Ομόλογα

ΑΤΤΙΚΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
21 Ιουν 2024 99,2 0,00 0 - - 0 0 10,014
20 Ιουν 2024 99,2 -0,10 25.000 99,2 99,2 25.156,53 1 9,818
19 Ιουν 2024 99,3032 0,00 0 - - 0 0 8,76
18 Ιουν 2024 99,3032 0,10 62.000 99,5 99,15 62.422,91 4 8,607
17 Ιουν 2024 99,201 0,00 0 - - 0 0 9,282
14 Ιουν 2024 99,201 0,00 0 - - 0 0 8,83
13 Ιουν 2024 99,201 0,09 10.000 99,201 99,201 10.055,16 1 8,694
12 Ιουν 2024 99,1136 0,00 0 - - 0 0 9,187
11 Ιουν 2024 99,1136 0,00 0 - - 0 0 9,049
10 Ιουν 2024 99,1136 0,00 0 - - 0 0 8,916
7 Ιουν 2024 99,1136 -0,04 33.000 99,2 99,1 33.134,48 3 8,552
6 Ιουν 2024 99,1556 0,00 0 - - 0 0 8,176
5 Ιουν 2024 99,1556 -0,69 19.000 99,5 99,1 19.112,66 4 8,074
4 Ιουν 2024 99,84 0,00 0 - - 0 0 3,866
3 Ιουν 2024 99,84 0,00 0 - - 0 0 3,848
31 Μαϊ 2024 99,84 0,49 13.000 99,84 99,84 13.138,81 1 3,799
30 Μαϊ 2024 99,35 0,34 10.000 99,35 99,35 10.056,83 1 6,466
29 Μαϊ 2024 99,0153 0,00 0 - - 0 0 8,22
28 Μαϊ 2024 99,0153 0,00 0 - - 0 0 8,131
27 Μαϊ 2024 99,0153 -0,11 38.000 99,1 99,0101 38.070,82 5 8,045
24 Μαϊ 2024 99,1275 0,00 0 - - 0 0 7,242
23 Μαϊ 2024 99,1275 0,00 0 - - 0 0 7,176
22 Μαϊ 2024 99,1275 -0,08 39.000 99,2 99,05 39.098,04 5 7,111
21 Μαϊ 2024 99,21 0,09 44.000 99,79 99,15 44.170,56 5 6,655
20 Μαϊ 2024 99,12 -0,67 10.000 99,2 99,1 10.022,5 2 7,023
17 Μαϊ 2024 99,79 0,00 0 - - 0 0 3,849
16 Μαϊ 2024 99,79 0,64 2.000 99,79 99,79 2.017,52 1 3,837
15 Μαϊ 2024 99,152 -0,15 20.000 99,17 99,15 20.041,96 4 6,602
14 Μαϊ 2024 99,3043 0,16 56.000 99,4 99,12 56.197,47 5 5,895
13 Μαϊ 2024 99,1445 -0,63 45.000 99,5 99,1 45.082,51 5 6,536

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων