Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία αλεύρων και δημητριακών και κάθε συναφής εμπορία και συμμετοχή.
Έτος Ίδρυσης 1935
Διεύθυνση Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3
Ταχ Κωδ:18756
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΝ
Τηλέφωνο (210)-4124731
Telefax (210)-4124734
Ιστοσελίδα http://www.ksarantopoulos.gr
Email sarantopoulos@internet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ Σ ΛΟΥΚΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΟΥ Σ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Α ΠΕΛΑΓΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (50,1948%)
CREDIT SUISSE GROUP (26,27%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 55
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χαράλαμπος Φωκιανός
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χαράλαμπος Φωκιανός
Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Νοε 1949
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα,Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Τρόφιμα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΣΑΡΑΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 4.474.151,5

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων