Ομόλογα

ΜΛΣΟ1

Ονομασία ομολόγου M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Οκτ 2019 85 0,00 0 - - 0 0 24,883
17 Οκτ 2019 85 -1,16 30.000 85 85 25.544,17 3 24,813
16 Οκτ 2019 86 5,91 20.000 86 86 17.220,61 2 23,212
15 Οκτ 2019 81,2 0,12 10.000 81,2 81,2 8.128,83 1 30,756
14 Οκτ 2019 81,1 1,38 40.000 82,2 79,8 32.469,44 4 30,833
11 Οκτ 2019 80 -8,05 80.000 90 80 66.647,12 8 32,395
10 Οκτ 2019 87 0,00 0 - - 0 0 21,365
9 Οκτ 2019 87 2,35 10.000 87 87 8.700 1 21,309
8 Οκτ 2019 85 -10,53 50.000 91,0001 85 45.569,87 5 24,206
7 Οκτ 2019 95 -0,53 10.000 95 95 9.632,5 1 10,474
4 Οκτ 2019 95,5021 0,00 0 - - 0 0 9,801
3 Οκτ 2019 95,5021 0,00 0 - - 0 0 9,784
2 Οκτ 2019 95,5021 -4,51 20.000 95,5021 95,502 19.350,69 2 9,767
1 Οκτ 2019 100,01 -0,01 20.000 100,02 100 20.249,33 2 4,506
30 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,495
27 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,497
26 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,498
25 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,499
24 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,499
23 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,5
20 Σεπ 2019 100,0201 0,00 40.000 100,0201 100,0201 40.449,71 1 4,502
19 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,502
18 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,503
17 Σεπ 2019 100,0201 0,00 0 - - 0 0 4,504
16 Σεπ 2019 100,0201 0,01 30.000 100,0201 100,0201 30.310,78 3 4,504
13 Σεπ 2019 100,01 0,00 0 - - 0 0 4,517
12 Σεπ 2019 100,01 0,00 0 - - 0 0 4,518
11 Σεπ 2019 100,01 0,00 0 - - 0 0 4,518
10 Σεπ 2019 100,01 0,00 0 - - 0 0 4,519
9 Σεπ 2019 100,01 0,00 0 - - 0 0 4,519

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων