Ομόλογα

Δ230719Α2

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-230726-07Χ-1,875-1,000
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
10 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
9 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
8 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
7 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
6 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
3 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
2 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
1 Ιουλ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
30 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
29 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
26 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
25 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
24 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
23 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
22 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
19 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
17 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
16 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
15 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
10 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
9 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
5 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
4 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
3 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
2 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
1 Ιουν 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0
29 Μαϊ 2020 99,838 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων