Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (πρώην «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.») ιδρύθηκε το 1995. Η έδρα της εταιρίας είναι στο Δήμο Αθηναίων, και τα γραφεία της βρίσκονται στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα. Η εταιρία διατηρεί επίσης υποκατάστημα στην διεύθυνση Κατούνη 16-18, 546 25 Θεσσαλονίκη.

Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας είναι 57958104000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 34189/62/Β/95/226).
(για να δείτε περισσότερες δημοσιευμένες πληροφορίες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την εταιρεία πατήστε εδώ)

Είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας, η ανάληψη, δυνάμει συμβάσεως με το Χρηματιστήριο Αθηνών και σε συνεργασία με αυτό, της οργάνωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών του βορειοελλαδικού χώρου, και η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων για την προώθηση και παροχή υπηρεσιών λογισμικού και χρήσης / αναμετάδοσης πληροφορίας χρηματιστηριακών αγορών.

(δείτε το Καταστατικό της Εταιρείας εδώ)

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η εξής:

 

   Διοικητικό Συμβούλιο ATHEXCSD
1. Γιώργος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Πολυξένη Καζόλη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Θεανώ Καρποδίνη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Νικόλαος Πιμπλής Εκτελεστικό Μέλος

 

Οικονομικές Καταστάσεις ATHEXCSD (πρώην ΧΚΘ)

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2019
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2016
Στοιχεία και Πληροφορίες α' εξαμήνου 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 2015
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 2014
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 2013
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2004
Ισολογισμός και Προσάρτημα 2004   &

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων