Ομόλογα

ΑΤΤΙΚΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
14 Ιουλ 2020 82,6811 -0,98 66.000 83 82,25 55.635,4 14 8,873
13 Ιουλ 2020 83,5 -0,60 11.000 83,5 83,5 9.361,61 1 8,556
10 Ιουλ 2020 84 -2,44 504.000 84 84 435.154,4 2 8,361
9 Ιουλ 2020 86,1 1,22 1.015.000 86,5 85 871.519,67 4 7,591
8 Ιουλ 2020 85,0583 -0,48 23.000 85,67 85 19.921,82 2 7,965
7 Ιουλ 2020 85,4706 0,00 0 - - 0 0 7,813
6 Ιουλ 2020 85,4706 1,15 17.000 86 85,1 14.791,71 2 7,811
3 Ιουλ 2020 84,5 3,05 10.000 84,5 84 8.588 2 8,161
2 Ιουλ 2020 82 0,00 53.000 82,0001 81,05 44.032,9 7 9,109
1 Ιουλ 2020 82 -2,30 177.000 83,5 82 148.442,73 19 9,107
30 Ιουν 2020 83,9314 1,74 51.000 84 83 43.561,22 9 8,366
29 Ιουν 2020 82,5 0,00 38.000 83 81 31.641,6 12 8,907
26 Ιουν 2020 82,5029 0,32 62.000 83,5 81,5 52.015,43 24 8,899
25 Ιουν 2020 82,24 -2,26 261.000 83,75 82,1 220.887,72 62 8,999
24 Ιουν 2020 84,1416 -2,61 107.000 85 82 91.557,5 16 8,275
23 Ιουν 2020 86,397 -0,12 10.000 87 85 8.781,37 3 7,458
22 Ιουν 2020 86,5001 -0,80 13.000 87 84,501 11.427,95 3 7,42
19 Ιουν 2020 87,2 0,00 0 - - 0 0 7,171
18 Ιουν 2020 87,2 0,23 10.000 87,2 87,2 8.858,83 1 7,17
17 Ιουν 2020 87 0,00 10.000 87 87 8.836 1 7,237
16 Ιουν 2020 87 -1,01 4.000 87 87 3.534,02 2 7,236
15 Ιουν 2020 87,888 4,48 25.000 87,9 87,8 22.307,28 3 6,93
12 Ιουν 2020 84,1232 -3,71 19.000 84,8 80,05 16.236,42 5 8,258
11 Ιουν 2020 87,3639 -0,62 113.000 87,9093 87 100.215,3 5 7,103
10 Ιουν 2020 87,9093 -1,43 65.000 89,9 87 57.982,06 9 6,915
9 Ιουν 2020 89,1875 1,12 17.000 89,9 88 15.380,23 8 6,487
5 Ιουν 2020 88,2037 1,88 54.000 89,4 87,5 48.318,5 5 6,809
4 Ιουν 2020 86,5771 1,48 11.000 87,95 85,5 9.662,69 5 7,364
3 Ιουν 2020 85,3149 -0,22 35.000 86 84,5 30.289,92 5 7,808
2 Ιουν 2020 85,5 -1,19 208.000 88 85,5 182.061,5 27 7,74

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων