Πιστοποιήσεις

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το Χρηματιστήριο Αθηνών χορηγεί: Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ) &  Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ).

Επίσης, για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Εκκαθαριστικών Μελών, η ΕΤ.ΕΚ. χορηγεί: Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΕΑ) & Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΕΠ).

Εκπαιδευτικά σεμινάρια


 


Πληροφορίες

Τρόπος Διεξαγωγής

Λόγω των προληπτικών μέτρων έναντι του COVID-19, τα σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα εξ αποστάσεως

Τρόπος Πληρωμής

Τα δίδακτρα κατατείθενται στην Alpha Bank.
Αριθμός λογαριασμού: 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556

Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ATHEXacademy μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: ATHEXacademy@athexgroup.gr

Παρεχόμενα σεμιναρίου

Με την διεξαγωγή του κάθε σεμιναρίου παρέχεται η ύλη του σε ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

 


Πιστοποιήσεις ATHEXGroup

Πιστοποιήσεις ATHEXClear

Πιστοποιήσεις Ε.Κ.

 

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων