Ομόλογα

ΒΚΑΙΦΟ1

Ονομασία ομολόγου B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
11 Νοε 2019 92,5465 0,76 122.000 93,4 92 116.000,41 11 7,016
8 Νοε 2019 91,85 -0,16 12.000 93,45 90,551 11.243,38 5 7,255
7 Νοε 2019 92 0,00 0 - - 0 0 7,202
6 Νοε 2019 92 -0,32 228.000 92 92 213.992,25 8 7,202
5 Νοε 2019 92,2923 -1,50 65.000 94 92 61.187,6 6 7,1
4 Νοε 2019 93,7 -0,05 40.000 93,7 90,0001 37.913,61 12 6,621
1 Νοε 2019 93,7448 0,00 0 - - 0 0 6,605
31 Οκτ 2019 93,7448 2,32 3.000 93,7448 93,7447 2.866,38 2 6,604
30 Οκτ 2019 91,6163 -0,95 13.000 93,2795 90,101 12.138,91 7 7,33
29 Οκτ 2019 92,4962 0,57 17.000 92,9999 90,7728 16.021,22 6 7,026
25 Οκτ 2019 91,9762 -0,40 38.000 92 90,5 35.358,35 5 7,202
24 Οκτ 2019 92,3479 2,29 1.000 92,3479 92,3479 940,67 1 7,074
23 Οκτ 2019 90,2768 0,17 7.000 90,6497 90,1276 6.435,84 2 7,798
22 Οκτ 2019 90,1276 -3,40 18.000 92,2 88 16.519,97 8 7,85
21 Οκτ 2019 93,3 3,50 35.000 93,3 90,5 32.740,58 14 6,75
18 Οκτ 2019 90,1445 -2,02 17.000 93 88,8888 15.600,39 7 7,84
17 Οκτ 2019 92 -1,08 3.000 92 92 2.808,26 1 7,189
16 Οκτ 2019 93 0,00 0 - - 0 0 6,848
15 Οκτ 2019 93 -1,00 1.000 93 93 945,54 1 6,848
14 Οκτ 2019 93,9393 0,20 39.000 94,0199 90 36.147,9 20 6,534
11 Οκτ 2019 93,7495 2,01 49.000 93,75 89,6 45.327,85 14 6,596
10 Οκτ 2019 91,9 -1,18 74.000 93 90,1 68.953,95 22 7,219
9 Οκτ 2019 93 -2,61 85.000 93 91,5 79.813,69 26 6,845
8 Οκτ 2019 95,4945 0,00 0 - - 0 0 6,028
7 Οκτ 2019 95,4945 1,16 2.000 95,499 95,49 1.938,77 2 6,028
4 Οκτ 2019 94,4 1,06 89.000 94,4 93,5 84.608,9 11 6,381
3 Οκτ 2019 93,4118 0,63 34.000 94 93 32.241,53 7 6,705
2 Οκτ 2019 92,8279 -1,25 30.000 94 92,5224 28.260,86 6 6,9
1 Οκτ 2019 94 1,08 18.000 94 94 17.165,03 4 6,511
30 Σεπ 2019 93 -1,06 13.000 93,5012 93 12.270,19 6 6,841

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων