Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Δραστηριότητα Σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70, παραγρ.1. Σύναψη ασφαλίσεων ζωής σε όλους τους κλάδους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70, παραγρ. 2. Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και κλάδου. Αντιπροσώπευση άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Διαχείριση υποθέσεων άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς και από το νόμο επιτρεπόμενης ασφαλιστικής εργασίας.
Έτος Ίδρυσης 1977
Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274
Ταχ Κωδ:15232
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο (210)-8119655
Telefax (210)-6841325
Ιστοσελίδα http://www.europisti.gr
Email info@europisti.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ Ι ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΠ Χ ΕΡΙΚ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MORRIS R KEITH (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΟΝΗΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΥΛΙΟΣ Α ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (26,0539%)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (15,0%)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (8,941%)
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (5,4538%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1125
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γκούσκος Γεώργιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γκούσκος Γεώργιος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 29 Απρ 1997
Κλάδος / Υποκλάδος Ασφάλειες / Γενικές Ασφάλειες  (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   ΔΑΣ   ASI   FTSED  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΥΠΙΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 101.763.604,9

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων