Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

Δραστηριότητα Εταιρεία χρηματοδοτικών συμμετοχών
Έτος Ίδρυσης 1916
Διεύθυνση ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4
Ταχ Κωδ:105 64
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3288100
Telefax (210)-3335009
Ιστοσελίδα www.piraeusholdings.gr
Email investor_relations@piraeusholdings.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
DE BOECK G KAREL (Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)
ΜΕΓΑΛΟΥ Ι ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ Γ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BERGGREN S ARNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CUCCHIANI C ENRICO TOMMASO (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
HEXTER R DAVID (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΡΑΧΑΣ Α ΣΟΛΟΜΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
PANZURES D ANDREW (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
WEATHERSTON J ANNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΑΔΕΣ Ζ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ Ν ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (27,0%)
PAULSON JOHN (18,62%)
HELIKON INVESTMENTS LTD (5,216%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 11116
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννης Σγάγιας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων)
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ξενοφών Δαμαλάς
Εισαγωγή στο Χ.Α. 17 Ιαν 1918
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEB   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΕΙΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.750.514.112,2

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων