Ομόλογα

ΧΑΟΥΣΜΟ1

Ονομασία ομολόγου HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης HOUSEMARKET Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
10 Ιουλ 2020 102,8116 0,40 40.000 103 102 41.169,06 5 2,26
9 Ιουλ 2020 102,4 0,00 0 - - 0 0 2,542
8 Ιουλ 2020 102,4 0,39 48.000 102,9 102 49.241,69 4 2,546
7 Ιουλ 2020 102 0,00 0 - - 0 0 2,82
6 Ιουλ 2020 102 0,00 0 - - 0 0 2,823
3 Ιουλ 2020 102 0,00 4.000 102 102 4.080,56 1 2,833
2 Ιουλ 2020 102 -0,01 37.000 102,55 102 37.800 5 2,836
1 Ιουλ 2020 102,0056 -0,72 14.590 102,9 101,8 15.060,93 4 2,836
30 Ιουν 2020 102,7476 0,00 0 - - 0 0 2,345
29 Ιουν 2020 102,7476 0,73 21.009 102,9 102,7 21.837,19 4 2,349
26 Ιουν 2020 102 -0,14 43.000 102,1 102 44.390,16 4 2,855
25 Ιουν 2020 102,1379 -0,45 145.000 102,3 102 149.791,72 3 2,767
24 Ιουν 2020 102,6 -0,30 12.900 102,6 102,6 13.380,53 2 2,466
23 Ιουν 2020 102,9068 -0,09 74.000 103 102,1 76.973,21 6 2,27
22 Ιουν 2020 103 0,59 500 103 103 520,49 1 2,214
19 Ιουν 2020 102,4 0,00 19.256 102,4 102,4 19.926,74 2 2,615
18 Ιουν 2020 102,4 0,10 200 102,4 102,4 206,94 1 2,618
17 Ιουν 2020 102,3 -0,04 14.456 102,3 102 14.928,07 3 2,687
16 Ιουν 2020 102,3366 0,00 0 - - 0 0 2,666
15 Ιουν 2020 102,3366 0,43 75.000 102,5 102 77.502,48 3 2,67
12 Ιουν 2020 101,9 0,22 38.714 101,9 101,5 39.807,32 4 2,962
11 Ιουν 2020 101,6779 -0,22 95.000 101,75 101,5 97.517,59 5 3,108
10 Ιουν 2020 101,9 0,26 36.286 101,9 101,65 37.273,11 4 2,967
9 Ιουν 2020 101,6407 0,27 27.714 101,89 101,5 28.422,76 2 3,137
5 Ιουν 2020 101,3689 -0,33 85.000 101,7 101,15 86.930,94 7 3,322
4 Ιουν 2020 101,7 0,00 43.000 101,7 101,7 44.113,23 2 3,112
3 Ιουν 2020 101,7 0,20 15.000 101,7 101,7 15.380 1 3,114
2 Ιουν 2020 101,5 0,11 30.000 101,5 101,5 30.695,82 1 3,245
1 Ιουν 2020 101,3887 -0,11 39.000 101,6 101,05 39.855,78 3 3,318
29 Μαϊ 2020 101,5 0,50 54.990 101,5 101,5 56.250,21 4 3,254

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων