ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία" ανακοινώνει ότι εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 344/ΑΦ/2022  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, δυνάμει της οποίας παρατείνεται η προστασία της εταιρείας στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι 16 Ιανουαρίου 2023.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων