικτές του Συνεδρίου ήταν οι εταιρείες ΔΕΗ, καθώς και οι Attica Bank, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, TEMES, SODALI, Nestor Advisors, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ελληνικά Πετρέλαια, Siemens, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και  ORAMA Events. 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων