Ομόλογα

ΧΑΟΥΣΜΟ1

Ονομασία ομολόγου HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης HOUSEMARKET Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Οκτ 2019 104,2 0,00 0 - - 0 0 2,417
17 Οκτ 2019 104,2 0,18 600 104,2 104,2 626,62 1 2,42
16 Οκτ 2019 104,0108 -0,93 32.456 104,1 104 33.820,83 4 2,506
15 Οκτ 2019 104,99 0,00 0 - - 0 0 2,081
14 Οκτ 2019 104,99 0,00 0 - - 0 0 2,085
11 Οκτ 2019 104,99 0,03 11.000 104,99 104,99 11.565,71 1 2,094
10 Οκτ 2019 104,9622 0,00 5.000 0 0 5.221,95 1 2,109
9 Οκτ 2019 104,9622 -0,04 92.700 105 104,3 97.390,1 3 2,112
8 Οκτ 2019 105 -0,52 4.000 105 105 4.203,33 1 2,099
7 Οκτ 2019 105,55 0,00 0 - - 0 0 1,867
4 Οκτ 2019 105,55 -0,14 100.000 105,55 105,55 105.605,6 2 1,877
3 Οκτ 2019 105,7 0,00 0 - - 0 0 1,817
2 Οκτ 2019 105,7 0,00 0 - - 0 0 1,82
1 Οκτ 2019 105,7 0,00 0 - - 0 0 1,824
30 Σεπ 2019 105,7 0,67 50.000 105,7 105,7 53.475 1 1,827
27 Σεπ 2019 105 0,00 0 - - 0 0 2,132
26 Σεπ 2019 105 -0,47 17.000 105 105 18.057,77 3 2,135
25 Σεπ 2019 105,5 -0,26 111.000 105,8 105,5 118.448,47 5 1,928
24 Σεπ 2019 105,7713 0,40 181.000 105,85 105,35 193.557,73 7 1,817
23 Σεπ 2019 105,35 -0,32 6 105,35 105,35 6,39 1 1,997
20 Σεπ 2019 105,6886 0,05 445.000 105,8 105,64 475.578,71 33 1,865
19 Σεπ 2019 105,64 0,00 0 - - 0 0 1,888
18 Σεπ 2019 105,64 -0,02 5.000 105,64 105,64 5.336,17 2 1,892
17 Σεπ 2019 105,66 -0,04 1.000 106,1 105,66 1.068,26 2 1,887
16 Σεπ 2019 105,7 -0,21 85.000 105,7 105,7 90.742,26 5 1,873
13 Σεπ 2019 105,9209 0,25 22.000 105,95 105,63 23.531,77 2 1,792
12 Σεπ 2019 105,661 -0,10 112.500 105,84 105,62 120.024,93 9 1,902
11 Σεπ 2019 105,764 0,09 55.000 105,77 105,62 58.712,56 3 1,863
10 Σεπ 2019 105,6664 -0,13 55.000 105,67 105,63 58.651,21 2 1,907
9 Σεπ 2019 105,8 0,00 48.639 105,8 105,63 51.892,17 2 1,855

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων