Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης 1925
Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 23
Ταχ Κωδ:106 72
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3669000
Telefax (210)-3669410
Ιστοσελίδα www.atticabank.gr
Email InvestorRelations@atticabank.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΣΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΩΥΣΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (68,2%)
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (14,7%)
Ε.Φ.Κ.Α. (10,3%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 746
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Απανωμεριτάκη Μαρίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Κουτσογιάννης Νικόλαος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Ιουν 1964
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ   FTSEB  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΤΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 8.843.747,43

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων