Χρηματικές διανομές

Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία εταιρείας και ανά έτος αποκοπής.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναζήτησης με συνδιασμό κριτηρίων.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Ονομασία εταιρείας Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία αποκοπής Έναρξη πληρωμής Χρήση
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΚΡ 0,3654 ΜΕΡΙΣΜΑ 3 Ιουλ 2020 10 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣ 0,02 ΜΕΡΙΣΜΑ 2 Ιουλ 2020 9 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ΙΝΤΕΡΚΟ 0,36 ΜΕΡΙΣΜΑ 2 Ιουλ 2020 8 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
COCA-COLA HBC AG ΕΕΕ 0,62 ΜΕΡΙΣΜΑ 2 Ιουλ 2020 28 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΤΟ 0,02 ΜΕΡΙΣΜΑ 1 Ιουλ 2020 7 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΥΔΑΠ 0,38 ΜΕΡΙΣΜΑ 30 Ιουν 2020 6 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΛΑ 0,235 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 30 Ιουν 2020 6 Ιουλ 2020 1 Ιουλ 2010 - 30 Ιουν 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΛΠΕ 0,25 ΜΕΡΙΣΜΑ 29 Ιουν 2020 6 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΚΑΡΕΛ 9,4 ΜΕΡΙΣΜΑ 29 Ιουν 2020 6 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΤΡΑΣΤ 0,1765 ΜΕΡΙΣΜΑ 25 Ιουν 2020 2 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΜΥΤΙΛ 0,3617 ΜΕΡΙΣΜΑ 24 Ιουν 2020 1 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΜΟΗ 0,8007 ΜΕΡΙΣΜΑ 24 Ιουν 2020 1 Ιουλ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΤΕΝΕΡΓ 0,1745 ΜΕΡΙΣΜΑ 22 Ιουν 2020 29 Ιουν 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΙΑΣΩ Α.Ε. ΙΑΣΩ 0,0401 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 12 Ιουν 2020 19 Ιουν 2020 1 Ιαν 2011 - 31 Δεκ 2011
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΛΟΥΛΗ 0,07 ΜΕΡΙΣΜΑ 12 Ιουν 2020 19 Ιουν 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΑΕ 0,07 ΜΕΡΙΣΜΑ 4 Ιουν 2020 11 Ιουν 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΠΑΚ 0,5 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 4 Ιουν 2020 11 Ιουν 2020 1 Ιαν 2015 - 31 Δεκ 2019
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΛΑ 0,062 ΜΕΡΙΣΜΑ 1 Ιουν 2020 9 Ιουν 2020 1 Ιουλ 2019 - 31 Δεκ 2019
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΧΑ 0,03 ΜΕΡΙΣΜΑ 1 Ιουν 2020 5 Ιουν 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΦ 0,025 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 26 Μαϊ 2020 2 Ιουν 2020 1 Ιαν 2008 - 31 Δεκ 2009
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΑΡ 0,167 ΜΕΡΙΣΜΑ 11 Μαϊ 2020 18 Μαϊ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΒΚΑ 0,035 ΜΕΡΙΣΜΑ 5 Μαϊ 2020 11 Μαϊ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΠ 0,03 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29 Απρ 2020 6 Μαϊ 2020  - 
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΡΟΝΤΕΑ 0,295 ΜΕΡΙΣΜΑ 16 Απρ 2020 23 Απρ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΦ 0,045 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 Απρ 2020 16 Απρ 2020  - 
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΜΠΡΙΚ 0,039 ΜΕΡΙΣΜΑ 1 Απρ 2020 7 Απρ 2020 1 Ιαν 2018 - 31 Δεκ 2019
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛ 0,672 ΜΕΡΙΣΜΑ 26 Μαρ 2020 2 Απρ 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΚΤΙΝ 0,02 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 23 Μαρ 2020 27 Μαρ 2020 1 Ιαν 2018 - 1 Ιαν 2018
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΤΕΝΕΡΓ 0,17 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 Μαρ 2020 11 Μαρ 2020  - 
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑΚΑΣ 0,06 ΜΕΡΙΣΜΑ 14 Φεβ 2020 20 Φεβ 2020 1 Ιουλ 2018 - 30 Ιουν 2019
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΤΡΑΣΤ 1,4 ΜΕΡΙΣΜΑ 7 Φεβ 2020 13 Φεβ 2020 2 Ιαν 2017 - 31 Δεκ 2018
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΛΑ 0,22 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 24 Ιαν 2020 30 Ιαν 2020 1 Ιουλ 2014 - 30 Ιουν 2015
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ 0,05 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17 Ιαν 2020 23 Ιαν 2020 1 Ιαν 2009 - 31 Δεκ 2018
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΠΑΠ 1 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 16 Ιαν 2020 10 Φεβ 2020 1 Ιαν 2000 - 31 Δεκ 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΛΠΕ 0,25 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 7 Ιαν 2020 14 Ιαν 2020 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων