Εκδότης Αντικειμένων


Επιστροφή στην πλήρη σελίδα

Συγχώνευση ΦΛOKA A.E. & HELLENIC CATERING A.E.

Βάσει της Απόφασης ΕΚ 5/204 Αρθρο 4 παρ. 1δ η εταιρία GOODY'S ΑΕ γνωστοποιεί τα παρακάτω: «1.Tα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών Eταιριών της GOODY΄S AE, ?Zαχαροπλαστεία-Eστιατόρια ΦΛOKA A.E.? και ?HELLENIC CATERING A.E.?, έλαβαν από κοινού απόφαση για την συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, και κατήρτισαν, υπέγραψαν και ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2166/93 και του N. 2190/20. 2. Tα Διοικητικά Συμβούλια της GOODY΄S AE και των θυγατρικών της εταιριών έλαβαν τις αποφάσεις για την απόσχιση του κλάδου των υποκαταστημάτων-εστιατορίων της εισηγμένης (Yποκατάστημα Kορομηλά 5,Θεσσαλονίκη, Yποκατάστημα Λαρίσης και Yποκατάστημα Πατησίων 345 & Mακμίλαν, Αθήνα) και την εισφορά αυτών σε θυγατρικές εταιρίες της εισηγμένης. Oι ανωτέρω αποφάσεις και ενέργειες υπόκεινται στην έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των Eταιριών.»