Σας προσκαλούμε σε εκδήλωση με θέμα

" Stochastic Portfolio Theory: A Brief Survey "

και ομιλητή τον κ. Ιωάννη Καρατζά, καθηγητή στο Columbia University
την Τρίτη 27 Αυγούστου  και ώρα 17:30
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Λ. Αθηνών 110).

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η σύνδεση του οικοσυστήματος
της Ελληνικής Kεφαλαιαγοράς με την ακαδημαϊκή έρευνα

και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνονται διεθνώς.

Η παρουσίαση αποτελεί μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να επεκτείνουν την
κατανόηση πρακτικών εφαρμογών της στοχαστικής θεωρίας χαρτοφυλακίου
στο σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών.

Θα ακολουθήσει networking.


Agenda

17:20 Προσέλευση
17:30 - 17:35 Σύντομος Χαιρετισμός
17:35 - 18:20 Παρουσίαση - Stochastic Portfolio Theory: A Brief Survey
18:20 - 18:30 Q&A
18:30 Networking cocktail

 

 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ