Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης DIMAND Α.Ε.

Δραστηριότητα Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, διαχείριση έργων και κατασκευών, παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και διαχείριση εγκαταστάσεων.
Έτος Ίδρυσης 2002
Διεύθυνση Νερατζιωτίσσης 115
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο 210 8774200
Telefax 210 6801160
Ιστοσελίδα www.dimand.gr
Email info@dimand.gr ir@dimand.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΟΝΤΙΚΑΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΤΣΑΣ Π ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΓΤΖΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Σ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΜΙΧΑΗΛ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΤΣΙΟΥ Α ΟΛΓΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΗΛΕΙΔΗΣ Α ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΡΙΤΟΣ Π ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (54,259%)
LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L. (5,353%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 62
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ελευθερία Καραχάλιου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ελευθερία Καραχάλιου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 6 Ιουλ 2022
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας (6 Ιουλ 2022)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSEM   HELMSI   ATHEX_ESG   FTSE_RE   ΓΔ   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα DIMAND
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 160.650.580

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων