Στον πίνακα που ακολουθεί βρείτε όλα τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν σε προϊόντα της Εναλλακτικής Αγοράς.

Τα προϊόντα είναι κατανεμημένα σύμφωνα με τον τύπο της κινητής αξίας και περιλαμβάνουν: Το σύμβολο, το ISIN, το όνομα, την τελευταία τιμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επιλέξετε το στιγμιότυπο. Αν θέλετε τη σχετική ιστορικότητα επιλέξτε την τελευταία στήλη.

Λίστα διαπραγματεύσιμων αξιών
Μετοχές (9)
Σύμβολο ISIN Όνομα Τιμή 28/09/2020 Στιγμιότυπο Ιστορικά
ΑΤΡΑΣΤ GRS504003021 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ) 4,7    
ΒΙΝΤΑ GRS511003006 VIDAVO Α.Ε. (ΚΟ) 3,6    
ΕΧ GRS501003008 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 0,94    
ΜΑΣΟΠ GRS500003009 MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) 1,66    
ΝΤΟΠΛΕΡ GRS502003007 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,482    
ΟΠΤΡΟΝ GRS506003003 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,6    
ΟΡΑΟΡΑ GRS512003005 DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 4,46    
ΠΕΡΦ GRS505003004 PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ) 5,45    
ΦΟΥΝΤΛ GRS510003015 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 0,432    

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων