Ομόλογα

ΣΑΝΛΟ1

Ονομασία ομολόγου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

Τελευταία ενημέρωση:14:34:14 (Οι τιμές εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση)
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
101,1501 9.000 -0,8499 -0,83 101,2 25.000 102,32 5.000
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Συν. Όγκος Συν. Αξία
101,16 101,15 102 104.000 105.197,609
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
4
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων