Ομόλογα

Δ150218Α2

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-150225-07Χ-3,375-1,000
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
13 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
12 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
11 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
10 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
9 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
6 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
5 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
4 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
3 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
2 Δεκ 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
29 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
28 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
27 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
26 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
25 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
22 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
21 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
20 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
19 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
18 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
15 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
14 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
13 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
12 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
11 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
8 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
7 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
6 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
5 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0
4 Νοε 2019 99,236 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων