ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της ΝΤΟΠΛΕΡ Α.B.E.E.


H «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, πως τα καθήκοντα του νέου οικονομικού διευθυντή της εταιρείας αναλαμβάνει o κος Βασίλειος Μπακάλης, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Οικονομικού Διευθυντή κου Κωνσταντίνου Καραθόδωρου.                                                                               


Πολύκαστρο, 07/08/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων