Αποφάσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ' εφαρμογή του Κανονισμού

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 11Α
Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014
   

Απόφαση 12
 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς.

18/12/2023

Απόφαση 13
 

Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

12/12/2022

Απόφαση 14 Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014.    

Απόφαση 15
 

Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών

12/12/2022

Απόφαση 16

Διαδικασίες εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) επί μετοχών της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς ως και παύσης εισαγωγής σειρών ή αναστολής της διαπραγμάτευσης εισηγμένων στο Χ.Α. Παραγώγων.

06/10/2011

Απόφαση 17
 

Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας  (Stock Lending)

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

22/04/2024

 

Απόφαση 18

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014

   

Απόφαση 19

Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις Συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων 

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

16/09/2014

Απόφαση 20
 

Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Lending)

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)- Αρχείο Αλλαγών

22/04/2024

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων