Ομόλογα

Δ090312Η1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240229-17Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
23 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
22 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
21 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
20 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
19 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
16 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
15 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
14 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
13 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
9 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
8 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
7 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
6 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
5 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
2 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
1 Ιουλ 2021 10 0,00 0 - - 0 0
30 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
29 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
28 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
25 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
24 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
23 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
22 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
17 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
16 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
15 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
14 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουν 2021 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων