Ομόλογα

Δ090312Α1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
28 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
27 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
24 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
23 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
22 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
21 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
20 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
17 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
16 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
15 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
14 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
13 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
10 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
9 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
8 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
7 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
3 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
2 Ιαν 2020 10 0,00 0 - - 0 0
31 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
30 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
27 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
23 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
20 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
19 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
18 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
17 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
16 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
13 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
12 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0
11 Δεκ 2019 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων