Τι είναι ο κωδικός LEI και πώς εκδίδεται

Ο Legal Entity Identifier (LEI) είναι ένας 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέει τα κύρια στοιχεία αναφοράς και επιτρέπει την ξεκάθαρη και μοναδική ταυτοποίηση Νομικών Προσώπων που συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Εκδίδεται, σύμφωνα με το πρότυπο ISO17442, από τα πιστοποιημένα Local Operating Units (LOUs). Η εποπτική αρχή Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC -  www.leiroc.org) που έχει συγκροτηθεί κατόπιν σύστασης του Financial Stability Board, συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των κωδικών LEI. Για να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός ως LOU πρέπει να προταθεί από μέλος της LEIROC και να έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές συστάσεις της. Η έκδοση κωδικού LEI παρακολουθείτε από τον Οργανισμό Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Τα στοιχεία LEI είναι δημόσια.Οι πιστοποιημένοι LOU απαιτείται να διαθέτουν την δυνατότητα αναζήτησης των σχετικών κωδικών από κάθε ενδιαφερόμενο και με διάφορα κριτήρια . Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα Νομικά Πρόσωπα, πριν προβούν σε αίτημα έκδοσης L.E.I., μπορούν να ανατρέξουν στη δημόσια βάση δεδομένων www.p-lei.org που συγκεντρώνει στοιχεία από όλα τα pre-LOU και τα διαθέτει ελεύθερα προς χρήση, προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι δεν διαθέτουν ήδη κωδικό LEI .

Ποιοι πρέπει να διαθέτουν κωδικό LEI;

Μέχρι στιγμής η πρόβλεψη χρήσης κωδικού LEI αφορά:

 • την εκπλήρωση υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών (Trade Reporting) κατ' εφαρμογή του Κανονισμού EMIR. Υπόχρεα είναι τα νομικά πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα και τα εκκαθαριστικά μέλη αυτών.
 • από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και κατά συνέπεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει ζητηθεί  μέσω επιστολής να αποκτήσουν κωδικό LEI όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς, δηλαδή τα Πιστωτικά ιδρύματα και οι θυγατρικές εταιρίες αυτών.
 • η Επιτροπή πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα είτε έχουν έδρα σε χώρα εκτός της ΕΕ και λειτουργούν στην Ελλάδα, να διαθέτουν κωδικό LEI (ΦΕΚ Β' 3497/29.12.2014).

 • σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (CSDR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όλοι οι συμμετέχοντες-Μέλη των εταιρειών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP), ήτοι Μέλη ATHEX, Μέλη ATHEXClear και Μέλη ATHEXCSD, υποχρεούνται στην έκδοση και χρήση κωδικού Legal Entity Identifier (LEI). Η παραπάνω υποχρέωση αφορά και τους εκδότες κινητών αξιών.

 • σε εφαρμογή του Κανονισμού Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), εισάγεται η υποχρέωση από 3/1/2018 για να διενεργήσουν συναλλαγές να αποκτήσουν κωδικό LEI οι νομικές οντότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σημείωμα της ESMA (ESMA70-145-238/ 09 October 2017)

 

 

1. Περιγραφή της Υπηρεσίας ΑξΙAlei 

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της υπηρεσίας AξΙΑlei, παρέχει στα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα (Μέλη και πελάτες τους) τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό LEI με την διαδικασία του assisted registration. Η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον όμιλο L.S.E. μέσω της πλατφόρμας Unavista.

2. Με την υπηρεσία ΑξΙΑlei, η ATHEXCSD παρέχει τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

I. Έκδοση κωδικού LEI, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Την παραλαβή του αιτήματος (ΑΙΤ051Ε) από το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο.
 • Την παραλαβή και αρχικό έλεγχο των απαιτούμενων, νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Την είσπραξη (από τον υπόχρεο) του αντιτίμου για την έκδοση LEI και την αποστολή λογιστικού παραστατικού.
 • Την εισαγωγή, εκ μέρους και κατόπιν εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο, των στοιχείων στην πλατφόρμα Unavista.
 • Την παρακολούθηση της πορείας έκδοσης του LEI.
 • Την παραλαβή και γνωστοποίηση στον υπόχρεο του εκδιδόμενου LEI.

II. Ετήσια ανανέωση κωδικού LEI, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Την ενημέρωση του υπόχρεου σε ετήσια βάση, ένα μήνα πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης της επετείου από την έκδοση, της ανάγκης για ανανέωση του Κωδικού.
 • Την παραλαβή της αίτησης (ΑΙΤ053Ε) και έλεγχο τυχόν πρόσθετων απαιτούμενων, νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Την είσπραξη (από τον υπόχρεο) του αντιτίμου για την ετήσια συντήρηση του κωδικού LEI και την αποστολή λογιστικού παραστατικού.
 • Την εισαγωγή, εκ μέρους και κατόπιν εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο, των στοιχείων στην πλατφόρμα Unavista.
 • Την παρακολούθηση της πορείας ανανέωσης του κωδικού LEI.

III. Μεταφορά της τήρησης του κωδικού LEI υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Την παραλαβή της αίτησης (ΑΙΤ052Ε) και έλεγχο των απαιτούμενων, νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Την εισαγωγή, εκ μέρους και κατόπιν εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο, των στοιχείων στην πλατφόρμα Unavista.
 • Την παρακολούθηση της πορείας μεταφοράς του κωδικού LEI.

To L.S.E./Unavista:

 • Παραλαμβάνει τα αιτήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα από την ATHEXCSD.
 • Ελέγχει τα καταχωρημένα στοιχεία βάσει των νομιμοποιητικών εγγράφων ή, εφόσον απαιτείται, μέσω των αρμόδιων δημόσιων αρχών. Επίσης, ελέγχει αν έχει ήδη εκδοθεί L.E.I. για το ίδιο Νομικό Πρόσωπο από άλλο LOU. Στην περίπτωση προβλήματος, απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει την ATHEXCSD.
 • Εκδίδει το LEI εντός 5 ημερών και το καταχωρεί στην βάση LEI της Unavista

3. Διαδικασία έκδοσης κωδικού LEI μέσω της υπηρεσίας ΑξΙΑlei:

Για την χρήση της υπηρεσίας ΑξΙΑlei, απαιτείται ανά Νομικό Πρόσωπο:

 • Η ηλεκτρονική αποστολή, μέσω e-mail στη διεύθυνση axialei@athexgroup.gr, των ακόλουθων:
 • της αίτησης ΑΙΤ51Ε «Application for the Issuance of Legal Entity Identifier», κατάλληλα συμπληρωμένης (υποβάλλεται σε μορφή Word και σε μορφή PDF ή JPG ως σκαναρισμένο αντίγραφο της πρωτότυπης - κατάλληλα υπογεγραμμένης και σφραγισμένης - αίτησης).
 • των ακόλουθων συνοδευτικών εγγράφων (σε ηλεκτρονική μορφή PDF ή JPG):
 • Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικoύ Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο ΓΕΜΗ.
 • Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο συμμετέχει ως οντότητα σε ομιλική μορφή προσκομίζονται και δικαιολογητικά που υποδεικνύουν την σύνδεση των νομικών προσώπων.

4. Η πληρωμή του αντιτίμου για την έκδοση LEI (σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες).

Εντός 2 ημερών από την ολοκλήρωση των παραπάνω, ταχυδρομική αποστολή των παραπάνω εγγράφων και σε έντυπη μορφή, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD)
Λ Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
Υπόψη: Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών - Υπηρεσία AξΙΑlei

 

Αντίτιμο παρεχομένων υπηρεσιών για εκδιδόμενο κωδικό LEI:

 • €138,00 (πλέον ΦΠΑ) ή €171,12 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Βαρύνει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο.
 • Τιμολογείται από την ATHEXCSD και εισπράττεται με την κατάθεση του αιτήματος.

Αντίτιμο παρεχομένων υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση ανά κωδικό LEI:

 • €84,00 (πλέον ΦΠΑ) ή €104,16 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Βαρύνει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο.
 • Τιμολογείται από την ATHEXCSD και εισπράττεται ετησίως στον μήνα επετείου της έκδοσης κάθε κωδικού LEI.

Σημείωση: Η υπηρεσία βαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα. Τα Νομικά Πρόσωπα κάτοικοι χωρών της Ε.Ε. που διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) , καταβάλλουν το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις αιτούμενες υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ. Επίσης σύμφωνα με τον Ν.3763/2009 (άρθρο 14), τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, απαλλάσσονται  του ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αντιτίμου, πραγματοποιείται με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της ATHEXCSD:  

 

IBAN GR38 0140 1010 1010 0200 2063 823
Τράπεζα ALPHA BANK
BIC CRBAGRAAXXX
Αιτιολογία: LEI - Επωνυμία Νομικού Προσώπου


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων