Ομόλογα

ΤΕΝΕΡΓΧΟ2

Ονομασία ομολόγου TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
10 Ιουλ 2020 99 0,00 61.000 99,2 99 60.765,66 8 2,732
9 Ιουλ 2020 99 -0,11 554.000 99,001 99 551.490,94 10 2,733
8 Ιουλ 2020 99,1053 0,08 19.000 99,12 99,1 18.938,41 2 2,714
7 Ιουλ 2020 99,0222 -0,48 18.000 99,05 99 17.925,4 3 2,729
6 Ιουλ 2020 99,5 -0,22 23.000 99,5 99,5 23.012,91 1 2,642
3 Ιουλ 2020 99,7182 -0,28 62.000 100,25 99 62.165,61 11 2,603
2 Ιουλ 2020 100 0,23 136.000 100 99,04 136.569,47 5 2,553
1 Ιουλ 2020 99,7708 -0,23 156.000 100 99 156.453,6 15 2,594
30 Ιουν 2020 100 0,50 157.000 100 100 157.805,06 7 2,554
29 Ιουν 2020 99,5 0,00 135.000 100 99,5 135.192,5 9 2,643
26 Ιουν 2020 99,5 -0,25 206.000 100 99,001 206.365,6 9 2,644
25 Ιουν 2020 99,7462 0,59 100.000 100 99 100.020,11 8 2,6
24 Ιουν 2020 99,1571 -0,84 188.000 99,8 98,8 187.297,84 28 2,706
23 Ιουν 2020 100 -0,07 372.000 100,3 99 373.566,57 23 2,555
22 Ιουν 2020 100,068 0,00 0 - - 0 0 2,543
19 Ιουν 2020 100,068 -0,03 20.000 100,7 99,5 20.103,16 5 2,543
18 Ιουν 2020 100,1 0,09 81.000 100,74 100,1 81.531,85 18 2,538
17 Ιουν 2020 100,005 -0,19 4.000 100,01 100 4.016,96 2 2,555
16 Ιουν 2020 100,1947 -0,55 38.000 100,74 100 38.230,41 3 2,522
15 Ιουν 2020 100,75 0,85 30.000 100,75 100,75 30.346,33 1 2,424
12 Ιουν 2020 99,9 -0,10 21.000 99,9 99,9 21.062,42 3 2,575
11 Ιουν 2020 100 -0,45 167.000 100,65 99,9 167.824,5 15 2,557
10 Ιουν 2020 100,4515 0,01 76.000 100,47 100,443 76.623,09 3 2,477
9 Ιουν 2020 100,4427 0,13 56.000 100,47 100,1 56.430,3 8 2,479
5 Ιουν 2020 100,3079 0,19 136.000 100,7 100 136.900,09 8 2,504
4 Ιουν 2020 100,1197 -0,16 147.000 100,4 100 147.685,6 12 2,537
3 Ιουν 2020 100,276 0,13 25.000 100,3 100,199 25.148,43 4 2,51
2 Ιουν 2020 100,1474 -0,05 174.000 100,2 99,9 174.796,87 7 2,533
1 Ιουν 2020 100,2 0,11 280.000 100,8 100 282.523,23 20 2,523
29 Μαϊ 2020 100,087 -0,21 50.000 100,29 100 50.191,56 4 2,544

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων