Ομόλογα

ΚΟΡΑΛΟ1

Ονομασία ομολόγου CORAL Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης CORAL Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
14 Ιουλ 2020 100,6496 -0,35 51.000 101 100 51.611,8 5 2,585
13 Ιουλ 2020 100,9991 0,00 32.000 101,5 100,01 32.493,03 5 2,464
10 Ιουλ 2020 101 0,00 0 - - 0 0 2,465
9 Ιουλ 2020 101 0,80 10.000 101 101 10.152,5 1 2,466
8 Ιουλ 2020 100,2 -0,04 33.000 100,2 100,02 33.225,6 5 2,745
7 Ιουλ 2020 100,2387 -1,19 31.000 100,3 100 31.226,42 5 2,731
6 Ιουλ 2020 101,4411 0,21 62.000 102 100,25 63.193,17 6 2,315
3 Ιουλ 2020 101,225 0,22 10.000 102 100,25 10.170 3 2,391
2 Ιουλ 2020 101 -0,79 29.000 101 101 29.425,33 3 2,469
1 Ιουλ 2020 101,8 -0,20 2.000 101,8 101,8 2.044,83 2 2,197
30 Ιουν 2020 102 0,84 30.000 102 102 30.730 1 2,13
29 Ιουν 2020 101,15 0,93 2.000 101,15 101,15 2.031,5 1 2,419
26 Ιουν 2020 100,2173 -0,58 100.000 100,79 100,2 100.633,97 6 2,742
25 Ιουν 2020 100,801 -0,98 7.000 101,3 100,801 7.094,63 2 2,541
24 Ιουν 2020 101,8 0,00 23.000 101,8 100,85 23.394,37 7 2,202
23 Ιουν 2020 101,8 0,18 1.000 101,8 101,8 1.021,75 1 2,202
22 Ιουν 2020 101,6181 0,86 16.000 101,99 100,8 16.317,57 3 2,264
19 Ιουν 2020 100,7566 0,00 0 - - 0 0 2,559
18 Ιουν 2020 100,7566 0,00 0 - - 0 0 2,559
17 Ιουν 2020 100,7566 0,00 0 - - 0 0 2,559
16 Ιουν 2020 100,7566 -1,22 53.000 101 100,7 53.568,83 4 2,56
15 Ιουν 2020 102 0,00 2.000 102 101,35 2.039,67 2 2,141
12 Ιουν 2020 102 0,74 32.000 102 101,35 32.723 2 2,144
11 Ιουν 2020 101,25 0,00 0 - - 0 0 2,395
10 Ιουν 2020 101,25 0,00 10.000 101,25 101,25 10.151,67 2 2,396
9 Ιουν 2020 101,25 0,31 6.000 101,25 101,25 6.090,5 1 2,396
5 Ιουν 2020 100,9375 -0,51 16.000 101 100 16.190 3 2,503
4 Ιουν 2020 101,45 0,00 0 - - 0 0 2,332
3 Ιουν 2020 101,45 0,59 24.000 101,45 101,45 24.398 2 2,333
2 Ιουν 2020 100,85 -1,07 1.000 100,85 100,85 1.010,5 1 2,534

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων