Τα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, μέσω του οποίου ο Εκδότης του δανείζεται χρήματα με τόκο και το οποίο προβλέπει ότι στη λήξη του, θα καταβάλει στο δανειστή το αρχικό του κεφάλαιο. Οι τόκοι προς τον δανειστή μπορούν να καταβάλλονται και πριν τη λήξη σε τακτικές και προσυμφωνημένες ημερομηνίες (6μηνιαίες, ετήσιες και μηνιαίες).

Τα Ομόλογα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Εταιρικά Ομόλογα και
  • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

Για περισσότερη πληροφορία σχετικά με τα ομόλογα και ειδικότερα την έκδοση τους, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων