Νέα & Στατιστικά

Οικονομικές καταστάσεις


Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Δείτε τα δημοσιευόμενα βάση του κ.ν. 2190/1920, Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2012 της ΕΧΑΕ.

Δείτε το σχετικό δελτίο για τα αποτελέσματα εδώ

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της ΕΧΑΕ:
 
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκθεση Στοιχεία και Πληροφορίες
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών: Έκθεση Στοιχεία και Πληροφορίες
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Έκθεση Στοιχεία και Πληροφορίες
 
 
 
 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων