Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Δραστηριότητα Συμμετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου.
Έτος Ίδρυσης 2000
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 110
Ταχ Κωδ:10442
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3366800 , (210)-3366616
Telefax (210)-3366101 , (210)-3366333
Ιστοσελίδα http://www.athexgroup.gr
Email investor-relations@athexgroup.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΙΛΑΒΙΟΣ Α ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΜΙΡΗΣ Μ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΘΕΑΝΩ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
KRENTERAS NICHOLAOS (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) THE GOLDMAN SACHS GROUP INC (5,34%)
SMALLCAP WORLD FUND (5,09%)
AMBER CAPITAL MANAGEMENT L.P. (5,02%)
THE LONDON AND AMSTERDAM TRUST COMPANY LTD (5,01%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 233
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Στυλιανός Κωνσταντίνου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Στυλιανός Κωνσταντίνου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 21 Αυγ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Επενδυτικές Υπηρεσίες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΧΥ   HELMSI   ASIP   FTSED   ATHEX_ESG  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΧΑΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 244.711.140

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων