Νέα & Στατιστικά

Οικονομικές καταστάσεις


Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2012

 

Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2012

Δείτε το σχετικό δελτίο για τα αποτελέσματα εδώ.

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της ΕΧΑΕ:
 
 Χρηματιστήριο Αθηνών:  Έκθεση  
 Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών:  Έκθεση   
 Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης:  Έκθεση   
 
 

Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες της ΕΧΑΕ, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "Κέρδος" στις 25.07.2012 (φύλλο 8118, σελ. 7) .


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων