Ομόλογα

Δ090312Γ1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
17 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
16 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
15 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
10 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
9 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
8 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
5 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
4 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
3 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
2 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
1 Ιουλ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
28 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
27 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
26 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
25 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
21 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
20 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
19 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
17 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
14 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
13 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
10 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0
7 Ιουν 2024 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων